Maarten van Poelgeest ambassadeur voor Almere 2.0

14 juli 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Maarten van Poelgeest, adviseur bij Andersson Elffers Felix, is aangesteld als ambassadeur voor ontwikkelproject Almere 2.0. De uitbouw van Almere dient als versteviging van de concurrentiepositie van Metropoolregio Amsterdam, en Van Poelgeest zal helpen om deze groeiambities te realiseren.

Het Rijk heeft een aantal jaren geleden aan Almere gevraagd om haar woningaanbod met 60.000 nieuwe woningen uit te breiden. De groei van Almere zal volgens de beleidsbepalers een positief effect hebben voor de stevige concurrentiepositie van Metropoolregio Amsterdam. Voor de uitbouw en ontwikkeling van de noordvleugel in de komende jaren is eind 2013 de Rijk-regiostructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) gepresenteerd door de stad. In deze visie zijn het Rijk en de regio het eens geworden over de hoeveelheid nieuwe woningen dat nodig is, en welke maatregelen nodig zijn om natuur en bereikbaarheid in stand te houden of te verbeteren. Het ontwikkelproject draagt de naam Almere 2.0.

Almere 2.0

Woonwijken en verbinding
In de komende periode* zullen er drie nieuwe stadsdelen aan de stad worden toegevoegd. In het Oosten komt Almere Oosterwold, in het Westen Almere Pampus en Almere Centrum wordt uitgebreid met het nieuwe stadsdeel Weerwater. Almere Pampus zal het grootste deel van de nieuwe woningen voor zijn rekening nemen waardoor de stad een meer westelijk, naar Amsterdam gericht, zwaartepunt krijgt. Deze wijk wordt mogelijk verbonden aan Amsterdam door de IJmeerverbinding, maar welke vorm deze zal aannemen en of de verbinding er zal komen is nog onduidelijk.

Maarten van Poelgeest
Per 2 juli 2015 is Maarten van Poelgeest, adviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF) en oud GroenLinks wethouder van Amsterdam voor Ruimtelijke ordening, grondzaken, klimaat en energie, aangesteld als Almere 2.0 ambassadeur. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland en de gemeente Almere zal Van Poelgeest zich inzetten om de realisatie van de RRAAM in goede banen te leiden en te houden. In zijn tijd als wethouder – van 2006 tot 2014 – was Van Poelgeest persoonlijk actief betrokken bij de ontwikkeling van de RRAAM en vanuit zijn huidige rol als AEF-adviseur zal hij bijdragen aan het realiseren van de daarin opgeschreven ambities. 

Maarten van Poelgeest - Andersson Elffers Felix

* De RRAAM is niet voorzien van deadlines of richtlijnen voor wanneer de visie gerealiseerd is. De visie gaat uit van een organische groei waarin stap na stap naar het toekomstperspectief van Almere 2.0 wordt toegewerkt.