Ecofys helpt Utrecht met ontwikkeling van Energieplan

10 juli 2015 Consultancy.nl

Duurzaamheidsadviesbureau Ecofys is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Energieplan van de Gemeente Utrecht. In een unieke reeks stadsgesprekken over energie met 165 Utrechters werd de energievisie opgesteld om van Utrecht een schonere, groenere en duurzamere stad te maken.

Omdat de energietransitie voor iedereen gevolgen gaat hebben, is het van groot belang om ook zoveel mogelijk bewoners en bedrijven bij dit proces te betrekken. Door deze groepen moeten de investeringen immers worden gedaan, en moet steun gevonden worden voor oplossingen die voor een wijk of voor Utrecht als geheel gunstig zijn. De stadsgesprekken hebben aangetoond dat dit een inspirerend proces kan zijn. De realisatie van de doelen zal niet makkelijk zijn, maar de stad lijkt klaar voor deze uitdaging.

Gemeente utrecht betrekt bewoners bij energieplan

Op weg naar 2030
De stadsgesprekken vormden een uniek democratisch experiment en een belangrijke stap op de weg naar een klimaatneutrale stad. De uitdagingen zijn groot: Houdt de politiek vast aan haar ambities tot 2030? Zal het lukken om meer en meer bewoners, bedrijven en instellingen te betrekken bij de uitvoering van het plan? Hoe gaat Utrecht verdere – soms ingrijpende – beslissingen nemen over haar toekomst? De energietransitie gaat iedereen raken, en daarom is het van belang dat ook zoveel mogelijk partijen bij de besluitvorming worden betrokken. Dat begint door krachten te bundelen en te zien waar belangen van verschillende partijen samenvallen. Als het Utrecht lukt om hetzelfde uithoudingsvermogen en dezelfde wil tot samenwerken te laten zien als voor het binnenhalen van de Grand Départ van de Tour de France (een proces van 12 jaar), dan moet het toch lukken om tot 2030 enorme stappen te maken richting klimaatneutraliteit?

Ewald Slingerland en David de Jager, adviseurs bij Ecofys en betrokken bij de totstandkoming van het Energieplan spreken van een meer dan geslaagd project: “De samenwerking tussen de teams van Gemeente en Ecofys was perfect. Doordat iedereen doordrongen was van het unieke karakter – en de politieke risico’s – van dit proces, was de betrokkenheid enorm. Zo bestond bijvoorbeeld het projectteam uit bijna 20 mensen en hebben 15 medewerkers van Ecofys bijgedragen aan de stadsgesprekken. Er was ruimte voor discussie, leren en experimenteren. Maar wel binnen de planning van de drie gesprekken.”

Nieuws