EY partner Rob Ellermeijer verbindt zich aan Yellowtail

14 juni 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Yellowtail heeft het team versterkt met EY partner Rob Ellermeijer. In de rol van adviseur gaat hij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en marktbenadering van het Key Control Dashboard, een oplossing van het bureau waarmee organisaties meer inzicht krijgen in de kwaliteit van bedrijfsvoering en control.

Rob Ellermeijer heeft bijna 40 jaar ervaring als accountant en adviseur op een breed terrein met specialisaties in governance, audit, planning en control, verandermanagement en risicomanagement. De afgelopen 37 jaar werkte hij bij EY, waarvan het merendeel in de rol van partner.

Het afgelopen decennium heeft Ellermeijer zich met name gericht op financiële en control vraagstukken. Zo is hij één van de grondleggers van de huidige wet- en regelgeving betreffende sturing en beheersingsinstrumenten en rechtmatigheidscontrole van decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies. Bovendien heeft hij zo’n vijf jaar geleden de basis gelegd voor het Key Control Dashboard, een sturingsmechanisme ontwikkeld door Yellowtail in samenwerking met EY.

Key Control Dashboard, Yellowtail en EY

“Op basis van mijn bijna 40 jarige ervaring als accountant en adviseur, is het mijn overtuiging dat veel organisaties nog onvoldoende inzicht hebben in de beheersing van hun bedrijfsprocessen en de daarin te realiseren verbeteringen. Yellowtail biedt daarvoor met het Key Control Dashboard een uitstekende oplossing. Ik heb in de praktijk ondervonden dat het dashboard ervoor zorgt dat organisaties meer in control komen en beter in staat zijn om de strategische (bedrijfs)doelstellingen te realiseren. Ook kan met het Key Control Dashboard de control organisatie efficiënter worden ingericht en de kosten van control worden verlaagd.”

Ellermeijer vervolgt: “Deze impuls voor een betere en doelmatige beheersing kunnen nog veel organisaties gebruiken en daar wil ik graag een belangrijke bijdrage aan leveren.” In het kader hiervan heeft Ellermeijer zich recent aan Yellowtail verbonden – hij heeft de taak gekregen om de marktpositie van de oplossing, met name in de publieke sector, verder uit te breiden. Onder meer Provincie Utrecht en Gemeente Lelystad maken momenteel gebruik van de oplossing.

Edwin Lodder, als Principal Consultant verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Key Control Dashboard: “Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking met Rob Ellermeijer. Met zijn inhoudelijke en marktspecifieke kennis en jarenlange ervaring kunnen wij onze klanten met ons Key Control Dashboard nog effectiever en efficiënter in-control brengen op hun bedrijfsvoering en daarbij inhoudelijke ondersteuning bieden.”

Afgelopen maand maakten Yellowtail en EY bekend hun nauwe samenwerking rondom het Key Control Dashboard te verlengen.