Korpschef Gerard Bouman wordt consultant, 2 ton salaris

30 maart 2016 Consultancy.nl

Vorige week werd de nieuwe korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, in Den Haag geïnstalleerd. Hij is de opvolger van de in februari afgetreden korpschef Gerard Bouman, die nog 21 maanden werkzaam zal blijven voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bouman zal als ‘consultant’ tijdelijke opdrachten uitvoeren, waarbij hij een groot deel van zijn voormalige salaris zal blijven ontvangen – bijna twee ton.

Gerard Bouman startte zijn politiecarrière in 1969 bij de gemeentepolitie van Rotterdam. Na een studie rechten stapte hij in 1978 over naar het Openbaar Ministerie. Twintig jaar later werd Bouman hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2000 in Den Haag, tot hij in 2003 korpschef van politie Haaglanden werd. Vanaf 2007 was hij het hoofd van de AIVD, maar in 2011 werd hij gevraagd terug te keren naar de politie, waar hij benoemd werd tot eerste hoofdcommissaris van de Nationale politie – een daarvoor niet bestaande functie.

Bouman kreeg de taak om de 26 politiekorpsen tot één nationaal korps om te smeden. Dit bleek echter een zwaardere reorganisatie dan van te voren gedacht. Medio 2015 waren zowel de kosten als de doorlooptijd van de reorganisatie reeds verdubbeld ten opzichte van de kostenraming aan het begin van het programma. Met het oog op de stroef lopende reorganisatie zeiden de politiebonden het vertrouwen in de eerste hoofdcommissaris op, waarop Bouman in oktober 2015 besloot om zijn aftreden aan te kondigen voor 1 februari 2016. Inmiddels is Bouman opgevolgd door de inmiddels geïnstalleerde nieuwe korpschef Erik Akerboom, voorheen secretaris-generaal van het ministerie van Defensie en voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Na het vertrek van Bouman als topman van de Nationale politie werd recentelijk duidelijk uit een Kamerbrief dat hij nog zo’n twee jaar actief zal blijven in dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor een periode van 21 maanden zal Bouman optreden als intern consultant en adviseur, en zal tijdelijke opdrachten vervullen voor het ministerie. Het salaris dat hij hiervoor krijgt zal op enkele toeslagen na zo goed als gelijk blijven aan zijn voormalige salaris. In 2014 verdiende de hoogste politiebaas €212.000, en in 2016 zal Bouman nog steeds bijna twee ton (€185.000) verdienen – een bedrag dat nog altijd boven de Balkenendenorm ligt.

Het besluit om Bouman twee jaar aan te houden in een adviesfunctie heeft geleid tot onrust onder de bonden en de politiemacht. De politie kampt al tijden met een geldtekort en de werkdruk van politieagenten is de afgelopen periode gestegen, terwijl op voorzieningen wordt bezuinigd. Het besluit is echter conform de geldende afspraken voor de Topmanagementgroep, stelt minister Ard van der Steur van VenJ in zijn brief aan de Tweede Kamer. Volgens deze afspraken krijgen topfunctionarissen twee jaar de tijd om een andere baan te zoeken. Bekend is dat Bouman onder meer voor twee maanden zal afreizen naar Bonaire, om daar het Korps Politie Caribisch Nederland te adviseren.

Hoewel Bouman veel verdient, blijkt Bernard Welten, adviseur voor de Nationale Politie en voormalig hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam, meer te verdienen. Wat Welten’s taken precies inhouden is niet bekend, maar als adviseur verdiende hij vorig jaar €259.000. Ondanks meerdere verzoeken van de minister van Veiligheid en Justitie om zijn salaris omlaag te brengen, weigert Welten volgens het AD om te voldoen aan de overheidsnorm van €230.000.

Nieuws