FreedomLab en KPMG investeren in creatieve sector

09 september 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

KPMG en FreedomLab hebben aangekondigd de handen ineen te slaan. Samen richten ze ‘OneDegree’ op, een joint venture die de Nederlandse creatieve sector (een van de negen ‘Topsectoren’ van de overheid) wil helpen met de ontwikkeling van innovatieve diensten en concepten. Door de krachtenbundeling verwachten KPMG en FreedomLab bedrijven binnen de creatieve sector beter van dienst te kunnen zijn, onder meer met de stap naar snellere innovatie en probleemoplossing.

Volgens een recent onderzoek van Strategy&, is de Europese creatieve industrie zo’n €198 miljard waard. De krantensector en film- en TV industrie vormen met afstand de grootse sectoren, terwijl vooral de gamingindustrie de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Met de aanhoudende digitalisering van vrijwel ieder segment, zal de markt de komende jaren een golf aan verstoringen gaan zien. Voorbeelden van innovatieve nieuwe spelers zijn onder meer Netflix binnen de TV markt en Spotify in de muzieksector.

Voor de Nederlandse overheid vormt de creatieve sector een belangrijk aandachtsgebied. Niet voor niets is de sector een van de negen door de overheid in het leven geroepen topsectoren, sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. “Nederland is wereldwijd toonaangevend als het gaat om de ontwikkeling van creatieve concepten, van architectuur, design tot media en gaming”, zegt Arjan Postma van FreedomLab, het research en design instituut van Dasym*. Echter, ondanks de in de afgelopen jaren genomen maatregelen, waaronder het Center for Applied Games dat één jaar geleden door Minister Kamp in Amsterdam werd geopend, heeft de industrie nog altijd te maken met “aanzienlijk onontgonnen potentieel”, aldus Postma. “Door een enorme specialisatie is de markt relatief versnipperd”, met als gevolg dat er kansen blijven liggen.

one degree

Om bedrijven en overheden in de creatieve sector te helpen bij het volledig benutten van het potentieel van digitalisering en bij het aanpassen aan de nieuwe marktrealiteit, heeft FreedomLab besloten een samenwerking aan te gaan met de Advisory praktijk van KPMG. Samen hebben ze de joint venture ‘OneDegree’ opgezet, dat zich als studio gaat richten op het strategisch toepassen van creativiteit en technologie bij systemen en diensten waarin de betrokkenheid van mensen centraal staat. OneDegree zal zich vooral ook richten op het realiseren van de gecreëerde concepten. Voorbeelden van de activiteiten die de joint venture gaat uitrollen zijn het inzetten van games om therapieën effectiever te maken (gamification) en het ontwikkelen van e-services waarmee mensen slimmer kunnen reizen of gezonder kunnen leven.

Door de krachtenbundeling verwachten KPMG en FreedomLab bedrijven binnen de creatieve sector beter van dienst te kunnen zijn, onder meer met de stap naar snellere innovatie en probleemoplossing. “Klassieke manieren voor het oplossen van problemen werken steeds minder goed. De processen worden steeds complexer en kostbaarder. Bovendien is de relatie tussen consument en producent, tussen werkgever en werknemer, en tussen overheid en burger ingrijpend aan het veranderen. Daarom is het essentieel dat gezocht wordt naar nieuwe methoden en technieken waarbij mensen en bedrijven samenwerken bij het creëren van technologische oplossingen”, zegt Erik Schut, partner bij KPMG. Met de hulp van OneDegree’s kennis en tools kunnen meer verbindingen worden aangebracht in de keten tussen de disciplines en wordt de industrie daarmee slagvaardiger, aldus Schut en Postma.

Arjan Postma en Erik Schut

Met OneDegree verwachten de initiatiefnemers op lange termijn significante waarde te kunnen leveren aan de creatieve industrie. “Wanneer we de creatieve werkwijze leidend durven te laten zijn bij het aangaan van de grote vraagstukken kunnen we co-innoveren om nieuwe toepassingen te ontwikkelen met een grote impact op belangrijke delen van de maatschappij”, zegt Postma, om daaraan toe te voegen: “Nederland kan een leidende positie innemen op dit domein van toegepaste creativiteit.”

Partnerships KPMG Nederland
Vorige week maakte KPMG bekend dat het een partnership heeft afgesloten met Matchi, een wereldwijd platform dat grote banken en verzekeringsmaatschappijen koppelt aan startups die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de financiële sector. Met de stap vergroot KPMG zijn footprint binnen het financial services segment, met een focus op innovatie en FinTech. Ook heeft KPMG in Nederland een partnership met Holland FinTech en YES!Delft startups.

* Dasym is een onderzoeksgedreven investeringsmaatschappij gevestigd in Naarden. Dasym investeert in innovatieve bedrijven in West-Europa, de UK, China en de VS.