Vraag naar HRM experts en recruiters trekt hard aan

11 mei 2015 Consultancy.nl

De arbeidsmarkt voor HR professionals en recruiters is in rap tempo aan het aantrekken. De vraag naar HRM’ers, en dus ook het aantal vacatures, is zelfs veel harder gegroeid het afgelopen jaar dan de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek van RaymakersvdBruggen in samenwerking met Intelligence Group.

RaymakersvdBruggen (RvdB) en Intelligence Group (IG) stelden zichzelf de vraag: Hoe ontwikkelt de HR arbeidsmarkt in Nederland zich? Zij besloten samen op zoek te gaan naar antwoorden. Uit het onderzoeksrapport* blijkt dat de HR arbeidsmarkt in Nederland positieve veranderingen laat zien. “Na een lange periode waarin op de arbeidsmarkt voor HRM-ers geen positieve beweging liet zien, kunnen de HR professionals die een baan zoeken hun hart weer ophalen”, aldus Michiel van Asbeck, Algemeen Directeur van RvdB.

Ontwikkeling totaal aantal vacatures

Na een periode van krimp is er duidelijk een kantelpunt zichtbaar eind 2013; vanaf Q4 2013 is weer een toename van het aantal vacatures in zowel de HR arbeidsmarkt als de totale Nederlandse arbeidsmarkt. In de afgelopen vier kwartalen steeg het aantal vacatures flink met meer dan 26% per kwartaal. Daarbij valt op dat de HR en P&O arbeidsmarkt aanzienlijk harder aantrekt dan de algehele Nederlandse arbeidsmarkt. Dit heeft volgens de onderzoekers te maken met de voorlopende rol die HR en recruitment spelen bij de expansiedrift van bedrijven. In zowel tijden van groei als krimp werkt dit versterkend. “Bij een vacaturedaling, krimpt de vraag naar HR vacatures ook meer”, zegt Van Asbeck.

Recruiters meest in trek
Het rapport brengt ook de vraag naar verschillende soorten HR-functies in kaart. Voor bijna alle functies ligt de vraag momenteel hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De vraag naar recruiters is in Q1 2015 relatief het hardst gestegen met bijna 50%. Ook in het vorige jaar liet deze functie een stijging zien van 26%. De functies HR-assistent, HR-manager en Medewerker Personeelszaken lieten vorig jaar in Q1 een lichte daling zien, maar afgelopen kwartaal groeide de vraag respectievelijk 21%, 27% en 39%. Enige dalers zijn de functies ‘Manager Werving & Selectie’ en de ‘Werk en Inkomensconsulent’, opvallend omdat zij in voorgaande jaren nog fors in trek waren.

De aantrekkende arbeidsmarkt betekent goed nieuws voor HR professionals. Momenteel is 14% van de HR beroepsbevolking, wat neerkomt op bijna 32 duizend personen, actief op zoek naar werk. Ook voor de latent zoekende HR-professionals – volgens de onderzoekers behoort 49,3% van de HR beroepsbevolking tot deze doelgroep – biedt de ontwikkeling van vacatures gunstige vooruitzichten.

Ontwikkeling vraag van HR en P&O functies

Automatisering
Op de lange termijn stippelen de onderzoekers de bedreiging van automatisering aan. Met name Vmbo’ers, loopbaanadviseurs, medewerkers personeelszaken en de HR assistent krijgen op termijn te maken met lagere kansen op de arbeidsmarkt. “Vooral deze laatste twee groepen worden steeds vaker weg geautomatiseerd door bijvoorbeeld e-hrm. Ook het vakgebied van loopbaanadviseurs verandert sterk onder andere door tooling op het gebied van jobhunting, e-learnings en de meer arbeidsmarkt gerichte aanpak van loopbaanadviseurs”, aldus de onderzoekers.

De bedreiging van automatisering raakt niet alleen HRM’ers. Afgelopen jaar becijferde Deloitte dat er in ons land 2 à 3 miljoen banen op de tocht staan door robotisering. Daartegenover staat echter ook creatie van nieuwe banen.

* Arbeidsmarktontwikkelingen Q1: Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt.

Nieuws

Meer nieuws over