18 bedrijven lid van Vereniging voor Duurzame Energie

03 november 2015 Consultancy.nl

Afgelopen week werd een nieuwe koepelorganisatie voor hernieuwbare energie opgericht: De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De vereniging zet zich in voor het realiseren van een volledig hernieuwbare energievoorziening tegen 2050. Tien brancheorganisaties en achttien bedrijven hebben zich aangesloten, waaronder adviesbureaus CE Delft en PwC.

Uit de ‘Duurzame Energie Index 2014’ van PA Consulting Group blijkt dat Nederland maar matig scoort op investeringen in duurzame en hernieuwbare energie. In de ranking die vorig jaar door het consultancybureau werd uitgegeven staat Nederland op de 16de plek. Diverse organisaties die actief zijn in de duurzame energiesector, zoals bijvoorbeeld Urgenda, vinden dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de transitie naar duurzame energie sneller te laten verlopen.

Om de transitie naar duurzame energie te versnellen hebben tien brancheverenigingen en achttien bedrijven zich verbonden aan de nieuwe overkoepelende branchevereniging Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In totaal vertegenwoordigt de NVDE – die afgelopen week werd opgericht en wordt voorgezeten door Teun Bokhoven – direct en indirect zo’n 1.000 bedrijven en energiecoöperaties die allemaal willen dat de Nederlandse energievoorziening voor 2050 volledig uit hernieuwbare energie bestaat. Om dat te realiseren wil de NVDE dat de Nederlandse regering scherpere doelen gaat stellen op het gebied van energiebesparingen en investeringen in hernieuwbare energie.

Duurzaam - NVDE

De Europese Commissie heeft als doel gesteld om in 2030 een gemiddeld percentage van 27% duurzame energie te behalen in zijn energievoorziening. Volgens Bokhoven zal de bijdrage van Nederland daarvan zo’n 19% tot 24% bedragen, niet veel hoger dan de 16% die Bokhoven voorspelt voor 2023. De bij de NVDE aangesloten bedrijven en brancheorganisaties zijn het met Bokhoven eens dat Nederland ambitieuzer kan zijn op het gebied van duurzame energie. Bokhoven tegenover het FD: “Je moet als Nederland minstens voor 30% gaan. Dat lijkt een flinke sprong, maar dat is prima te doen en nodig om als land in 2050 CO2-neutraal en onafhankelijk van fossiele energie te kunnen zijn.”

Dat het maken van de transitie geen makkelijke opgave is, erkent ook Bokhoven zelf. “De transitie naar een op hernieuwbare bronnen gebaseerd energiesysteem verloopt dynamisch. Deze transitie is spannend, en ook een uitdaging. Een uitdaging die vereist dat marktpartijen, nieuwe technologieën en regelgeving goed op elkaar zijn aangesloten. Een goed georganiseerde duurzame energiesector is daarvoor onontbeerlijk.” Juist hier is volgens hem een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe overkoepelende branchevereniging: “De kracht van de NVDE is een duidelijke focus op duurzame energie, met een brede blik vanuit de gehele keten: duurzame energieproducenten en coöperaties, landelijke en regionale systeembeheerders, energieleveranciers, toeleveranciers, en bedrijven die duurzame toepassingen zoals elektrisch laden en warmtepompen ontwikkelen. Met deelnemers vanuit al deze hoeken wil de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.”

NVDE leden bedrijven

Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven hebben zich inmiddels achttien bedrijven bij de NVDE aangesloten. Deze bedrijven zijn niet alleen afkomstig uit alle onderdelen van de energieketen, maar ook de bancaire wereld en de adviesbranche kennen hier hun vertegenwoordigers. Vanuit de adviesbranche hebben CE Delft en accountants- en advieskantoor PwC zich aan de NVDE verbonden als partners.

NVDE leden Brancheorganisaties

Het grootste deel van de circa 1.000 vertegenwoordigde bedrijven zijn leden van de tien brancheverenigingen die zich aan de NVDE hebben verbonden. Bokhoven is zelf ook voorzitter van een van de tien aangesloten brancheorganisaties, namelijk de Duurzame Energie Koepel. Volgens Bokhoven is het bijzondere aan de nieuwe koepelorganisatie dat het bedrijven en verenigingen van verschillende soorten duurzame energie samenbrengt. Hoewel Energie-Nederland en Netbeheer Nederland niet bij de NVDE zijn aangesloten benadrukt Bokhoven dat zij geen concurrenten van elkaar zijn. Er vindt volgens hem onderling overleg plaats, maar de focus van de NVDE is breder dan die van de andere twee.

Nieuws

Meer nieuws over