Interview met Planet Interim oprichter Niels van Berkel

14 juli 2016 Consultancy.nl 17 min. leestijd
Meer nieuws over

Een interview met Niels van Berkel, oprichter van Planet Interim, een online platform voor hoog opgeleide interim managers en zelfstandige consultants. Over de ontwikkelingen in de markt, zijn eigen platform, en de toekomst van online matching van zelfstandige professionals.

De interim management markt is de laatste jaren veel in beweging. Binnen het segment van zakelijke dienstverlening heeft de markt een snelle groei doorgemaakt– zo steeg het aantal zelfstandige professionals, waarvan het merendeel als interim manager actief is, van 74.000 in 2009 naar meer dan een kwart miljoen begin 2015. Adviseurs en interim managers actief op het gebied van organisatieadvies – bestuur & organisatie, projectmanagement of IT implementaties – zijn de grootste aanjagers van deze groei.

Deze groep van interim managers maakt steeds vaker gebruik van online kanalen om opdrachten te vinden. Een blik op de markt laat zien dat er inmiddels meer dan honderd marktplaatsen zijn waar zowel commerciële bedrijven en (semi-)overheden opdrachten plaatsen in een poging om externe managers te vinden voor tijdelijke projecten.

Daarnaast zijn er enkele grote onafhankelijke marktplaatsen die opdrachtgevers en opdrachtnemers samenbrengen. Planet Interim is zo’n marktplaats. Opgericht in 2010, is het platform inmiddels al meer dan zes jaar actief.

Aanleiding voor Consultancy.nl om in gesprek te gaan met oprichter Niels van Berkel.

Niels van Berkel - Planet Interim

Je bent nu meer dan zes jaar actief met Planet Interim. Hoe is de markt voor online matching veranderd in deze periode?
Toen ik in 2009 onderzoek deed voor Planet Interim waren er rond de dertig websites die zich op interim specialisten richtten. Nu zijn er honderden websites en portals die alleen voor een enkele inlener of een cluster inleners een marktplaats vormen. Ik zie die eerder als marktkramen op een grotere markt. Het is zeer gefragmenteerd. Grote concurrerende marktplaatsinitiatieven, van o.a. Elsevier, VNU, USG People en Yacht, zijn intussen gestart en gesneuveld. Naast Planet Interim zijn enkele andere onafhankelijke platforms actief die fungeren als echte marktplaats. Denk aan Comatch en Freelance.nl. Die hebben ook een goed niveau bereikt, alhoewel zij zich op andere segmenten richten. Wat dat betreft liggen Comatch en Planet Interim dichter tegen elkaar aan maar er zit een compleet ander model achter.

De ontwikkeling is niet snel gegaan. De dynamiek op de interim-markt ontbrak tussen 2009 en 2014. De veranderende wetgeving, van VAR naar Wet DBA, evenals de Brexit, creëren nu weer onzekerheid voor inlenende bedrijven. Dit maakt hen voorzichtig. Een Brexit zorgt gelukkig ook voor kansen op interessante projecten voor interim professionals.

De interim markt blijkt conservatief. Sinds de crisisjaren zijn de tarieven van interim professionals scherp gedaald. Het stapelen van marges via diverse tussenschakels in de inhuurketen en de focus op prijs duurt echter voort. Daardoor krijgen interim professionals ondanks de verbeterde economie in veel gevallen nog steeds niet naar hun marktwaarde betaald. Tussenpersonen dienen immers ook hun eigen marge te verdienen en drukken zo de prijs voor de interimmer naar beneden.

De meningen in de markt zijn verdeeld over hoeveel opdrachten er vandaag de dag via online marktplaatsen worden verhandeld? Wat is jouw kijk daarop?
Veel opdrachten op internet zie je nu nog in zeer beknopte vorm bij meerdere bemiddelaars terug. Een echte kopersmarkt. Wij zien de opdrachten allemaal voorbijkomen, want wij brengen drie maal per dag ook het aanbod aan opdrachten van meer dan 150 bemiddelaars in kaart. Het aantal opdrachten varieert tussen de 500 en 700 in een week. Wij verwijderen opdrachten na vier tot maximaal zeven dagen van ons platform om de getoonde opdrachten actueel te houden. Een snelle rekensom leert dat je het dan op jaarbasis over 26.000 tot 37.000 opdrachten hebt die online zichtbaar worden. Het beeld is diffuus omdat het grootste deel vooralsnog via bemiddelaars op platforms terecht komt. Wil je als inlener genieten van de voordelen van echte marktplaatsen dan zal je opdrachten niet klakkeloos meteen bij bemiddelaars moeten uitzetten maar zelf weer het contact willen leggen met de interim populatie. De tools zijn nu immers voorhanden.

Hoe zie je dat voor je?
Als je kijkt naar de grote corporates, dan kent het inleenproces voornamelijk snelheid, prijs en volume als uitgangspunten. Het gekke is dat de conservatieve werkwijze via bemiddelaars deze uitgangspunten niet per se ondersteunt. In plaats van standaard iedere opdracht bij meerdere bureaus te moeten briefen en per definitie een marge van 15 tot 30% te moeten betalen, kan je een goed inhuurproces beter als volgt inrichten:

1. Bouw als inlener, of als Managed Service Provider (MSP) namens de inlener, een eigen community of database met erkende, waardevolle interim-professionals op die je bij een interim-opdracht of project als eerste raadpleegt. Gebruik een selectie van een aantal waardevolle tools zoals social media en enkele gespecialiseerde marktplaatsen, waarmee je de eigen database blijft aanvullen en verversen.

Hiermee laat je de buitenwereld zien dat je een betrokken inlener bent en dat je rechtstreeks zaken wilt doen met zelfstandige professionals. Neem de doelgroep serieus als business partner. Hier kunnen Planet Interim, Comatch en dergelijke in hun segmenten veel waarde toevoegen. Dit kan een inlener zelf optuigen, of de MSP kan dit voor de inlener doen. De MSP vertegenwoordigt immers de inlener op de markt.

2. Zorg daarnaast voor een selectie van leveranciers die uitzenden, detacheren of bemiddelen voor het invullen van tijdelijke functies en het bemannen van projecten voor als de stap hiervoor geen resultaat laat zien.

Benut bijvoorbeeld tijdens de eerste week de eerste pijler exclusief. Vervolgens, bij onvoldoende respons, gebruik je pijler twee. Op die manier heb je binnen twee weken alle stappen doorlopen en je prioriteiten juist gevolgd. Zo betaal je alleen nog voor bemiddelaars die echt waarde toevoegen. 

Voor inleners is het makkelijk om te besparen en je jezelf te bedruipen als er weinig opdrachten zijn. Nu capaciteit en expertise langzaam weer schaarser worden, zullen ook de inleners hun portals of lokale marktplaatsen via platforms dienen te ontsluiten. Voor ons ligt daarnaast de taak om het MKB te bedienen. Dat heeft immers niet de beschikking over een inhuurdesk of portal, maar zal graag een laagdrempelig en kwalitatief goed alternatief gebruiken voor dure bemiddelaars. Planet Interim is opgezet met het doel om rechtstreeks en duurzaam contact tussen interim professionals en opdrachtgevers tot stand te brengen, zonder dat je als interim professional per se 10% tot 30% van je inkomen aan tussenpersonen moet afstaan.

Planet Interim - Profiel Interim Professional

Wat is in jouw ogen het voordeel voor opdrachtgevers om een online marktplaats te gebruiken, in verhouding tot een traditioneel kanaal?
Geavanceerde platforms stellen organisaties in staat om rechtstreeks duurzaam contact met interim professionals op te bouwen. Dat contact is verwaterd doordat er tegenwoordig onpersoonlijk, want via te veel tussenpersonen, wordt gecommuniceerd. Men kan nu zelf efficiënt relevante doelgroepen ontsluiten via selecties, notificatieservices, reviews, vind- & contactfunctionaliteit etc. Alles uiteindelijk om beter de menselijke afweging te kunnen maken met wie je het liefst in zee gaat. Dat geldt trouwens zowel voor de interim professional als voor de opdrachtgever.

Naast dat het matchingproces online goed is te faciliteren hebben wij ook meer transparantie bij de tariefvorming bereikt. Via tussenpersonen is het proces veelal een ‘black box’ waarbij je als zelfstandige geen idee hebt wat je positie is. Via onze technologie zien interim professionals als ze op een opdracht reageren, wat het hoogste, laagste, gemiddelde en meest geoffreerde tarief tot dat moment is. De zelfstandige kan zo bewuster een passend tarief offreren waardoor opdrachtgever en interim professional weten dat ze een scherpe maar faire prijs gaan overeenkomen. Een online marktplaats is dus efficiënt en effectief, want het bespaart een berg geld en tijd. Bovendien betaal je bij ons als opdrachtgever geen commissie of fee.

Over Planet Interim. Hoe heeft het platform zich sinds de lancering ontwikkeld en kun je ons wat meer inzicht verschaffen over het bereik en gebruik van jullie platform?
Planet Interim is bij mij gaan leven toen ik in mijn baan als directeur bij PageGroup, een internationale bemiddelingsorganisatie, bij relaties merkte dat zij naar alternatieven zochten voor grote consultancybureaus en interim bemiddelaars. Grote consultancy-organisaties roepen toch het beeld op van de bus met medewerkers die voor de deur wordt geparkeerd nadat de partner de deal heeft gesloten, terwijl de bemiddelaars, zeker op het gebied van interim management, hoge marges rekenden. In combinatie met de verdergaande flexibilisering bracht dat mij er toe om Planet Interim te starten zodat organisaties zelf rechtstreeks een duurzame relatie met relevante interim managers en specialisten konden opbouwen.

Het is een uitdaging om de technologie waarmee we begonnen up-to-date te houden, zowel aan de voor- als achterkant van het platform. Doordat je zowel interim professional als opdrachtgever bedient en de communicatie faciliteert, vinden er enorm veel processen onder de motorkap plaats. We matchen niet alleen de opdrachten met de professionals, we houden opdrachtgevers ook op de hoogte van nieuwe specialisten die zich registreren zodat zij makkelijk hun Talent Pools kunnen samenstellen.

Het platform richt zich met name op hoger opgeleide interim professionals, managers en zelfstandige consultants. Via de site worden professionals en opdrachten binnen 11 vakgebieden met de daaronder behorende functiegroepen gecodeerd en gematched. De grootste vakgebieden zijn Algemeen Directie, Programmamanagement & Strategie Consultancy; IT; Finance, Banking & Insurance; HR; Marketing & Communicatie en Bouw & Techniek. In ieder van deze gebieden zijn ruim meer dan duizend professionals geregistreerd. 95% heeft een hbo of wo-opleiding. 

Aan de opdrachtgeverskant hebben bijna 2.000 organisaties een account. Naast interim vacatures van deze opdrachtgevers tonen we actuele opdrachten van bijna alle bemiddelaars. Deze inventariseren we maar liefst drie keer per dag zodat de interimmer niet zelf 150 websites hoeft te bezoeken.

Opdrachtgevers plaatsen opdrachten en projecten gratis en kunnen interim professionals ook kosteloos direct proactief uit de database benaderen. De enige voorwaarde is dat je als Opdrachtgever ingelogd bent zodat wij weten wie je bent. Pas dan worden ook de contactgegevens van de zelfstandigen vrijgegeven.

Wat is dan jullie verdienmodel?
Ons nieuwe verdienmodel is transparant. Interim professionals kunnen voor €5 per maand premium lid worden en genieten van extra voordelen. Het basis lidmaatschap is gratis met een vergoeding volgens het No Cure No Pay principe. Alleen indien een professional met basis lidmaatschap een opdracht via Planet Interim verkrijgt betaalt hij of zij een beperkt bedrag gedurende de eerste drie maanden van de opdracht.

Planet Interim - Printscreens

Kwaliteit wordt een steeds belangrijker thema in de markt. Het aanbod van interimmers is explosief gestegen, en vanuit opdrachtgevers wordt hierdoor de roep steeds luider om het kaf van het koren te scheiden. Hoe zorgt Planet Interim ervoor dat kwaliteit boven komt drijven?
In navolging van bijvoorbeeld Booking, Uber en Airbnb heeft Planet Interim een review- en ranking systeem voor aangesloten interim professionals opgezet. Net als bijvoorbeeld hotels kunnen aangesloten interim professionals zich nu door goede scores onderscheiden. De te verwachten kwaliteit wordt daardoor vooraf voor opdrachtgevers beter zichtbaar en beter vergelijkbaar.

Alle leden worden ad hoc en automatisch ook periodiek ge-audit via update-verzoeken en dergelijke. Verder bekijken wij iedere aanmelding voordat het profiel op het web zichtbaar wordt. Het komt voor dat we tips geven of vriendelijk vragen om bepaalde informatie concreter te verstrekken. Het gebeurt dat sommige interimmers blijven hangen in algemeenheden zoals ‘echt mensen-mens met oog voor etc.’ zonder concrete meerwaarde te duiden voor een opdrachtgever.

Tot slot dient iedere professional naast zijn optimale tarief tevens een kwalitatieve motivatie voor de opdracht bij zijn profiel te voegen waarin hij de aansluiting met het project moet aantonen. Als tarief en verhaal overtuigt dan kan de opdrachtgever het profiel online en als PDF nader bekijken en de reactie direct met een paar clicks verwerken. 

Velen voorspellen een gouden toekomst voor online talent matching platformen, McKinsey & Company heeft becijferd dat de markt voor online matching in 2025 wereldwijd een waarde van $2,7 biljoen kan bereiken. Als gevolg hiervan neemt de concurrentie toe in de markt. Uitzendbureaus kopen zich in, start-ups betreden niche marktsegmenten en bestaande platform trekken kapitaal aan om hun operaties uit te breiden. Hoe zal volgens jou het landschap zich de komende jaren gaan ontwikkelen?
Online platforms worden hot. De crisis heeft voor vertraging gezorgd. Als Planet Interim hebben we vijf jaar lang ons hoofd boven water weten te houden, zodat we, nu het er om gaat, er ook nog zijn. Uitzendbureaus en andere bemiddelaars zoeken inderdaad naar nieuwe business modellen. Dat biedt kansen voor hen en voor ons. De vraag is hoe grote uitzenders omgaan met wendbare start-ups binnen hun concern. 

De start-ups kunnen snel verstikt raken in de bureaucratie van een groot bedrijf. Het is zaak om het beste van twee werelden te combineren; het bereik en de slagkracht van een internationale organisatie en de creativiteit, wendbaarheid en doortastendheid van de start-ups. Maar er zijn uiteindelijk vele partnerships mogelijk. Vanuit Planet Interim oriënteren we ons nu ook op mogelijke business partners en kapitaalverschaffers waarbij expertise, betrokkenheid en financiële slagkracht hand in hand moeten gaan.

Er is in Nederland een discussie ontstaan of de flexibilisering niet doorslaat. Op Europees niveau lopen we met de flexibilisering voorop. In andere landen is dus relatief nog meer winst te boeken dan hier. Internationalisering van de arbeidsmarkt en de daarbij behorende arbeidsmigratie zorgt er sowieso voor dat je niet meer met je traditionele lokale kaartenbakjes kunt blijven werken om talent tijdig te identificeren. Partijen die hier nu goed op inspelen zullen de winnaars van morgen zijn.

Digitalisering

Tot slot, technologie ontwricht momenteel zo goed als iedere sector. Hoe gaat technologie volgens jou de markt voor het matchen van interim managers verstoren, en welke concrete stappen kunnen we (van Planet Interim) verwachten de komende jaren?
Omdat goede online platforms comfort bieden, een berg tijd en geld besparen en nu zowel prijs als kwaliteit centraal stellen, komt de doorbraak rond online bemiddeling van zelfstandigen er aan. Na het doorlopen van de eerste online stappen zullen beide partijen gerichter het persoonlijke contact starten met veel meer kans op een goede afloop.

Verder verandert de rol van werk in ons leven en worden bedrijven anders georganiseerd. Zo is Planet Interim zelf een netwerkorganisatie. Flexibel en leunend op een groep specialisten die voor ons werken wanneer het nodig is. Ik verwacht dat steeds meer organisaties op die manier worden ingericht. Platforms kunnen hen dan helpen om tijdelijke teams van specialisten samen te stellen.

Het soort banen verandert daardoor ook. Digitalisering en robotisering zorgen er daarnaast, als tegenwicht van de vergrijzing, voor dat we minder mensen nodig hebben maar dat we intellectueel wel hogere eisen aan hen stellen. Online matching kan hierbij een grote rol spelen. Deze uitdagingen kan je niet meer alleen via het persoonlijke contact in gesprekken op kantoor en via de telefoon het hoofd bieden. Je moet vanuit een grote relevante groep filteren met wie je uiteindelijk het persoonlijke gesprek aan gaat.

We zien nog tal van mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. We hebben zojuist een volledig responsive design platform gerealiseerd waardoor professionals en opdrachtgevers ook via smartphone en tablet ons platform makkelijk overal kunnen gebruiken. De ranking en reviewtools zullen worden doorontwikkeld en we zullen een steeds meer geavanceerde matching zien met een steeds grotere rol voor algoritmen, chatfunctionaliteit, on screen interviews, video-analyse, online personal assessment integratie, een verdergaande screening van kandidaten en screening en ranking van opdrachtgevers.

Tot slot verwacht ik een verdere internationalisering waar wij met een geheel Engelstalig planetinterim.com en .co.uk op inspelen. Daarnaast zal Planet Interim ook in andere talen en landen beschikbaar komen. Verder bouwen we voor de doelgroep relevante diensten verder uit. Hierbij is bijvoorbeeld belangrijk dat opdrachtgevers geen zorgen hebben over contractafhandeling met zelfstandigen. Dat bieden wij dus ook aan. Er is genoeg te doen.

Recent onderzoek onder 450+ interimmers toont aan dat de markt voor interim managment diensten aantrekt.