Nieuw adviesbureau opgericht: The Change Collective

21 december 2015 Consultancy.nl

Nederland is een organisatieadviesbureau rijker: The Change Collective. Het nieuwe Amsterdamse bureau is onlangs opgericht door de vier partners Jaap van den Hoek, Jooske van Bogerijen, Dirk Schrijver en Roeland Dikker Hupkes. The Change Collective richt zich op nieuwe manieren van organiseren, met als doel het creëren van zogenaamde ‘bezielde’ organisaties.

De wereld verandert anno 2015 sneller dan ooit te voren. Niet alleen in het bedrijfsleven zorgen de opkomst van digitalisering, Big Data, innovaties en de effecten van de recessie voor grote veranderingen in business modellen en organisatiestructuren, ook in de publieke sector verandert veel. Lokale overheden krijgen meer taken toegewezen die voor heen op rijksniveau werden uitgevoerd en ook gemeenten en provincies moeten zichzelf aanpassen om te kunnen blijven voldoen uit de verwachtingen uit de maatschappij. Daarnaast ligt er bij de meeste traditionele organisaties een grote focus op het behalen van winst, terwijl er een maatschappelijke verschuiving plaatsvindt die vraagt om het kijken naar toegevoegde waarde.

Om in te spelen op de veranderende werkelijkheid voor bedrijven en organisaties hebben vier partners onlangs een nieuw adviesbureau opgericht. Jaap van den Hoek, Dirk Schrijver, Jooske van Bogerijen en Roeland Dikker Hupkes hebben de handen ineengeslagen om in Amsterdam The Change Collective (TCC) op te richten. “Strategische wendbaarheid is een vereiste, net als het creëren van waarde. En dat vraagt om nieuwe manieren van organiseren”, stellen de vier partners. “Als je als organisatie relevant wil blijven, is een fundamentele verandering noodzakelijk.”

The Change Collective richt zich op het blijvend relevant maken van organisaties. “Wij streven naar organisaties die gericht zijn op het toevoegen van waarde. Die in balans zijn en strategisch wendbaar. Organisaties waarin iedereen zich volledig inzet voor eenzelfde doel. Waar mensen werken met focus, maar vooral met energie. Bezielde organisaties, noemen we dat”, leggen de partners uit. Volgens hen missen veel organisaties deze bezieling, en richten zij zich te veel op winst en korte termijndoelstellingen.

Om van organisaties bezielde organisaties te maken biedt The Change Collective diensten aan op verschillende gebieden waarbij zowel de business als menselijke kant worden meegenomen. De uitdrukking ‘ziel en zakelijkheid’ typeert de aanpak van het adviesbureau dat verandering in organisaties begeleidt, van visie- en strategievorming tot implementatie.

Vier thema’s staan centraal. De adviseurs helpen organisaties met het vinden van hun ‘reden van bestaan’, de drijvende kracht achter de organisatie en de vertaling hiervan naar de werkvloer. Ze ontwikkelen en begeleiden veranderprogramma’s, waarbij het daarbij belangrijk is dat iedereen binnen een organisatie weet hoe ze bijdragen aan de reden van bestaan. Met behulp van leiderschaps- en teamontwikkeling richten ze zich op het ontwikkelen van dienend leiderschap en mensen die zich verbonden voelen met het bestaansrecht van de organisatie. Ook helpen zij organisaties met het (her)inrichten van structuren en processen zodat deze in dienst staan van de medewerkers in plaats van andersom. “Dit verhoogt de productiviteit en effectiviteit van een organisatie en geeft mensen de ruimte om te leren, ontwikkelen en groeien in hun functies,” aldus de oprichters.

De vier oprichters hebben elk ruime ervaring binnen de adviesbranche en waren in het verleden allen werkzaam bij InContext Consultancy Group, een advies en trainingsorganisatie uit Baarn. Dirk Schrijver was er als management consultant actief en richtte daarvoor in 2009 zijn eigen onderneming Utiles Coaching op, dat coaching verzorgt voor young potentials in de adviesbranche. Jooske van Bogerijen begon haar loopbaan als Young Executive bij Boer & Croon en werkte later twee jaar als Consultant voor Veldhoen + Company, een adviesbureau dat zich richt op Activity Based Working en verandermanagement.

Roeland Dikker Hupkes deed – voordat hij zich begin 2013 bij InContext voegde – management consultancy-ervaring bij meerdere adviesbureaus waaronder de bij de Change Management praktijk van Accenture. Ook Jaap van den Hoek werkte als Management Consultant bij Accenture; hij is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling tijdens organisatieverandering.

Onderscheidend vermorgen
Gevraagd naar wat The Change Collective precies onderscheidend maakt ten opzichte van hun concurrenten, wijzen de oprichters tenslotte op twee factoren. “Andere tijden vragen om nieuwe organisaties en dat vraagt om nieuw denken. Wij onderscheiden ons door vernieuwend organisatiekundig denken te koppelen aan nieuwe manieren van het verbinden en in beweging brengen van mensen. Dit doen we door samen met de klant nieuwe business- en organisatiemodellen te ontwikkelen, en ze vervolgens ook te helpen met de implementatie hiervan.” Concrete zaken waar het adviesbedrijf zich mee bezig houdt zijn de transitie naar zelfsturende organisaties of het ondersteunen van groeiende bedrijven om over hun ‘dode punt’ heen te komen. “Complexe vraagstukken die vragen om een andere, pragmatische aanpak waarbij continue de business kant verbonden wordt aan de menselijke kant.”

De oprichter vervolgen: “Ten tweede onderscheiden wij ons door onze visie zelf te ‘leven’. Dit betekent dat wij onze eigen organisatie volledig hebben ingericht volgens het model van bezieling. Bij veel adviesbureaus zien wij nog vaak een oude manier van inrichten, waarbij de klassieke piramidevorm in meer of mindere mate wordt aangehouden. Er wordt gestuurd op uren of op omzet, en het uiteindelijke doel is het maximaliseren van winst. Wij geloven dat als je nieuwe manieren van organiseren wil brengen bij je klanten, je dit ook zelf moet voeren als organisatie.”

“Dit is niet altijd makkelijk, het kost namelijk veel creativiteit om niet meer te denken in traditionele oude patronen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij sturen op het toevoegen van waarde in plaats van het behalen van winst. Concreet houdt dit in dat we niet sturen op cijfers, maar op de mate van impact die wij brengen bij klanten. Ook geeft iedereen bij ons een halve dag in de week pro-bono advies aan maatschappelijke organisaties. Daarnaast organiseren wij alles vanuit vertrouwen. Voorbeelden hiervan zijn geen vakantiedagen, werken vanuit de principes van zelfsturing en geen controlerende regels en afspraken. Het is de verbinding aan onze duidelijke reden van bestaan die ons gemotiveerd houdt en verbind.”

“Doordat we onszelf op deze manier uitdagen om alles anders te organiseren, merken we dat we zelf de valkuilen en uitdagingen beter kennen. Dat helpt ons weer in het beter adviseren van onze klanten. Zo brengen wij geen betere strategieën voor de problemen van gisteren, maar kijken wij naar de problemen van morgen en bieden daarvoor nieuwe, werkbare oplossingen,” sluiten de oprichters van The Change Collective af.

Nieuws