Nieuw boek over leiderschap: Dienend Leiding Geven

15 mei 2015 Consultancy.nl

Roeland Broeckaert, consultant bij de Belgische HR dienstverlener Acerta Consult, schreef het boek ‘Dienend Leiding Geven’ (zacht voor mensen, hard voor resultaten), een praktische handleiding over hoe leiderschap gecentreerd kan worden rond de drie basisbehoeften van medewerkers: autonomie, verbinding met de organisatie en zich competent voelen.

Consultancy.nl licht regelmatig boeken en/of publicaties uit met betrekking tot uiteenlopende en veelal actuele thema’s als HR, projectmanagement, of bijvoorbeeld Big Data. Een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt binnen managementland is leiderschap. Zoals bij zoveel zaken zijn de meningen verdeeld over de ultieme manier van leidinggeven. Sinds jaar en dag worden uiteenlopende typeringen en raamwerken ontwikkeld door tal van verschillende deskundigen, veelal uit de adviesbranche. Over een ding zijn de meeste experts het eens: traditioneel autoritair leiderschap, een gebrekkige feedbackcultuur of rigide hiërarchische verhoudingen leiden anno 2015 zelden tot stevige werkrelaties.

Boek - Dienend leiding geven

Onlangs werd een nieuw boek rondom het thema leiderschap uitgebracht. ‘Dienend Leiding Geven’ (zacht voor mensen, hard voor resultaten) is een boek waarin de leiderschapsstijl ‘dienend leiderschap’ nader uiteen wordt gezet. Auteur van het boek is Roeland Broeckaert, consultant bij de Belgische HR dienstverlener Acerta Consult, dat zich specialiseert in advies, de informatisering en verwerking van administratieve processen rond onder meer loonverwerking, sociale zekerheid en kinderbijslag.

Dienend Leiderschap

Broeckaert legt het concept van Dienend leiderschap kort uit: “De filosofie van Dienend Leiderschap vertrekt vanuit het idee dat je als leider geen volgers, maar nieuwe leiders creëert. Een dienend leider helpt zijn medewerkers zich te ontplooien en leert ze om anderen te inspireren hetzelfde te doen. Het roept de leider op om een werkomgeving te creëren waarin zijn medewerkers hun talenten en passie kwijt kunnen en waarin ze zichtbaar bijdragen aan de missie en de doelen van hun organisatie. De ontwikkeling van de medewerker staat centraal bij dienend leiderschap, en wel omdat de dienende leider gelooft dat het échte kapitaal in zijn medewerkers zit. Hij wil dat zij slagen en succes kunnen boeken. Het slagen van de medewerkers is immers het slagen van de onderneming, of, anders gezegd, de resultaten van een organisatie worden bepaald door de prestaties van de medewerkers. Voor de dienende leider is het dan ook van het grootste belang om zijn medewerkers te laten floreren binnen zijn organisatie.”

Roeland Broeckaert

Ter illustratie trekt Broeckaert in het boek een parallel met opvoeden. Hij stelt dat opvoeden feitelijk een vorm van dienend leiderschap is, waarin een balans tussen leiden en dienen, tussen duidelijk zijn en ruimte geven en tussen normen stellen en zelf laten ontdekken, gezocht moet worden. Net als bij opvoeden snapt een dienend leider dat “het échte kapitaal in zijn medewerkers zit; in de kennis, ervaring, inzet, creativiteit en betrokkenheid bij de organisatie en alle mensen die er werken.”

Drive van de medewerker
In het boek wordt benadrukt hoe belangrijk het is om de juiste context voor werknemers te creëren, waarin aan hun basisbehoeften wordt voldaan. Broeckaert maakt daarbij gebruik van het ‘ABC raamwerk van medewerkersbehoeften’ (Pink, 2013). Daarin wordt gesteld dat medewerkers drie elementaire behoeften hebben: ‘Autonomie’ (het in bepaalde mate zelf kunnen bepalen wat een medewerker doet en hoe hij iets doet), ‘Binding met een doel en het team’ (de medewerker wil bijdragen aan een – ook voor hem/haar – zinvol doel en zich verbonden voelen met het team en de organisatie), en ‘Competentie’ (de medewerker wil ergens goed in zijn). Daarbij onderstreept Broeckaert dat wetenschappelijk is aangetoond dat ‘dienend leiderschap’ ervoor zorgt dat organisaties de drie basisbehoeften (autonomie, binding en competentie) van de moderne professional rechtstreeks kunnen beïnvloeden.

Drive van medewerker

Het bovenstaande geeft een korte indruk van de inhoud van het boek en waar dienend leiderschap om draait. In het boek gaat Broeckaert ook concreet in op hoe dienend leiderschap in de praktijk toegepast kan worden. Daarbij biedt hij de lezer een concreet stappenplan dat managers en leiders kunnen gebruiken om dienende leiders te kunnen worden. Naast het managementboek biedt Broeckaert via Acerta ook workshops, opleidingstrajecten en individuele coachingstrajecten aan, voor personen of organisaties die zich in dienend leiderschap verder willen bekwamen.

Stappenplan

Over de auteur
Roeland Broeckaert is vanuit zijn opleiding master in educatieve studies (vorming, training en opleiding in arbeidsorganisaties) en onderwijzer. Broeckaert was vier jaar actief in het algemeen welzijnswerk als stafmedewerker beleidssignalering. Hij werkte drie jaar in het ervaringsgericht onderwijs en werd daar geboeid door het ervaringsgericht werken met groepen. Broeckaert heeft zich toegelegd op diverse snijvlakken, onder meer inspirerend en dienend leiderschap, effectief samenwerken en communicatie. Daarnaast is hij gespecialiseerd in thema’s als organisatieontwikkeling, strategiebepaling, en sociale innovatie.

Nieuws