Mike Hoogveld verzorgt keynote tijdens Scrum Event 2016

20 juli 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Begin november vindt in Maarssen het ‘Scrum Event’ plaats. Tijdens het evenement krijgen deelnemers inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van scrum en aanverwante thema’s als agile en lean, ook krijgen ze een kijkje in de keuken bij bedrijven die voorlopen met de toepassing van scrum, zoals Wehkamp, Transavia, Ahold, ING en Sweco. Mike Hoogveld, associate partner bij Holland Consulting Group, verzorgt tijdens het event een keynote – vijf vragen aan hem over zijn ervaringen met scrum.

Kan je kort iets over jezelf vertellen, en daarbij aangeven hoe je met Scrum in aanraking bent gekomen?
Als partner bij Holland Consulting Group adviseer en begeleid ik organisaties in het voortdurend verbeteren van hun klantprestaties. Hierin gebruikte ik altijd al veel “Lean tools”, zoals de PDCA cirkel. Omdat ik in die projecten intensief moest samenwerken met IT-afdelingen kwam ik een jaar of vijf geleden in aanraking met Scrum. Ik vond dat zo krachtig dat ik de principes hiervan direct ben gaan gebruiken om mijn eigen aanpak binnen de business omgeving te verrijken. Ook ben ik kort daarna gestart als part-time promovendus aan Nyenrode om te onderzoeken in hoeverre de toepassing van Agile binnen omnichannel-operaties aanwijsbaar leidt tot betere klantprestaties. 

Scrum komt oorspronkelijk uit de IT wereld, maar jij hanteert het op een heel ander gebied; dat van marketing & sales onder andere. Kan je aangeven waarom Agile Scrum juist op dit gebied ook zo goed toepasbaar is?
De markt, de concurrentie en het klantgedrag veranderen razendsnel. De marketing en sales afdelingen van bedrijven merken dit als eerste. En zij zien zich gedwongen om zich steeds sneller en beter aan te passen aan al die veranderingen. Oude werkwijzen voldoen hier niet meer en Agile werken blijkt daarvoor een zeer krachtige oplossing. Mensen in marketing en sales zijn over het algemeen behoorlijk extravert en vinden dus het intensief samenwerken in sprints erg leuk. Het creatieve ‘black-box’ proces dat marketing en sales vaak zijn wordt bovendien veel explicieter en gestructureerder gemaakt, wat de voorspelbaarheid en verbetermogelijkheden ervan verbetert.

Mike Hoogveld - Holland Consulting Group

Zie je de laatste jaren een bepaalde trend die gaande is als het gaat over het gebruik van Scrum bij non-IT bedrijven, en hoe kan hier volgens jou op ingespeeld worden?
Ik constateer dat in de afgelopen jaren vooral de grote organisaties met veel klantcontacten voorop liepen in de adoptie van Agile binnen de business, en dan met name binnen marketing. Logisch ook. Zij zagen nieuwe toetreders in hun markt die direct succesvol werden. Terwijl ze zelf niet in staat waren om klantgericht te innoveren door hun focus op het runnen van de dagelijkse operatie. En door hun schaalgrootte was de interne organisatie log en bureaucratisch geworden waarbij de afstand van medewerkers tot de klant groot was. Agile werken biedt hier een oplossing voor, kijk bijvoorbeeld maar naar de financiële sector. Grote organisaties als ING gebruiken het Agile werken om belangrijke principes als ondernemerschap en experimenteren terug te brengen in hun cultuur. Ze zoeken de ‘best of both worlds’: de slagvaardigheid van een klein bedrijf met alle beschikbare middelen van een groot bedrijf om zo de time-to-market te verkorten.

Tegelijkertijd zie je steeds meer start-ups de Lean start-up werkwijze – waar Agile een belangrijk onderdeel in is – gebruiken, vaak ook als eis van hun investeerders. Ik merk dat met name het overige MKB nog wat aarzelend is. Vaak schrikken de specifieke ‘voorschriften’ van bijvoorbeeld Scrum hen af en concluderen ze dat het toch meer iets voor de IT is. Ik denk dat deze organisaties er baat bij zouden hebben als ze gewoon eens een experiment zouden doen met een ‘light’ vorm van Agile werken om te ontdekken wat het hen kan opleveren.

Je bent auteur van meerdere boeken. Op het Scrum Event op 3 november 2016 ga je ons iets meer vertellen over je nieuwste boek 'Agile Managen'. Wat is de belangrijkste reden geweest dit boek te gaan schrijven?
Ik ben behoorlijk gefascineerd geraakt door de kracht van Agile. En ik heb een jarenlange zoektocht doorlopen om te ontdekken hoe Agile nu het beste tot zijn recht komt binnen de business omgeving. Ik merkte dat de daarin door mij opgedane kennis erg waardevol was voor mijn opdrachtgevers. En ik vind het leuk om mijn kennis te delen, vandaar dit boek. En om die kennis ook in andere vormen te delen geef ik bijvoorbeeld ook les aan onder andere de VU, Nyenrode en Beeckestijn. 

De hoofvraag in je boek focust zich op hoe we onze wendbaarheid moeten vergroten in een omgeving die steeds sneller en diepgaander verandert. Wat is de link met Scrum bij deze vraag?
Zoals ik al zei helpt Agile werken in de business een organisatie om haar processen zo in te richten dat die wendbaarheid concreet wordt. Agile werken geeft in die zin een instrumentele invulling aan de wens van meer snelheid en flexibiliteit. Maar daarnaast zijn er ook meer ‘zachte’ factoren die door Agile werken worden geraakt. Dat ligt in persoonlijk leiderschap en cultuur. Managers dienen bijvoorbeeld te durven gaan loslaten door vertrouwen te geven aan hun medewerkers. En die medewerkers moeten zichzelf als het ware opnieuw uitvinden om echt toegevoegde waarde te kunnen bieden in de samenwerking binnen het team.

Scrum event 2016

Als je één gouden tip zou moeten geven aan bedrijven om die wendbaarheid aan te pakken, wat zou deze dan zijn? Is Scrum de toekomst?
Haha, ik zal mijn glazen bol er eens bij pakken… Maar serieus: kijkend naar de geschiedenis zie je natuurlijk dat werkmethodieken continue in ontwikkeling zijn en varianten elkaar snel opvolgen, hoewel het Toyota Production System – Lean dus – al bijna zeventig jaar bestaat. Los van de specifieke Scrum methodiek denk ik dat de onderliggende Agile principes van samenwerken, vertrouwen, betrokkenheid, snelheid, waarde creatie enzovoort ieder redelijk tijdloos zijn. De combinatie ervan maakt Agile werken heel krachtig en zeer geschikt voor dit tijdperk waarin veranderingen enorm snel gaan. En eigenlijk zie ik op dit moment geen aanleiding om te verwachten dat die toegenomen snelheid in de nabije toekomst weer omlaag zal gaan. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen dat Agile wel de toekomst heeft.

Wat wil je bezoekers van het Scrum Event mee gaan geven, als je een tipje van de sluier kunt oplichten?
Ik wil de bezoekers een spiegel voorhouden: hoe goed kennen zij hun klanten nu écht? Weten ze hoe hij zich gedraagt en wat hij belangrijk vindt? Wat hij van hun producten, diensten, processen en kanalen verwacht? Ik zal vervolgens laten zien hoe je dat op een praktische manier te weten kunt komen, en niet eenmalig maar continue.

Gerelateerd: Agile, Scrum, LeSS, SAFe, Spotify of een hybride vorm?