Bureaus onderzoeken energiebesparende maatregelen

27 augustus 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Europese Commissie heeft een consortium van externe experts ingehuurd om onderzoek te doen naar de effecten die ontstaan door energiebesparende maatregelen en efficiëntere omgang met grondstoffen. Het project is van start gegaan en zal naar verwachting in mei 2016 worden afgerond.

Met het oog op de aanblijvende aandrang om te verduurzamen geeft de Europese Commissie (EC) regelmatig opdracht aan externe experts om onderzoek te doen naar potentiële verbeteringen. Een van de belangrijkste verduurzamingsinitiatieven van de EC is het zogenaamde ‘A resource-efficient Europe’ – een vooraanstaand initiatief uit de Europe 2020 Strategy dat zich er op richt om de verschuiving naar een grondstof-efficiënte, weinig CO2 uitstotende economie te bespoedigen. “Het verhogen van de grondstof-efficiëntie is cruciaal voor het zekerstellen van groei en banen in Europa. Het brengt grote economische kansen met zich mee, evenals productiviteitverbetering, kostenverlagingen en meer concurrentievermogen”, stelt de EC.

EC hires consortium to identify energy saving effects

Als onderdeel van het lange termijn plan, heeft de EC’s DG Environment vijf externe bureaus – Öko-Institut (lead), Ecorys, IDEA Consult, de Copenhagen Resource Institute and ACTeon – de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de energiebesparende effecten van een efficiëntere omgang met grondstoffen. Doelstelling van het onderzoek is om de economische, sociale en politieke barrières in kaart te brengen die de effecten op grondstoffen en energiebesparingen belemmeren. Daarnaast zullen zij een advies uitbrengen over de meest efficiënte (beleids-) maatregelen die getroffen kunnen worden om deze barrières te verwijderen.

Het onderzoek wordt gebaseerd op data van Life Cycle Assessments (LCAs) en material flow analyse en besteedt daarnaast aandacht aan case studies van “best performers”. De data zal worden aangevuld om kwantitatief bewijs te leveren voor verbeterde grondstoffen-efficiëntie en potentiële energiebesparingen voor de onderzochte producten en sectoren, evenals hun bijdrages aan het (niet-bindende) energie efficiëntietarget voor 2020. Bovendien wordt ten behoeve van het onderzoek mogelijk data gebruikt van bestaande aggregatiemodellen of studies.