IJsselstein, Montfoort en Möbius organiseren UW Congres

11 mei 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Op 28 mei organiseren de gemeenten IJsselstein en Montfoort in samenwerking met Möbius het ‘UW congres’. Tijdens het evenement staat de ambtelijke fusieorganisatie, die de beide gemeenten in 2013 zijn gestart, centraal. Gedurende de middag kunnen ambtenaren met een leidinggevende rol alles te weten komen over de ambtelijke fusie, de ‘UW Samenwerking’ en wat daar allemaal bij kwam kijken.

UW samenwerking
Twee jaar geleden fuseerden de ambtelijke organisaties van de gemeenten IJsselstein en Montfoort. De zogenaamde ‘UW Samenwerking’ is de ambtelijke fusieorganisatie van de twee gemeenten. UW staat voor de Utrechtse Waarden, het gebied in de provincie Utrecht waar de gemeenten gelegen zijn. De gemeenten plaatsen indien mogelijk alle uitvoering op afstand, zodat de ambtelijke fusieorganisatie een procesgerichte regieorganisatie is welke circa 134 FTE omvat. De UW Samenwerking bedient zo’n 48.000 inwoners en is sinds 1 september 2013 operationeel.

Gemeente Ijsselstein & Gemeente Montfoort

UW Congres
Het ambtelijke fusietraject tussen Montfoort en IJsselstein, dat maanden in beslag nam, werd ondersteund door Möbius, een adviesbureau met 140+ adviseurs verspreid over kantoren in België, Frankrijk en Nederland. Möbius adviseert uiteenlopende organisaties, waaronder veel gemeenten en andere lokale overheden. Terugkijkend op het project wordt het fusietraject door de gemeenten als een “succes” bestempeld. Om ook bestuurders van andere gemeenten inzicht te geven in het proces en de bijbehorende succesfactoren en uitdagingen, organiseren de gemeenten IJsselstein en Montfoort, in samenwerking met Möbius, op 28 mei in het Fulco Theater te IJsselstein het ‘UW Congres’. In een middag kunnen ambtenaren met een leidinggevende rol binnen gemeenten alles te weten komen over de ambtelijke fusie, de ‘UW Samenwerking’ en alles daaromheen.

De inleiding van de middag wordt verzorgd door Gerda van Dijk, hoogleraar organisatie ecologie aan de Universiteit Tilburg, die haar visie zal geven op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit haar ervaring binnen de gemeentewereld in combinatie met haar academische achtergrond, zal zij een kader schetsen van de trends met daarin de voorbeelden die voor de doelgroep van belang zijn. Daarna zal de algemeen directeur van UW Samenwerking, Jeroen van Delden, de aanpak van UW Samenwerking op dit maatschappelijke paradigma uitleggen: ‘waarom heeft deze de ambtelijke fusie bepaalde keuzes gemaakt en welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?’

Congres uw wendbaarheid

Workshops
Daarnaast verzorgen de organisatoren tal van inspirerende workshops die bijvoorbeeld ingaan op het verankeren van verandering in gemeenten, of het krijgen van grip op gemeentelijke regelingen en ketenpartners. Zo krijgen bezoekers een goed beeld van ambtelijke samenwerking in de praktijk. Een overzicht van de aangeboden workshops: 

(Be)sturen met processen, perspectief van de wethouder    
Wat betekent de procesgerichte organisatie voor de bestuurder? Met minder integraal management loop je niet meer zomaar bij elkaar binnen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Continu ontwikkelen

Hoe ontwikkel je medewerkers van een traditionele organisatie naar een dynamische wendbare procesorganisatie? Tijdens deze sessie praktische handvatten en ervaringen uit de praktijk.

Hoe werkt een procesgerichte gemeente?

Wat zijn de voor- en nadelen van een procesgerichte organisatie ten opzichte van een traditioneel georganiseerde gemeente? Tijdens deze ronde wordt toegelicht hoe de processen werken en wie daarbij betrokken is.

Informatievoorziening in de wendbare organisatie

De dynamiek van de wendbare organisatie vraagt om lenige ICT oplossingen en faciliteiten; UW Samenwerking heeft gekozen voor een slank vormgegeven ICT omgeving. In deze sessie hoort u wat de keuze inhoudt en hoe het wordt ervaren door medewerkers.

Van contract naar contact

Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de vraag: hoe heb je regie op gemeenschappelijke regelingen en ketenpartners? Ook kijken we naar wat hierbij nodig is en hoe je inspeelt op interne en externe veranderingen binnen de wendbare

organisatie.

UW-advisering = maatwerk, 1 ambtelijke organisatie, 2 besturen  
Hoe is het om als adviseur te werken in een organisatie die twee besturen bedient? Welke aandachtspunten en dilemma’s brengt dit met zich mee? En wat betekent het voor de rolverdeling tussen adviseur en bestuurder? De voor- én nadelen van 1

ambtelijke organisatie komen aan bod.

Werken zonder afdelingen…..een labyrinth?

Het afscheid van integraal management en de zoektocht van medewerkers en procesmanagers naar het invullen van hun rol.

De financiën van de UW Samenwerking, geldt: 1+1=2?

De financiële, administratieve en fiscale valkuilen van een ambtelijke samenwerkingen zoals UW samenwerking.

Verankering van de verandering?

Altijd al afgevraagd wat belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de werkelijke hoeveelheid werk binnen de organisatie? In deze ronde leer je over het sturen op prestaties en het meten van de formatie: het hele traject én verankering hiervan

komt aan de orde.