Balance en Ecofys dragen bij aan Warmte Congres

26 november 2015 Consultancy.nl

Vandaag vindt ‘Het Nationaal Warmte Congres’ plaats. Meer dan 100 professionals die betrokken zijn bij initiatieven in (duurzame) energie en in het bijzonder warmtenetten zullen het congres in Utrecht bijwonen. Onder de meer dan 25 sprekers bevinden zich ook drie vertegenwoordigers van de consultancybranche.

De transitie naar duurzame vormen van energieopwekking is een van de meest actuele thema’s in de Nederlandse economie, evenals in de rest van de wereld. Wereldwijd doen politici, wetenschappers en leiders uit het bedrijfsleven er alles aan om de zogeheten 2 graden CO2 doelstelling* te realiseren en ook in ons land zijn er harde afspraken gemaakt over de duurzame transitie. Zo heeft de Rijksoverheid in zijn energienota vastgelegd dat het percentage duurzame energie geleidelijk moet worden opgeschroefd van 5% nu naar 14% in 2020, 16% in 2023 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Om deze doelstelling te realiseren zal er een scala aan initiatieven moeten worden opgezet, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de kolencentrales zoals gister breed uitgemeten werd in de media, maar ook het terugbrengen van CO2 emissies, en verhogen van duurzame energieopwekking.

Nationaal Warmte Congres

Een van de thema’s die veelbelovend is in de bijdrage die het kan leveren aan de transitie naar duurzaam, is het verbeteren van het warmtemanagement. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de overheid de toepassing van aardwarmte gestimuleerd – een techniek waarbij vanuit grote diepte, minimaal 500 meter, warm water opgepompt om huizen en kassen te verwarmen. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later opnieuw worden gebruikt**. Een andere maatregel, met een potentieel veel grotere bijdrage, is het inzetten van warmtenetten. Een warmtenet levert warmte aan huizen of industriële gebieden vanuit hernieuwbare bronnen of industriële restwarmte. Deze manier van warmterecycling, of warmtedelen via een netwerk (‘warmtenetwerk’), kan volgens experts een grote impuls geven aan de versnelling die nodig is voor een volledig duurzame energievoorziening tegen het jaar 2050. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk wordt een geschatte 20% van alle CO2-uitstoot veroorzaakt door het verwarmen van huishoudens.

Warmtenetten zijn in opkomst – zo lichtte Consultancy.nl gisteren nog de Warmtenet oplossing van gemeente Hoogezand-Sappemeer uit – maar zijn echter nog steeds een relatief jong energieterrein waarbij een brede variatie aan stakeholders betrokken is, waaronder gemeenten, provincies, netleveranciers, energiebedrijven, woningcorporaties, industrieterreinen en meer. Vanwege de lage mate van ontwikkeling waar het terrein zich in bevindt, realiseren warmtenetten of 'warmtenetwerken' nog niet het volledige potentieel dat zij bezitten. Zo bleek bijvoorbeeld aan het begin van dit jaar dat Gemeente Hengelo veel meer geld dan verwacht moest investeren om zijn warmtenet in leven te houden, waardoor CE Delft werd ingeschakeld om de business case door te lichten.

Teun Bokhoven, Geertje van Hooijdonk, Margreet Reijntjes, Willem de Goede, Bert de Vries

Om beleidsbepalers en professionals in het energiedomein te ondersteunen met het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten, organiseert Euroforum vandaag ‘Het Nationaal Warmte Congres’. Gedurende het evenement zal een verzameling van experts de belangrijkste trends en ontwikkelingen doornemen met de deelnemers, evenals inzoomen op onderwerpen als beleid, samenwerking in de keten, financiering, innovatie en technologische ontwikkelingen. Tussen de sprekers bevinden zich onder meer Teun Bokhoven (Voorzitter van het onlangs gelanceerde NVDE), Geertje van Hooijdonk (Hoofd Energie van Natuur & Milieu), Margreet Reijntjes (Presentator Radio 1 en Dagvoorzitter), Willem de Goede (Senior Advisor Energy & Climate Change bij VNO-NCW/MKB Nederland) en Bert de Vries (Plaatsvervangend DG Energie, Telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken).

Onder de meer dan 25 sprekers bevinden zich ook drie vertegenwoordigers uit de Nederlandse consultancybranche: Joost Holleman, Director bij Balance, Wim Voogd, Senior Business Consultant bij Balance en Joop Oude Lohuis, Principal Consultant bij Ecofys. Laatstgenoemde verzorgt in een keynote een presentatie over de mogelijkheden voor open warmtenetten, terwijl de twee adviseurs van Balance in een praktijksessie ingaan op financieringsstrategieën in relatie tot grote warmtenet trajecten.

Wim Voogd - Joost Holleman - Joop Oude Lohuis

Naast de presentaties en workshops die de deelnemers van het congres kunnen bijwonen, wordt hen ook de mogelijkheid geboden tot het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, en worden er concrete ideeën en handvatten geboden om zelf met warmtemanagement aan de slag te gaan. Het congres zal worden aangedaan door vertegenwoordigers van meer dan 50 bedrijven, aldus de evenementorganisatie, waaronder Aedes, Ecorys, Arup, Liander, Rabobank, Enexis, NIBC Bank, Nuon, Twynstra Gudde en FrieslandCampina.

Het Nationaal Warmte Congres vindt plaats in congres- & vergadercentrum Domus Medica in Utrecht.

* Volgens wetenschappers kan een temperatuurstijging van zelfs 2 graden ten opzichte van het huidige klimaat al gevaarlijke gevolgen hebben. Door de opwarming van de aarde, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen, zullen de weersomstandigheden wereldwijd veranderen, met grote negatieve gevolgen voor de mensheid, dieren, flora en fauna. Om dit te voorkomen heeft Europa zichzelf ten doel gesteld om de CO2-emissie van de Europese energievoorziening zo snel mogelijk terug te brengen, door deze volledig te verduurzamen.

** Het water wordt diep in de grond opnieuw verhit door de warmte in de kern van de aarde. Deze vorm van aardwarmte is duurzaam en hernieuwbaar: het raakt niet op en er komen geen broeikasgassen bij vrij.

Nieuws

Meer nieuws over