Royal HaskoningDHV levert asset management advies aan Delfland

30 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV geselecteerd als partner bij het ontwikkelen en implementeren van de asset management capaciteiten binnen de organisatie. Consultants van Royal HaskoningDHV zullen binnen Delfland enkele opgezette pilots begeleiden en zullen trainingen verzorgen.

Met bijna 500 medewerkers is het Hoogheemraadschap van Delfland een van de grotere waterschappen van ons land. Nederland heeft in totaal vierentwintig waterschappen – Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor ruim 4300 kilometer watergangen, 725 kilometer waterkeringen en 30 hectare natuurvriendelijke oever.

Net als andere waterschappen kampt ook het Hoogheemraadschap van Delfland met diverse uitdagingen met het oog op het beheer en onderhoud van al hun voorzieningen. Daaronder vallen onder meer pompen, rioolgemalen, zuiveringsinstallaties, watergangen, dijken, buffers en persleidingen. Door de grote hoeveelheid voorzieningen verschilt het beheer en onderhoud per type – bij waterkeringen heeft Delfland bijvoorbeeld te maken met het onderhoud aan diverse bekledingstypen of het ophogen van keringen door bodemdaling. En bij het onderhoud aan sloten krijgen ze bijvoorbeeld te maken met verschillende maairegimes door verschillen in talud- en slootbreedtes.

Hoogheemraadschap van Delfland

Om al deze verschillende voorzieningen efficiënt te beheren, variërend van dagelijks tot buitengewoon onderhoud, wordt het principe van asset management door Delfland gehanteerd. Asset management richt zich op het minimaliseren van kosten over de gehele levensduur van deze voorzieningen, zonder ongewenste risico’s. Dit bestrijkt het gehele traject van investeren en financieren, onderhouden, renoveren en vervangen. De aanpak gaat verder dan enkel het beheer en onderhoud van de voorzieningen – bij asset management gaat het ook over risico’s zoals die op het gebied van veiligheid, milieu, proces, kosten en imago. Asset management ziet er bovendien op toe dat de verschillende benodigde beheerprocessen worden gestroomlijnd en dat er geen overlap bestaat.

Eerder dit jaar lanceerde Delfland een programma dat zich richt op het verder professionaliseren van de volwassenheid van de asset management capaciteiten binnen de organisatie. Hiertoe zijn een aantal pilots opgezet waarbij medewerkers van het Hoogheemraadschap verschillende aspecten van asset management kunnen ervaren. Ook krijgen medewerkers een ontwikkeltraject voorgeschoteld gericht op het opschroeven van hun basiskennis op het gebied van asset management. Voor beide activiteiten schakelde Delfland Royal HaskoningDHV in om hen hierbij te ondersteunen. Consultants van het advies- en ingenieursbureau zullen de pilot begeleiden de trainingen voor medewerkers faciliteren.

Naast dit project, ondersteunt Royal HaskoningDHV het waterschap ook met strategisch advies. Een gecombineerd team van beide organisaties werkt samen aan een langetermijn asset management strategie en het bepalen van de stappen die nodig zijn om die ambitie te realiseren.