De 50 belangrijkste corporate recovery advieskantoren

15 juni 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor ondernemers die verwachten in zwaar weer terecht te komen is het van groot belang om tijdig te starten met corporate recovery management. Consultancy.nl licht de vijftig belangrijkste corporate recovery-advieskantoren uit die zich voornamelijk richten op de MKB markt. De lijst behelst grote bedrijven, maar ook middelgrote bureaus en boutique corporate recovery kantoren die zich specialiseren op een bepaald vakgebied of industrie.

Jaarlijks gaan duizenden ondernemers over de kop. Het afgelopen jaar gingen zo’n 9.700 bedrijven en eenmanszaken failliet, weliswaar 22% minder ten opzichte van de piek in 2013 van ruim 12.500 bedrijven, maar nog altijd 41% meer dan in 2008, net voor de uitbraak van de financiële crisis. Een analyse van de trend van de afgelopen 15 jaar laat zien dat over de hele linie het aantal faillissementen een opwaartse beweging laat zien*. In 2000 gingen bijna 4.500 bedrijven kopje onder, tegen 2005 was het aantal meer dan verdubbeld en passeerde het de 10.000, een stijging van zo’n 124%. Gedurende de economische hoogtijdagen van 2006, 2007 en 2008 daalde het aantal faillissementen. Daarop brak vervolgens de crisis uit, die in 2009 leidde tot een enorme toename van het aantal faillissementen van 53%. De afgelopen vijf jaar kwam het gemiddelde aantal faillissementen uit op bijna 10.500 ondernemingen per jaar.

Aantal faillissementen in Nederland

Wanneer een bedrijf merkt dat het in zwaar weer dreigt te komen, dan is het van groot belang om snel te handelen door middel van corporate recovery management, om zo liquiditeitsproblemen te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar manieren om de omzet op korte termijn een impuls te geven, naar manieren om effectief kosten te besparen of er kan nieuw kapitaal worden aangetrokken om te kunnen blijven voldoen aan de korte termijn verplichtingen. Naar de lange termijn toe wordt onder meer het ondernemingsplan onder de loep genomen, kunnen schulden worden geherstructureerd en kan een onderneming werken aan een turnaround. Indien corporate recovery management tijdig in gang wordt gezet, verhoogt het significant de kans om de belangrijkste knelpunten te herkennen. Daardoor kan op tijd worden ingegrepen en kan een onderneming weer op het juiste pad gebracht worden.

Corporate Recovery Advieskantoren - 1

Soms kunnen bedrijven en ondernemers echter niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen en is een faillissement onafwendbaar. In dat geval komt er vaak veel bij kijken. Zo neemt een curator ‘het bedrijf over’ en wordt een procedure opgestart om schuldeisers terug te betalen en worden de beste opties voor de toekomst bepaald, waaronder het verkopen van alle bezittingen of het maken van een doorstart*.

Voor iedere ondernemer die voor zijn organisatie behoefte heeft aan corporate recovery management, vormt de belangrijkste vraag: wie moet ik inschakelen? Nederland telt duizenden adviesbureaus die zich specialiseren in corporate recovery, insolventie en crisismanagement, variërend van grote kantoren tot gespecialiseerde boutiques. Om ondernemers te helpen bij het vinden van de juiste externe adviseurs stelt Brookz jaarlijks de ‘Corporate Recovery Top 50’ op, een overzicht van de vijftig belangrijkste corporate recovery-advieskantoren. Het betreft onafhankelijke advieskantoren die zich voornamelijk richten op MKB-bedrijven.

Corporate Recovery Advieskantoren - 2

Eerder dit jaar lichtte Consultancy.nl ook de 40 belangrijkste advieskantoren in bedrijfswaardering en de 50 grootste mid-market M&A adviseurs van de Benelux.

* Een belangrijke kanttekening is dat het aantal organisaties in Nederland ook is toegenomen, wat deels de opwaartse trend in het aantal faillissementen verklaart. In 2008 bijvoorbeeld telde ons land nog 987.000 ondernemingen, anno 2015 zijn dat er meer dan 1,4 miljoen.

** Soms bereidt een curator achter de schermen een doorstart voor. Dan wordt het faillissement niet bekendgemaakt bij onder meer de faillissementsgriffier of de KvK om bijvoorbeeld imagoschade te voorkomen. Ook is het sinds kort mogelijk in Nederland om onder begeleiding van een stille bewindvoerder al voor het faillissement te werken aan een doorstart, ook wel een pre-pack genoemd.