Gemiddelde hypotheeksom bereikt €258.000, hoogste peil sinds 2008

13 september 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

De gemiddelde hypotheeksom die Nederlanders afsluiten voor het aankopen van een huis is het afgelopen kwartaal gestegen tot €258.000, wat het hoogste peil is sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Starters sluiten gemiddeld genomen een hypotheek af van iets meer dan twee ton, oversluiters tikken €240.000 aan terwijl doorstromers vandaag de dag een hypotheek regelen van meer dan €300.000.

De Nederlandse hypotheekmarkt is sinds begin 2015 met een duurzaam herstel bezig. Nieuwe data van adviesbureau IG&H Consulting & Interim laat zien dat de markt over de hele linie blijft aantrekken.

In het tweede kwartaal van 2016 groeide de hypotheekomzet tot €18,7 miljard, dankzij een stijging in zowel het aantal verkochte hypotheken als een hogere gemiddelde hypotheeksom. Ten opzichte van het vorige kwartaal is er een omzetgroei van +18% en vergeleken met een jaar eerder zelfs met +29%. De omzet in de eerste helft van 2016 is daarmee flink hoger dan in de eerste helft van 2015 (+30%) en is dit zowel het beste eerste half jaar als het beste tweede kwartaal sinds 2008, aldus de onderzoekers.

Omvang van Nederlandse hypotheekomzet

Aantal verkochte hypotheken

Gedurende het tweede kwartaal van dit jaar zijn er ruim 72.000 hypotheken afgesloten. Op kwartaalbasis is dit een groei van +16%, op jaarbasis zijn er +21% meer hypotheken verkocht. In totaal zijn er 57.000 (79%) hypotheken afgesloten voor de aankoop van een woning, de overige 21% wordt gevormd door de oversluitmarkt. Met name de oversluitmarkt groeide vanwege de zeer lage rente fors – een stijging van +43% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. 

Gemiddelde hypotheeksom

De gemiddelde hypotheeksom steeg +1,5% op kwartaalbasis en +6,6% op jaarbasis naar €258.000. Dit is de hoogste stand sinds 2008. Opvallend volgens Joppe Smit van IG&H, omdat consumenten na 1 januari 2013 minder kunnen lenen vanwege de invoer van strengere leennormen (ondere andere LTV maximering en strengere financieringslastpercentages). 

Doorstromers sluiten met €306.000 gemiddeld de hoogste lening. De totale omzet uit deze groep steeg naar een kleine €10 miljard in het tweede kwartaal. Ondanks het feit dat starters het steeds lastiger hebben om een huis te financieren, neemt het aantal starters dat een hypotheekfinanciering regelt toe. Starters nemen gemiddeld een hypotheek van zo’n €205.000 – zij waren hiermee goed voor een omzet van €5,1 miljard.

Gemiddelde hypotheeksom

De gemiddelde financiering van oversluiters kwam gemiddeld uit op ongeveer €240.000. De oversluitmarkt groeide naar €3,6 miljard – hiermee beslaan oversluiters in het tweede kwartaal van 2016 19% van de hypotheekmarkt. Dit staat echter in schril contrast met de situatie in 2006, toen oversluiters nog een aandeel van 41% in de omzet hadden. Smit laat weten dat, in tegenstelling tot de aankoopmarkt, het niet te verwachten is dat de oversluitmarkt zich zal herstellen naar dit niveau. “Door de introductie van het provisieverbod in 2013 hebben adviseurs minder prikkels om oversluiten te stimuleren en moeten consumenten zelf meer moeite doen om om hun hypotheek over te sluiten. Daarnaast zal het voor consumenten niet nog veel gunstiger kunnen worden om over te sluiten gezien de huidige historisch lage rente, waardoor een volledig herstel van de oversluitmarkt onwaarschijnlijk is.” 

Marktverhoudingen

De onderzoekers brengen in hun onderzoeksrapport ook de marktverhoudingen in het hypothekenlandschap in kaart. De drie grootbanken hebben dit kwartaal weer meer dan de helft van de marktproductie in handen (51,5%), nadat zij in het derde kwartaal van 2015 voor het eerst onder de 50% daalden. De banken pakken over alle typen aanbieders aandeel terug waarbij ze met name profiteren van de stevig aantrekkende doorstroommarkt, waar ze een aandeel van 53% hebben. “Aangezien deze groep in aantal en volume groter is dan de startersmarkt en oversluitmarkt, stuwt groei van het aantal doorstromers ook het totale marktaandeel van de banken”, licht Smit toe.

Marktaandeel per type aanbieder

De top 5 van de totale Nederlandse hypotheekmarkt blijft ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De drie grootbanken voeren de lijst aan. Rabobank gaat aan kop, gevolgd door ABN Amro en ING. De vierde en vijfde positie worden ingenomen door de twee grootste verzekeraars, Aegon en NN. Het ABN Amro label Florius stijgt net als in het eerste kwartaal van 2016 en neemt de 6e positie over van Munt Hypotheken (gedaald naar #7). Achmea Hypotheekbank staat weer in de top-10 (plek #8), hetgeen ten koste gaat van een top-10 notering voor Obvion. Het marktaandeel van SNS Bank is licht gestegen waardoor zij een plekje stijgt naar negen, Argenta is drie plekken gedaald maar behoudt zijn top 10 positie.