Markt voor fiscalisten trekt weer aan, salarissen stijgen

07 december 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De arbeidsmarkt voor fiscalisten is in Nederland aan het aantrekken, met als gevolg dat binnen het domein de salarissen weer aan het stijgen zijn. Verder noemen fiscalisten sfeer en collegialiteit, uitdagend werk en bedrijfsreputatie de belangrijkste factoren ten aanzien van hun baantevredenheid. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Berenschot en Sdu, gehouden onder zo’n 200 fiscalisten.

Voor het vierde jaar op rij hebben organisatieadviesbureau Berenschot en Sdu de arbeidsmarkt voor fiscalisten in kaart gebracht. In totaal namen 199 fiscalisten – afkomstig uit verschillende sectoren – deel aan het meest recente onderzoek, getiteld ‘Werken in de Fiscaliteit’. De respondenten gaven daarbij een beeld van de ontwikkelingen binnen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en gaven daarnaast inzicht in hoe zij zich op de arbeidsmarkt oriënteren.

In hoeverre verandert de arbeidsmarkt voor fiscalisten

De resultaten van het onderzoek laten allereerst zien dat de arbeidsmarkt voor fiscalisten eerder zal aantrekken, dan dat deze verder zal verslechteren. 28% van de respondenten gelooft dat de markt zal aantrekken, en opvallend genoeg vindt ook een grote groep (33%) dat de markt diffuser zal worden. Dat wil zeggen: de vraag naar fiscalisten die toegevoegde waarde voor de business (‘business partnering’) weten te leveren zal naar verwachting toenemen en de vraag naar medewerkers voor de aangiftepraktijk zal afnemen. Dat laatste zien de onderzoekers als het gevolg van de voortschrijdende automatisering. 

Als gevolg komt ook de arbeidsmarkt voor fiscalisten na jaren van laagconjunctuur duidelijk weer in beweging. Weliswaar is het percentage fiscalisten dat aangeeft op zoek te zijn naar ander werk in 2015 niet veranderd vergeleken met 2014 – 18% zoekt ander werk (16% bij een andere werkgever, 2% bij de huidige werkgever) – maar er wordt ook actiever gesolliciteerd. Was vorig jaar 44% (van de groep werkzoekenden) actief op zoek naar een andere baan, zo is dat dit jaar 52%. De top drie van redenen waarom men op zoek is naar ander werk is onveranderd (in volgorde van belangrijkheid): betere ontwikkelingsmogelijkheden, hoger salaris en een betere sfeer. Dat er meer leven in de arbeidsmarkt komt, blijkt ook uit de toegenomen activiteit van headhunters: 41% van de fiscalisten geeft aan de afgelopen 12 maanden te zijn benaderd door een headhunter. Vorig jaar was dat 32%.

De arbeidsmarkt voor fiscalisten mag dan dit jaar weer wat meer dynamiek tonen, vergeleken met andere beroepsgroepen is de arbeidsmobiliteit laag. In de vastgoedwereld zegt 38% een andere job te zoeken, terwijl 37% van de marketeers, 30% van de logistiek managers en 27% van de ICT-ers liever een andere werkgever heeft.

Salaris Fiscalist

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat de salarissen van fiscalisten dit jaar gemiddeld zijn gestegen ten opzichte van de jaren hiervoor. Zo verdienden bedrijfsfiscalisten in 2015 gemiddeld €98.100, 4,6% meer dan het jaar ervoor (€86.600). Daarmee blijft de bedrijfsfiscalist de best betaalde fiscalist, zowel in goede als in slechte tijden. Voor deze groep lijkt er volgens de onderzoekers sprake te zijn van een compensatie voor de achteruitgang in salaris in 2013 en 2012. Bij de belastingdienst steeg het gemiddelde salaris van een belastinginspecteur dit jaar gemiddeld naar €88.400 (in 2014 nog €62.900). In 2014 moesten belastinginspecteurs het met hetzelfde salaris doen als het jaar daarvoor.

Voor het komende jaar wordt een stijging verwacht in de vraag naar fiscale diensten, wat naar verwachting ook zal leiden tot hogere salarissen van fiscalisten. Of het nu gaat om een aangifte-medewerker of een belastingadviseur, een partner/vennoot of een bedrijfsfiscalist, ze verwachten allen volgend jaar een salarisverhoging. Bij de belastinginspecteur is die met 3,9% het hoogst, de aangiftemedewerker verwacht het met 1,9% te moeten doen, net genoeg om de inflatie te compenseren.

Baantevredenheid

De onderzoekers keken ook naar wat de belangrijkste factoren zijn voor de fiscalisten, ten aanzien van hun baantevredenheid. Voor fiscalisten zijn de vijf belangrijkste factoren die de arbeidssatisfactie bepalen (in volgorde van belangrijkheid): sfeer en collegialiteit, uitdagend werk, bedrijfsreputatie, opleidings-mogelijkheden en flexibele werktijden. Ook in eerdere edities van het onderzoek ‘Werken in de Fiscaliteit’ was dat het geval. Vorig jaar bleek uit de toenmalige editie van het onderzoek dat een goede werksfeer en uitdagende opdrachten de belangrijkste werkgerelateerde factoren vormden voor fiscalisten. Deelname aan een winstregeling en het ontvangen van aandelenopties werd binnen de fiscaliteit toen nauwelijks van belang gevonden met het oog op de baantevredenheid.

“Een goede naam en faam zijn klaarblijkelijk van groot belang in het fiscale vak, want bedrijfsreputatie staat op een stevige derde plaats”, stellen de onderzoekers. Te verklaren valt dat wel. 57,2% van alle fiscale adviesorganisaties bestaat langer dan twintig jaar (34,2% zelfs langer dan 50 jaar). Jaar na jaar hebben deze organisaties aan een goede reputatie gebouwd. Ook opvallend is dat flexibele werktijden voor fiscalisten zo’n belangrijke factor voor de baantevredenheid is. Op dit punt onderscheiden fiscalisten zich van andere beroepsbeoefenaren, concluderen de onderzoekers.