RadarAdvies partner van lokaal ondernemerschap event

18 november 2015 Consultancy.nl

Op 19 november organiseren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties (PPO) de ‘Conferentie samen werken aan Lokaal Ondernemerschap’. Centraal thema vormt het versterken van de verbinding tussen sociaal en economisch beleid, de kansen voor het Bbz en actuele ontwikkelingen op het gebied van lokaal ondernemerschap. Organisatieadviesbureau RadarAdvies is partner van het evenement en levert – in de persoon van Senior Adviseur Bert Otten – de dagvoorzitter.

Ondernemerschap en werkgelegenheid zijn anno 2015 essentieel voor een gezonde en levendige gemeente. Gemeenten zoeken naar nieuwe mogelijkheden om ondernemerschap vorm te geven en de samenwerking met lokale partijen te versterken. Niet alleen het economisch maar ook het sociaal beleid speelt hierbij een cruciale rol. Daarnaast zetten sociaal ondernemers business modellen neer die ook sociale problemen aanpakken.

Een voorbeeld van een sociale regeling die zo’n tien jaar geleden vanuit de overheid zelf werd ingesteld voor (zelfstandig) ondernemers, is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen deze ondernemers dan een beroep doen op de Bbz regeling. De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

De Reehorst - VNG, PPO, RadarAdvies

Onder meer in het kader van het tienjarig bestaan van bovenstaande Bbz regeling, organiseren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties (PPO) morgen – 19 november 2015 – in congrescentrum De Reehorst in Ede de ‘Conferentie samen werken aan Lokaal Ondernemerschap’. Het evenement heeft als doel samenwerking en ondernemerschap te stimuleren en bovendien inspiratie op te doen over de vraag welke rol gemeenten kunnen innemen ten opzichte van ondernemerschap – en welke rol het Bbz hierbij kan spelen. Centraal thema vormt het versterken van de verbinding tussen sociaal en economisch beleid, de kansen voor het Bbz en actuele ontwikkelingen op het gebied van lokaal ondernemerschap. 

Vanuit de adviesbranche heeft RadarAdvies, een adviesbureau uit Amsterdam dat zich specialiseert in sociale vraagstukken, zich als partner aan het evenement verbonden, naast nog enkele partijen*. Bert Otten, Senior Adviseur bij RadarAdvies, zal gedurende het evenement als dagvoorzitter fungeren. Willemien Vreugdenhil, wethouder in Ede en voorzitter van de economische pijler van de G32, zal de opening verzorgen van het congres, dat zal bestaan uit een plenair gedeelte, diverse workshopssessies en in de middag het debat ‘Samen werken aan lokaal ondernemerschap!’ Gedurende het programma kunnen de aanwezige bezoekers meepraten over integrale samenwerking en de mogelijkheden en toekomst van het Bbz, inspiratie opdoen van jonge sociale ondernemers en kennismaken met gemeenten die werk maken van lokaal ondernemerschap.

Sprekers tijdens de conferentie

Diverse keynote sprekers verzorgen presentaties en workshops gedurende de dag, waaronder: Michael van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, Jetta Kleinsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jannie van den Berg, Voorzitter van PPO Nederland en directeur van het Zelfstandigenloket, Mariëtte Hamer, Voorzitter van de SER, Mariska ten Heuw, lid van de VNG commissie Werk en Inkomen en Eddy van Hijum, gedeputeerde van de Provincie Overijssel.

* De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met G32, G4, Divosa, Stimulansz en Platform 31.

Nieuws

Meer nieuws over