Interview met Peter Hoving, Senior Consultant bij UMS Group

02 november 2016 Consultancy.nl 10 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een interview met Peter Hoving, Senior Consultant bij UMS Group, een internationaal consultancybureau gespecialiseerd in strategische asset management vraagstukken.

Kun je kort iets over jezelf en je achtergrond vertellen?
Ik ben opgegroeid in het noorden van Nederland en heb in Groningen gestuurd. Eerst een bachelor studie Technische Bedrijfskunde, gevolgd door de master opleiding Energie- en Milieuwetenschappen. Die keuzes werden gedreven door de maatschappelijke relevantie waar ik aan wil werken. Energie is een eerste levensbehoefte, dus de hele energiesector en alle ontwikkelingen daarbinnen zijn automatisch van groot belang. Dat spreekt mij aan. Ik zoek daarbij naar oplossingen die zowel technisch, financieel als sociaal (bijv. milieuaspecten) acceptabel zijn. 

Na een periode voor TenneT te hebben gewerkt sloot je je aan bij UMS Group, een niche consultancybureau. Hoe kreeg je UMS Group in het oog en wat was je motivatie om de overstap naar het bureau te maken?
Tijdens mijn eerste opdracht als trainee bij TenneT werkte ik bij de afdeling Asset Management. Mijn opdracht was om een risico gebaseerd investeringsplan te schrijven. Dat was onderdeel van een groter verbeterprogramma dat door UMS Group werd begeleid. De samenwerking met de consultants van
UMS Group liep vanaf het begin soepel. Een tweede succesvolle samenwerking met UMS Group volgde tijdens de fusie van TenneT en het Duitse Transpower. Na mijn traineeperiode zocht ik een vaste plek waar ik langer kon werken, en toen Jan Schipper (managing director UMS Group Europe) mij benaderde was ik snel overtuigd dat UMS Group een logische vervolgstap was. Mijn eerdere ervaringen van TenneT kon ik dan toepassen bij andere (internationale) netbeheerders, plus het bood mij de mogelijkheid om mijzelf te verbreden in andere takken van de energiesector zoals opwek/productie en consumptie. 

Wat voor type opdrachten heb je de afgelopen jaren zoal uitgevoerd?
De opdrachten waaraan ik heb gewerkt zijn heel divers. Ik heb netbeheerders geadviseerd bij het inrichten van asset management processen, waarbij risico- en portfoliomanagement en het opstellen van beleid specifieke aandachtspunten zijn geweest. Verder heb ik grote energieafnemers (zoals de Nederlandse Spoorwegen en AkzoNobel) geadviseerd bij het optimaliseren van hun energieportfolio, bijvoorbeeld bij het realiseren van groene ambities of het optimaal benutten van de flexibiliteit van assets. Het derde type opdracht waaraan ik veel werk zijn onze leerplatformen waarin wij onze klanten vergelijken met peers met als uiteindelijke doel om ze verbetervoorstellen aan te reiken. 

Peter Hoving - UMS Group

Een project waaraan je hebt bijgedragen, was een grootschalig asset management vervangingsvraagstuk bij een cliënt in de gassector. Recent onderzoek van UMS Group toont dat dergelijke ‘replacement-programma’s’ de komende jaren nog veel meer de boventoon zullen gaan voeren, wanneer bestaande infrastructuren het einde van hun levenscyclus bereiken – vooral binnen de infra, nuts en telecom sectoren. Voor organisaties vormt het formuleren van asset management strategieën een zeer complex proces, aangezien het afhankelijk is van uiteenlopende factoren. Deze factoren variëren van lange termijn economische vooruitzichten en het snel digitaliserende marktlandschap, tot interne overwegingen rondom kapitaalinvesteringen (CAPEX) en de veranderbereidheid van de organisatie. Met het oog op jouw project, hoe heeft het UMS Group team dit uitdagende vraagstuk aangepakt om tot een begrijpelijk, pragmatisch advies te komen?
In overleg met de klant hebben wij een peer group samengesteld van kapitaalintensieve bedrijven uit ons netwerk die recent een grootschalig vervangingsprogramma hebben uitgevoerd of dat binnenkort zullen doen. Voor elk van deze bedrijven hebben wij de gehanteerde asset management benadering bestudeerd, waarbij we vier hoofdonderdelen hebben onderscheiden: de beoordeling van het achterliggende risico, het bepalen van de beleidsmaatregel, het bepalen van de risicoreductie en het selecteren van de optimale oplossing. Voor alle peers en de klant in kwestie hebben we de sterke en zwakke punten geïdentificeerd op elk onderdeel, gebaseerd op beschikbare documentatie en interviews met de belangrijkste stakeholders. De peer group analyse vormde de basis voor de aanbevelingen aan onze klant; waarbij we concrete verbetervoorstellen konden doen op basis van de werkwijze van andere bedrijven.

Naast jullie traditionele management consultancy aanbod kan UMS Group ook een beroep doen op een grote database vol met asset management data, waarmee jullie benchmarks kunnen draaien ten aanzien van diverse prestatie KPI’s. Hoe kunnen deze benchmarks organisaties ondersteunen? En welke waarde heeft jullie cliënt in de gassector concreet gehaald uit de vergelijkingsanalyse?
Bij UMS Group faciliteren we een breed scala aan learning consortia, waarbij we vergelijkende analyses koppelen aan het uitwisselen van ‘best practices’. De programma’s zijn opgesplitst per sector (bijv. transmissie versus distributie) en / of per aandachtsgebied. Zo hebben we twee programma’s (ITAMS en IDAMS*) waarin netbeheerders kennis en ervaring uitwisselen over asset management werkwijzen; binnen deze programma’s worden de deelnemers beoordeeld ten opzichte van de internationale ISO55000 norm en de eisen die hieruit voort komen.

Onze IDBC en IGBC* learning consortia richten zich daarentegen op meetbare kwaliteits-, veiligheids- en financiële indicatoren. Gebaseerd op onze ervaringen voegen wij ook aanbevelingen voor verbetering toe aan de data en vergelijkende analyses. Op die manier verkrijgen onze klanten beter inzicht in hun sterke en zwakke punten. Dit kan helpen in de communicatie naar regelgevende instanties, maar dient ook als input voor het interne business planning proces (target setting) en het optimaliseren van de huidige prestatie door verbetervoorstellen door te voeren.

Om succesvol te kunnen opereren binnen het kerngebied waarbinnen UMS Group actief is – consultancy met een focus op het asset management segment – moeten consultants niet alleen beschikken over traditionele management consultancyvaardigheden, maar ook een diepe technische kennis bezitten. Hoe zorgt UMS Group, en jijzelf, ervoor dat jullie professionals op beide terreinen up to date blijven?
In Europa hebben wij elke maand een teamoverleg waarin we kennis en ervaring uitwisselen. Het gaat daarbij om consultancyvaardigheden (wat werkt goed en wat werkt niet goed), maar ook om inhoudelijke conclusies die uit onze projecten volgen. Naast het bijhouden van marktontwikkelingen in media zorgen we er op deze manier voor dat we altijd een stap verder zijn dan onze (potentiële) klanten.
 

De rol van technologie is het asset management landschap flink aan het veranderen. Nieuwe technologieën hebben een impact op de levenscycli van infrastructuur en ook de opkomst van Internet of Things (IoT) kan een verstorend effect hebben op businessmodellen en op operationele aspecten zoals onderhoudsstrategieën. Organisaties krijgen door deze vernieuwingen, zoals bij iedere verandering, te maken met nieuwe uitdagingen. Hoe helpt UMS Group klanten met het begrijpen en omarmen van de lange termijn technologische trends, die mogelijk – bijvoorbeeld over tien jaar – de manier van werken compleet op hun kop zullen hebben gezet?
Onze klanten zijn kapitaalintensieve bedrijven die allemaal een langjarige focus hebben, aangezien de meeste investeringen een levensduur van tientallen jaren hebben. Niemand weet precies welke ontwikkelingen er over twintig of dertig jaar zullen optreden, dus daarom zijn al onze producten en diensten ook gericht op het bereiken van bedrijfsdoelstellingen op de lange termijn. Wij helpen bedrijven om de toegevoegde waarde en het risico van geplande investeringen te toetsen op concrete indicatoren die aan de bedrijfsdoelstellingen gelinkt zijn, om vervolgens een optimale selectie uit ons aanbod te maken waarmee de wensen van de stakeholders het best gerealiseerd worden.

In het geval van veranderende (markt)omstandigheden kan de toetsing opnieuw plaatsvinden door het achterliggende proces conform een plan-do-check-act cyclus in te richten. Hierbij adviseren wij onze klanten conform de eisen voortvloeiend uit ISO 55000, de internationale norm voor asset management gericht op het doelmatig, duurzaam en kosteneffectief beheren van assets.

Klanten optimaal adviseren

UMS Group is van oorsprong een Amerikaans bureau en opereert internationaal. Welk concurrentievoordeel levert dit UMS Group op bij het begeleiden van projecten?
Het combineren van kennis en ervaring uit verschillende werelddelen stelt ons in staat om een beter beeld te hebben bij wat de echte ‘best practices’ zijn. Daarnaast is de internationale ervaring van belang bij projecten waarbij de energiemarkt een rol speelt. Doordat wij in veel verschillende landen actief zijn hebben wij kennis van diverse energiemarkten en regulatorische regimes, zodat wij onze klanten optimaal kunnen adviseren over de do’s en don’ts in hun specifieke situatie.

Je bent inmiddels al bijna vijf jaar in dienst bij UMS Group. Wat maakt werken bij het consultancybureau voor jou bijzonder? En hoe zou je de cultuur van UMS Group omschrijven?
Als ik het werken bij UMS Group moet omschrijven dan zeg ik altijd dat vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Iedere consultant krijgt de vrijheid om zijn werk naar eigen inzicht uit te voeren, mits de doelstellingen van de klant gehaald worden natuurlijk. Die verantwoordelijkheid ervaar ik echter niet als last, omdat het bijna altijd zeer prettig samenwerken is met onze klanten. De cultuur van UMS Group is dat er veel aan je eigen verantwoordelijkheid wordt overgelaten, maar dat iedereen voor elkaar klaar staat als het nodig is.

Tot slot, consulting staat doorgaans bekend voor zijn lange uren en harde werken. Hoe laadt Peter Hoving zijn batterij op in zijn vrije tijd?
Mijn batterij laad ik op door te sporten. Ik woon in Arnhem en dat is een geweldige stad om hard te lopen met de diverse stadparken en de Hoge Veluwe / Posbank op loopafstand. Daarnaast ben ik op zaterdag als KNVB scheidsrechter actief op het voetbalveld. De weerstand die ik hierbij ondervind en het moeten nemen van beslissingen zijn ook eigenschappen waar ik in mijn werkomgeving profijt van heb.