Bisnez start vervolgonderzoek datamanagement volwassenheid

21 januari 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na eerder onderzoek in 2014 start Bisnez Management in 2016 een vervolgonderzoek naar de volwassenheid van datamanagement onder Nederlandse organisaties. Doelstelling van de nieuw studie is te onderzoeken in hoeverre de ambities van organisaties op het gebied van datamanagement zijn gerealiseerd en of de benodigde inhaalslag op het gebied van data governance is gemaakt. Daarnaast wordt onderzocht welke triggers belangrijk zijn voor organisaties om datamanagement verder te ontwikkelen en op welke datamanagement trends wordt ingespeeld. 

Datamanagement is de afgelopen jaren voor veel organisaties van strategisch belang geworden. Organisaties die het datamanagement goed kunnen laten functioneren zijn in staat om adequaat in te spelen op de steeds veranderende vraag van de markt. Kortom; datamanagement maakt het voor bedrijven mogelijk om de klant centraal te stellen en beter in te spelen op zijn behoeftes. Daarnaast kan datamanagement gebruikt worden ten behoeve van vernieuwing en commercie.

Om de volwassenheid van datamanagement binnen organisaties in kaart te brengen startte Bisnez Management, een advies en managementbureau dat zich onder meer richt op vraagstukken rondom  projectmanagement, procesmanagement, governance en organisatie inrichting, in 2014 een onderzoek naar het fenomeen. Aan de hand van een door Bisnez Management ontwikkeld volwassenheidsmodel werd onderzoek gedaan naar de ‘maturity’ en het groeipad van datamanagement binnen Nederlandse organisaties.

Uit de bevindingen van het onderzoek twee jaar geleden bleek onder meer dat Nederlandse organisaties zich destijds nog op een kantelpunt bevonden, van afdelings- en ICT gericht datamanagement naar juist meer centraal en procesgericht datamanagement. Verder bleek dat de organisaties de ambitie hadden om de datamanagement functie verder te professionaliseren om zo een hogere mate van datakwaliteit te bereiken, maar dat data governance vooralsnog achterbleef in de ontwikkelingen ten aanzien van andere datamanagement aspecten. En dat terwijl data governance volgens Bisnez juist een katalysator vormt voor het structureel verbeteren van datakwaliteit.

Om vast te stellen in hoeverre de ambities op het gebied van datamanagement door organisaties zijn gerealiseerd en in welke mate de benodigde inhaalslag op het gebied van data governance is gemaakt, heeft Bisnez Management besloten om een vervolgonderzoek te starten. Daarin wordt bovendien onderzocht welke bepalende factoren belangrijk zijn voor organisaties om datamanagement verder te ontwikkelen en op welke datamanagement trends wordt ingespeeld.

Organisaties die deel willen nemen aan het datamanagement onderzoek 2016 kunnen een vragenlijst invullen
. Elke 10e invuller krijgt een exemplaar toegestuurd van het boek ‘Best in Class: als u wilt gaan voor goud’. Het boek presenteert een volwassenheidsmodel voor organisatieontwikkeling. Na afloop van het onderzoek worden de onderzoeksresultaten met de deelnemers gedeeld. “Met die resultaten en het verkregen inzicht over hun eigen volwassenheidsniveau beschikken organisaties over handvatten om zelf aan de slag te gaan om hun datamanagement functie verder te ontwikkelen,” aldus de onderzoekers.