Anticyclisch investeren verhoogt kans op lange termijn succes

11 januari 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Bedrijven die gedurende onrustige tijden het aandurven om risico te nemen en juist meer te innoveren, blijken een hogere winst te halen dan bedrijven die zich daarvan laten weerhouden. En ook omgekeerd leidt rust bewaren in een stabiele markt tot een structureel hogere winst. Anticyclisch investeren, zoals dit fenomeen ook wel genoemd wordt, lijkt daarom de kans op succes op de lange termijn te verhogen, blijkt uit een onderzoek van EY en de Rotterdam School of Management.

De afgelopen vijftien jaar onderzochten accountants- en advieskantoor EY en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) 135 Nederlandse bedrijven met meer dan 400 werknemers. De onderzoekers volgden de bedrijven tijdens de periode van 1999 tot 2014, en keken daarbij vooral naar de relatie tussen de mate van ondernemerschap en winstgevendheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat ondernemerschap in de vorm van het tonen van proactiviteit, structureel innoveren en risicobereidheid tot aantoonbaar betere prestaties op de lange termijn leiden.

De belangrijkste uitkomst is dat anticyclisch investeren loont, aldus Aart-Willem Saly, Director Strategy bij EY Advisory. “Het grootste effect op de financiële prestaties van bedrijven zit in het laten meebewegen van ondernemendheid met de marktsituatie”, aldus Saly. Hij legt uit: “Bedrijven die erin slaagden om in tijden van verhoogde marktdynamiek of bedreigingen van hun positie, proactiever te zijn, meer te innoveren en risico’s te nemen, behaalden in 7 van de 14 jaren significant hogere winstgevendheid.” Anders om werkt het ook blijkt uit het onderzoek: “In situaties waarin de eigen positie van het bedrijf niet sterk onder druk staat en de onderneming een relatief onbedreigde positie in de markt inneemt, geeft het onderzoek de waarschuwing mee niet altijd maximaal in te zetten op veel ondernemendheid. Een conservatievere opstelling is in deze situatie zeker zo lonend.”

Ondernemerschap blijkt volgens het onderzoek een voorwaarde voor de continuïteit van een bedrijf. Van de 149 bedrijven waarmee het onderzoek in 1999 startte gingen er voor het einde van het onderzoek 14 failliet. Deze bedrijven scoorden destijds gemiddeld lager op innovatie, pro-activiteit en risicobereidheid dan de 135 andere bedrijven in het onderzoek. Voor de meer ondernemende bedrijven kwam de crisis wel als een hardere klap dan voor de bedrijven die minder ondernemend waren, maar het waren ook deze innovatieve activiteiten die als motor dienden voor het herstel van deze bedrijven. Van de 10% bedrijven met de grootste toename in bedreigingen vanuit de markt (in de periode 1999-2014) is de mate van ondernemendheid sterk toegenomen, terwijl de gemiddelde ondernemendheid van alle onderzochte bedrijven juist is gedaald over deze periode.

Toch is ondernemerschap geen ‘toverformule’ voor succes, stelt Saly. “Uit het onderzoek blijkt dat ondernemendheid te beïnvloeden is, maar het is bepaald niet gemakkelijk en blijkt een lange adem te vragen. Wel komen er diverse maatregelen naar voren die effectief blijken te zijn en waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen.” Deze succesfactoren zijn onder meer het hebben van een “heldere, richtinggevende strategie, het aantrekken van ondernemend ingestelde werknemers en het instellen van aparte bedrijfsonderdelen die zich helemaal toeleggen op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe business.” Vooral de diversiteit aan innovatievormen lijkt een sleutelrol te spelen voor de continuïteit en het succes van bedrijven.