Het Futures Forum onderzoekt toekomstige werkomgeving

11 januari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het Futures Forum, een gezamenlijk initiatief van Center for People and Buildings en Hospitality Group, is een onderzoeksprogamma naar de toekomst van werk en de toekomstige werkomgeving. Samen zullen de partners relevante trends en ontwikkelingen in kaart brengen en onderzoeken welke gevolgen deze hebben op werk, de werkomgeving en het faciliteren van de eindgebruikers in de toekomst. De resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Door enorme veranderingen op de arbeidsmarkt en op technologisch vlak is de werkomgeving van professionals flink aan het veranderen. Te denken valt aan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering (van systemen, processen, dienstverlening, etc.), de noodzaak voor bedrijven om traditionele business- en verdienmodellen te vernieuwen en de steeds veranderende wet- en regelgeving in vrijwel iedere sector. Daarnaast is ook de impact van demografische veranderingen als vergrijzing en vergroening (verjonging van personeelsbestanden) enorm. De komende jaren moet de arbeidsmarkt zich gaan opmaken voor de stroom aan generatie Y en Z professionals die de markt zullen betreden, die allemaal een eigen (kritische) kijk hebben op hoe een ideale werkomgeving er uit dient te zien.

Om inzicht te krijgen in de sterk veranderende werkomgeving van de toekomst hebben het Center for People and Buildings (CfPB) en Hospitality Group de handen ineengeslagen en een onderzoeksprogramma opgezet, getiteld ‘Het Futures Forum’. Het CfPB is een wetenschappelijk kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Hospitality Group is een groot advies- en projectmanagementbureau dat zich specialiseert in facility management, huisvesting en hospitality vraagstukken.

Gezamenlijk zullen de partners relevante trends en ontwikkelingen in kaart brengen en onderzoeken welke gevolgen deze hebben op werk, de werkomgeving en het faciliteren van de toekomstige eindgebruiker. Speerpunt van het onderzoek is het integraal benaderen van de toekomstige eindgebruiker, met een visie die naar verwachting veel verder gaat dan Het Nieuwe Werken (HNW). “De zoektocht naar betere werkvormen houdt niet op met de invoering van Het Nieuwe Werken”, aldus de onderzoekers, die wijzen op het feit dat de behoeften van gebruikers zijn toegenomen en, belangrijker nog, continu veranderen. “Dit vraagt om een juist samenspel tussen ondersteunende diensten zoals HR, IT, Facility Management en Real Estate.”

Bij het opstellen van een nieuwe visie zal het Forum samenwerken met een onderzoeksconsortium van tien grote Nederlandse kantoorhoudende organisaties die inhoudelijk participeren en expertise inbrengen. “Door deelname uit zowel de publieke als private sector heeft het forum toegang tot een brede groep van eindgebruikers en experts”, aldus de initiatiefnemers.

Wilfred Verkaaik, Bedrijfshoofd Gebouwmanagement & Regie van de SNS Bank, licht de deelname van zijn organisatie toe: “Binnen SNS bank werken we al enige tijd met Het Nieuwe Werken”, aldus Verkaaik. "Maar de zoektocht naar verfijning en nog betere werkvormen houdt niet op met de invoering van HNW. Bovendien moet men zich afvragen: welke ontwikkelingen zitten er nog aan te komen en hoe kun je daar als organisatie op inspelen?"

Het Futures Forum, dat bestaat uit een literatuuronderzoek, groepsinterviews, expert panels en een pre-design workshop, is inmiddels in volle gang. De startbijeenkomst van het onderzoek vond eind november plaats met een 40-tal vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en in de eerste helft van 2016 gaan de betrokken experts de toekomstige ‘key challenges’ beschrijven. Gebruikerspanels en interdisciplinaire expertpanels schetsen scenario’s voor de toekomst van werk. Vervolgens zullen experts vanuit verschillende disciplines (HR, IT, Facility Management en Real Estate) gezamenlijk de vernieuwingsopgave bepalen en zullen aan de slag gaan met de toekomstige strategische agenda voor ondersteunende diensten. 

De resultaten worden naar verwachting in de loop van Q3 of Q4 gepresenteerd. “De kern van het vraagstuk ligt in het vinden van werkvormen die beter aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers. Aan ons de uitdaging om in kaart te brengen hoe deze behoeften veranderen, welke omgevingsfactoren hier op van invloed zijn en wat dit vraagt van ondersteunende diensten om de toekomstige eindgebruiker goed te faciliteren,” aldus Wim Pullen, director bij het CfPB, en samen met Hospitality Group partner George Maas initiatiefnemer van het Futures Forum.