Kees van der Leun en Kornelis Blok in Duurzame 100

12 oktober 2015 Consultancy.nl

Afgelopen donderdag bracht Trouw de 2015 editie van zijn jaarlijkse ‘Duurzame 100’ ranglijst uit. In de ranking van de 100 meest erkende professionals in Nederland op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie staan drie professionals werkzaam in de adviesbranche: Ecofys adviseurs Kees van der Leun en Kornelis Blok, en Bushwick medeoprichter Tom van Beek.

Sinds 2009 doet dagblad Trouw jaarlijks onderzoek naar de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid. Meer dan 500 kandidaten zijn dit jaar de revue gepasseerd, waarbij de 100 professionals die in het afgelopen jaar de meest bijzondere bijdrage hebben geleverd aan duurzaamheid zijn opgenomen in de zogeheten ‘Duurzame 100’ lijst.

de Duurzame 100 - Trouw

De 2015-editie van de lijst wordt aangevoerd door Maurits Groen, het brein achter de WakaWaka, een zonnelamp die veelvuldig gebruikt wordt in gebieden waar geen tot weinig stroom beschikbaar is. Groen staat al zes jaar in de Duurzame 100, waarvan de laatste jaren steevast in de top-10, en wordt dit jaar beloond voor de snelle groei van WakaWaka – inmiddels zijn er meer 200.000 verspreid onder vluchtelingen. Roger Cox, de raadsman van Urgenda in de klimaatzaak tegen de staat, staat op #2, en op #3 staat duurzaam architect Thomas Rau. De 21-jarige Boyan Slat (plek 4), de uitvinder / ondernemer die €2 miljoen euro inzamelde voor zijn mega-experiment om de oceanen van tapijten drijvend plastic te ontdoen, is de jongste in de lijst. De hoogste nieuwkomer, op 5, is Eva Gladek, een jonge industrieel ecoloog met een passie voor duurzaamheid. Ze is oprichter van Metabolic, agentschap voor maatschappelijke veranderingen.

Net als de afgelopen edities is het vanuit de adviesbranche bekeken opnieuw Ecofys – een van de grotere adviesbureaus in Europa op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en klimaatvraagstukken – die de kroon spant. Zowel Kees van der Leun (21 plekken gestegen naar #30) als Kornelis Blok (een plek gedaald naar #38) staan ook dit jaar weer in de top 100. Afgelopen jaar had Ecofys zelfs een derde vertegenwoordiger – CEO Manon Janssen (vorig jaar op plek 40) heeft dit jaar de schifting van de prestigieuze ranking niet gehaald. Op #40 in de Duurzame 100 is nog een professional actief in de advieswereld: Tom van Beek, oprichter van Bushwick, een adviesbureau dat ondernemingen helpt met de aanscherping van hun milieu- en maatschappijvriendelijke beleid.

Kees van der Leun, Tom van Beek en Kornelis Blok

Kees van der Leun (#30) is Managing Partner strategic consultancy bij Ecofys. Vanuit zijn rol is hij verantwoordelijk voor het tot stand brengen van nieuwe oplossingen voor de klantenkring van het bureau dat vooral uit overheden, bedrijven en NGO’s bestaat. De notering in de ranglijst komt voort vanuit de initiatieven waarbij Ecofys het afgelopen jaar betrokken was. Zo hielp Ecofys onder meer de Europese Commissie, de Duitse, Nederlandse en andere nationale overheden met energie- en klimaatbeleid. Voor de gemeente Utrecht begeleidde Ecofys 'stadsgesprekken', waarin bewoners betrokken werden bij de ambitieuze energieplannen voor de stad. Verder verzorgde Ecofys voor de Wereldbank een wereldwijd overzicht van 'carbon pricing', waarmee vervuiling belast wordt om duurzame energie te stimuleren.

Ook ontwikkelde Ecofys een methode om de klimaatdoelen van bedrijven in lijn te brengen met de wereldwijde 2-graden doelstelling. Kees van der Leun is verder persoonlijk betrokken bij het advies aan de Europese Commissie over een elektriciteitsnetwerk dat op de Noordzee zowel windparken als de elektriciteitsnetten van de landen om de Noordzee heen moet verbinden. Daarnaast is hij een fervent Twitteraar, vanuit het account @Sustainable2050.

Duurzaam

Kornelis Blok (#38) is wetenschappelijk directeur bij Ecofys en daarnaast hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de TU Delft. Voor UNEP berekende Kornelis Blok dat initiatieven van bedrijven, gemeenten en NGO's samen al leiden tot 3 miljard ton CO2-emissiereductie in 2020. Daarnaast ontwikkelde hij in 2015 een methode waarmee voor bedrijven kan worden berekend of hun emissiereductie-doelstelling de '2 graden doelstelling' uit de klimaatakkoorden haalt. Inmiddels hebben al 40 grote organisaties wereldwijd aangekondig zich hieraan te committeren. Het afgelopen jaar was Blok ook verantwoordelijk voor de innovatie en kennisontwikkeling het Utrechtse consultancybureau.

Tom van Beek (#40) is naast medeoprichter van Bushwick tevens eigenaar van The Tipping Point, waarmee hij diverse groene initiatieven uitrolt. Zo lanceerde hij recentelijk de Kantoor Karavaan, een kantoor – op wielen – dat bovendien zelfvoorzienend is. Een ander initiatief was Natuur op je Muur, waarbij leerlingen op scholen of werknemers binnen organisaties verticale moestuinen konden onderhouden. Van Beek neemt ook deel in het bestuur van het NatuurCollege.

Nieuws

Meer nieuws over