Yellowtail betreedt GGZ-zorgsector met het Key Control Dashboard

03 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Yellowtail betreedt de GGZ-zorgsector met het Key Control Dashboard. De organisatie uit Hilversum heeft daarvoor gekozen vanwege het stijgende belang van verantwoording in contractafspraken en de groeiende vraag naar meer efficiënte in controlewerkzaamheden.

In plaats van zaken doen met enkele zorgverzekeraars, provincies en zorgkantoren, moeten GGZ instellingen vandaag de dag als gevolg van de decentralisaties met tientallen, soms honderden gemeenten afzonderlijk de verantwoording voor de geleverde zorg en de betaling ervan regelen. De controle en verantwoording van de contracten laten daardoor een forse stijging zien van de administratieve kosten. Zo zijn bijvoorbeeld volgens een recente berekening van GGZ Nederland de kosten van de bureaucratie in de Jeugd GGZ opgelopen naar ongeveer €18 miljoen.

“De implementatie van de DBC’s en vanaf 2015 de decentralisatie naar gemeenten hebben de kosten van de verantwoordingsbureaucratie doen oplopen richting 30% van de totale kosten van de instellingen”, zegt Rob Ellermeijer, adviseur bij Yellowtail.

Het is volgens Ellermeijer van groot belang dat zorgverleners grip krijgen op hun kostenposten. “Control is een kritische succesfactor in de zorgmarkt. Belangrijk is dat zorgverleners inzicht krijgen in de beheersketen en zorginstellingen transparant kunnen aantonen in-control te zijn. De verantwoording moet inzicht bieden in financiën, zorgprestaties en naleving van specifieke contractvoorwaarden.”

Yellowtail betreedt GGZ-zorgsector met het Key Control Dashboard

Hij stelt dat hij in de praktijk ziet dat te veel zorginstellingen onvoldoende control hebben op hun financiële processen. “Het ontbreekt vaak aan een goed kwaliteit- en controlsysteem om de beheersorganisatie te monitoren. Daarnaast voldoet de verantwoording nog niet aan de eisen van cliënten en in- en externe toezichthouders.”

Tegen deze achtergrond heeft Yellowtail, een bureau uit Hilversum, besloten om haar ‘Key Control Dashboard’ oplossing ook uit te rollen naar de GGZ-zorgsector. De tool is de afgelopen jaren in gebruik genomen door meer dan 30 organisaties uit diverse branches, waaronder de publieke sector (o.a. provincies en gemeenten) en financiële dienstverleners. Het Key Control Dashboard helpt organisaties met het besturen en beheersen van de materiële processen van organisaties en de beheersketen. “Daarmee zijn excel-eilanden en versplinterde informatie binnen de organisatie verleden tijd”, stelt Robert Harreman, partner van Yellowtail.

Voor GGZ-instellingen geldt dat de tool hen in staat stelt om de controle en verantwoording efficiënt en effectief in te richten. “Het systeem maakt zichtbaar of de organisatie in-control is en hoe aan specifieke contractvoorwaarden wordt voldaan”, aldus Ellermeijer. De nieuwe werkwijze kan volgens hem leiden tot een forse kostenbesparing – “Ik durf te stellen dat we met het Key Control Dashboard de cost of control met bijna 20% omlaag kunnen brengen.” 

Voor de implementatie van de oplossing binnen de GGZ-markt werkt Yellowtail samen met de zorgexperts van EY. Yellowtail zorgt voor de technische kant van de implementatie, het Big Four kantoor zorgt voor de procesmatige kant. 

Gerelateerd: Beter in control zijn leidt tot extra waardecreatie.