ANWB helikopter gaat ambulancevervoer voor Waddeneilanden uitvoeren

22 september 2016 Consultancy.nl

RAV Fryslân heeft na een proces van zo’n twee jaar de aanbesteding voor het inhuren van een helikopter en bijbehorende piloten voor ambulancevervoer vanaf de Friese Waddeneilanden naar het vaste land officieel gegund aan ANWB Medical Air Assistance. Het gaat om een contract voor de duur van vijf jaar. RAV Fryslân werd tijdens het aanbestedingstraject bijgestaan door adviseurs van Significant.

In 2014 kondigde Defensie aan te stoppen met het ambulancevervoer vanaf de vier Friese Waddeneilanden naar het vaste land. Tot dan werd het patiëntenvervoer verzorgd door de bekende gele SAR-heli’s – deze moesten echter met pensioen. Als gevolg van het besluit moest Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân op zoek maar een alternatief voor de lange termijn (het ambulancevervoer wordt in de ad-interim fase door de Kustwacht uitgevoerd). Besloten werd om een private partij in te schakelen om het vervoer over te nemen.

Vervolgens werd er een aanbestedingsprocedure in de markt uitgezet, maar deze mislukte – onder meer als gevolg van juridisch getouwtrek. Het Belgische Heliventure verloor de aanbesteding en startte een gerechtelijke procedure. De rechter stelde RAV Fryslân echter in het gelijk ten aanzien van het afbreken van die aanbesteding en het opstarten van een nieuwe. De tweede aanbestedingsprocedure werd begin januari 2016 gelanceerd, maar ook deze kreeg te maken met de naweeën van de juridische kwestie. Door een kort geding, wederom aangespannen door Heliventure, liep de aanbesteding eerder dit jaar tussentijds wat vertraging op.

Hoewel het hoger beroep nog loopt, mocht de aanbesteding van de rechter wel doorgang vinden. Uit de verschillende partijen die meedongen voor de opdracht kwam ANWB Medical Air Assistance (MAA) als winnaar uit de bus. “De keuze voor MAA heeft te maken met de goede resultaten die zij behaald heeft in het aanbestedingsproces”, aldus Sietze Kijlstra en Tjerk Hiddes, bestuurders RAV Fryslân, in een persverklaring.

ANWB helikopter gaat ambulancevervoer voor Waddeneilanden uitvoeren

Vanuit vliegbasis Leeuwarden zal MAA in november aanstaande starten met een eigen helikoptervoorziening (Airbus H145) die patiënten met spoed vanaf de Waddeneilanden naar een ziekenhuis aan de vaste wal kan vervoeren. Naar verwachting gaat het om zo’n 300 vluchten per jaar – deze komen bovenop de ongeveer 4.200 inzetten die het dochterbedrijf van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB jaarlijks opereert met de traumahelikopters. RAV Fryslân en de ANWB zijn een contract aangegaan voor vijf jaar met de mogelijkheid de overeenkomst met zes extra jaren te verlengen.

Aanbestedingstraject

RAV Fryslân werd gedurende het tweede aanbestedingstraject geadviseerd door consultants van Significant (het bureau was niet betrokken bij de oorspronkelijke aanbesteding). “Omdat de heraanbesteding om een extra zorgvuldige aanpak vroeg zijn wij door RAV Fryslân gevraagd om het traject te ondersteunen”, zegt Bob Theloesen, senior adviseur bij het adviesbureau en betrokken bij het project. Significant is vanaf het begin van de heraanbesteding betrokken geweest, van het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het complete bestek tot en met de formele afronding en gunning van de aanbestedingsprocedure. 

Kijlstra en Hiddes laten in een reactie op de officiële gunning weten met tevredenheid terug te kijken op de ondersteuning van Significant. “Deze nieuwe aanbesteding is zorgvuldig en soepel verlopen. Tegen de beslissing om aan ANWB Medical Air Assistance te gunnen zijn geen kort gedingen binnengekomen”, aldus de bestuurders.

Theloesen, die inmiddels aan een nieuwe opdracht is begonnen, zegt: “Het was een intensieve en complexe aanbesteding, door de gunning zal binnenkort de ambulancezorg voor de bewoners van de Friese Waddeneilanden letterlijk naar een hoger niveau worden gebracht!”