Altran betrokken bij bouw van grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden

14 oktober 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De aanbesteding van de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden is gegund aan aannemersconsortium OpenIJ, bestaande uit BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF. Technologie consultancybureau Altran is ingeschakeld door het aannemersconsortium om op verschillende manieren te ondersteunen bij de bouw van de vervanger van de Noordersluis. Met zijn lengte van 500 meter, 70 meter breedte en 18 meter diepte wordt het de grootste zeesluis ter wereld.

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Volgens de meest recente schattingen van Rijkswaterstaat bereikt de Noordersluis in 2029 het einde van zijn technische levensduur. Naast het standaard onderhoud aan de zeesluis heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen om dit moment aan te grijpen voor een aanzienlijke vergroting van de Noordersluis. De nieuwe sluis zal een lengte krijgen van 500 meter, wordt 70 meter breed en 18 meter diep, en zal daarmee de grootste zeesluis ter wereld worden.

De reden voor de vergroting is dat deze een verbetering betekent voor de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam – een belangrijke motor voor de economie in de regio. De vergrote zeesluis zal ruimte bieden voor de steeds groter wordende zeeschepen. “De nieuwe sluis zorgt voor een betere bereikbaarheid en zet de deuren open voor de haven van Amsterdam om haar positie in Europa te behouden of zelfs te versterken tot derde haven in Europa”, aldus Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Begin september gaf Minister Schultz van Haegen samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de burgemeester van gemeente Velsen, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden gegeven. De bouw van het infrastructuurproject is gegund aan het aannemersconsortium OpenIJ, dat bestaat uit BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF. De baggerwerkzaamheden worden in onderaanneming uitgevoerd door Van Oord en Boskalis. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Altran betrokken bij bouw van grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden

Centraal in de bouwplannen van OpenIJ is dat, ondanks de omvang van het uitdagende project, tijdens de bouw zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. Ook zullen de partners tijdens het project verschillende innovatieve concepten aan de man brengen. De bouw van de deurkassen – een grote betonconstructie waar de sluisdeuren in rollen als ze opengaan – is een belangrijk voorbeeld. De deurkassen, die 80 bij 55 meter en 80 bij 26 meter zijn, worden op maaiveld – op het vaste land – gebouwd en vervolgens afgezonken. Het voordeel van deze methode is dat er niet eerst een diepe bouwkuip gemaakt hoeft te worden die veel omgevingshinder en risico’s voor de bestaande sluizen en waterkering kan opleveren. 

Bovendien zijn er verschillende methodes getest om de geluidshinder van de hei-werkzaamheden – voor de fundering van de zeesluis moeten heipalen van 27 meter worden geplaatst – zo gering mogelijk te houden. Uit de heiproeven is gebleken dat bijna al het funderingswerk kan worden uitgevoerd via intrilling, een heimethode die aanzienlijk minder geluidsoverlast veroorzaakt dan traditioneel heien. “Deze megaklus is een prachtig voorbeeld van inventief bouwen. Er wordt gebouwd op een heel klein gebied tussen de andere sluizen in. En dat terwijl de winkel open moet blijven”, zegt Minister Schultz van Haegen.

Rol van Altran

Altran is in opdracht van het aannemersconsortium betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de besturing en bediening van de sluis. Daarnaast is een virtuele sluis ontwikkeld die door de minister is gebruikt voor de officiële starthandeling. Tijdens de ontwerpfase wordt deze virtuele sluis gebruikt voor het visualiseren en valideren van het systeemgedrag, het verlichtings- en cameraplan en de borging van de belangen van diverse stakeholders. Daarna wordt de virtuele sluis ingezet voor verificatie- en validatieactiviteiten van de software en opleidingen.