Interview met Niels de Klerk, Projectmanager bij Calibre

23 januari 2015 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kun je een korte samenvatting geven van je achtergrond?

Ik ben mijn carrière begonnen op de afdeling ICT van Tergooiziekenhuizen in een dienstverlenende en servicegerichte ICT functie. Daarnaast was ik teamlid binnen verschillende ICT projecten met als doel betere dienstverlening voor de diverse medische-, staf- en ondersteunende afdelingen. 

Na een paar jaar kreeg ik de kans om door te groeien naar informatie analist. Vanuit deze rol heb ik kennis gemaakt met de bedrijfskundige kant van ICT. Ik heb verschillende bedrijfsprocessen in kaart gebracht en informatiestromen onderzocht om te zorgen dat werkzaamheden efficiënter gedaan konden worden. Vanuit deze invalshoek was ik betrokken bij verschillende medische en business-projecten. Tot slot heb ik als projectleider een aantal technische en infrastructurele IT projecten geleid. Daar heb ik ontdekt dat dit is wat ik graag doe: projectmanagement. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt om mijn carrière verder uit te bouwen binnen dit vakgebied.

Na zo’n zes jaar in de zorgsector besloot je begin 2013 om de overstap te maken naar de adviesbranche. Waar kwam de interesse in de advieswereld vandaan?

Ik heb bij Tergooiziekenhuizen verschillende functies gehad, waarbij de organisatiedynamiek steeds divers was. Hiervan heb ik veel geleerd. Na ongeveer zes jaar leek het mij goed om mijn horizon te verbreden en me te verdiepen in andere organisaties. Ik heb gekozen voor de consultancy-branche omdat ik dan de mogelijkheid heb om in een relatief korte periode projecten uit te voeren bij heel verschillende organisaties. Hierdoor leer ik veel, en ik kan mijn ervaring steeds meenemen naar een volgende opdracht.

Inmiddels ben je zo’n twee jaar werkzaam bij Calibre Alignment, de projectmanagement werkmaatschappij van Calibre Group. Bij wat voor soort opdrachten ben je tot de heden betrokken bij geweest?

Ik heb al heel diverse opdrachten uitgevoerd. Bij MoleMann Mental Health ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het Elektronisch Patienten dossier (EPD). Daarna ben ik door Molemann gevraagd voor een heel ander soort opdracht: de optimalisatie van de supportafdeling. Tussen de drukke werkzaamheden door heb ik nog de tijd gevonden om een intern project bij Calibrete leiden: reductie ICT kosten. En sinds een paar weken ben ik weer aan de slag in een ziekenhuis, ditmaal als Projectmanager Infectiepreventie bij Meander Medisch Centrum.

Kun je jouw rol bij Molemann Mental Health Clinics uitgebreider beschrijven? En welke lessen heb je geleerd uit het project?

Bij deze opdracht was ik contactpersoon van het programma vanuit de klantorganisatie. In hoofdlijnen bestonden mijn werkzaamheden uit:

  • Afstemming en coördinatie over ontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) tussen gebruikersorganisatie en de leverancier
  • Faciliterende rol binnen het project en de projectteams
  • Communicatie met opdrachtgevers
  • Communicatie met stakeholders van het project
  • Dagelijkse afstemming en coördinatie op het project

In een gevorderd stadium van het project waren er nog vraagstukken rondom de exacte afbakening en oplevering van software-functionaliteiten. De belangrijkste les die ik heb geleerd is de relevantie om aan voorkant goed, vroeg en uitgebreid de dialoog aan te gaan met de stakeholders om na te gaan hoe aan ieders verwachting kan worden voldaan.

Je hebt inmiddels ruime ervaring opgedaan als zowel intern (Tergooiziekenhuizen) als extern adviseur (Calibre). Welke overeenkomsten en verschillen heb je gemerkt?

Ondanks dat mijn opdrachten de afgelopen jaren altijd in de zorgsector hebben plaatsgevonden zijn er toch enkele verschillen te zien. Bij elke opdracht is de organisatiecultuur en organisatiedynamiek anders is. Het verschil tussen mijn werkzaamheden bij Tergooiziekenhuizen en Calibre zit in de commerciële activiteiten die binnen een profit-organisatie essentieel zijn. Naast inhoudelijke opdrachten bestaat mijn werk uit het onderhouden van mijn netwerk en het plegen van acquisitie. Dit was bij Tergooiziekenhuizen voor mij minder relevant.

Als extern adviseur wordt van je verwacht dat je continu op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Hoe zorg je ervoor dat je vakinhoudelijke kennis up-to-date blijft? En welke mogelijkheden biedt Calibre voor jouw professionele ontwikkeling? 

Ik heb samen met mijn collega’s recent Prince2 Practitioner gevolgd. Middels dit soort trainingen / certificeringen blijf ik continue scherp als het gaat om ontwikkelingen binnen het vakgebied. Enkele jaren geleden heb ik het Lean-Six-Sigma Greenbelt certificaat behaald. Daarnaast ben ik bezig met het Master of Business Administration (MBA) programma aan faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. De studie omvat een aantal thema’s die van toepassing zijn in de dagelijkse praktijk, te weten: 

  • De omgeving waar de organisatie in opereert en de mogelijkheden hiervan 
  • Strategische dilemma's en uitdagingen, strategie keuze
  • Inrichting van organisaties (structuren, procedures en processen)
  • Sturing van organisaties (planning en control)

De nieuwe inzichten die ik leer ondersteunen mij in mijn werkzaamheden als consultant. Het is mooi om te zien dat de aangereikte theorieën vaak direct toepasbaar zijn in de praktijk. Daarnaast zal ik komend jaar een specialisatie kiezen binnen mijn studie. Mijn keuze is gevallen op strategisch ICT Management.

Hoe zou je de bedrijfscultuur bij Calibre omschrijven?

Calibre kent een flexibele en open organisatiecultuur. Het team bestaat uit enthousiaste consultants met zeer diverse expertise en achtergrond. Dit zorgt voor verbreding van het kennisniveau zodat wij binnen heel diverse sectoren goed werk leveren. Intervisie en kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de cultuur binnen Calibre. 

Tot slot, waar staat Niels de Klerk over 5 jaar?

Vanwege het maatschappelijke belang van zorginstellingen wil ik in deze sector werkzaam blijven. Hiermee kan ik indirect mijn bijdrage leveren aan goede patiëntenzorg. Ik wil doorgroeien richting (strategische) projecten en programmamanagement.