Regeldruk van winkelambacht-ondernemers vermindert

06 mei 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De afgelopen maanden hebben diverse brancheverenigingen met steun van MKB-Nederland en Detailhandel Nederland veel tijd en energie gestoken in de lobby tegen de torenhoge regeldruk waar winkelambacht-ondernemers last van hebben. Met succes, begin april zegde minister Kamp toe dat hij een actieplan gaat opstellen om de winkelambacht-ondernemers tegemoet te komen.

Vorig jaar deed de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) onderzoek naar de regeldruk, waarmee kappers te maken krijgen. Aanleiding vormden de vele klachten van hun leden over de in hun ogen torenhoge, en in veel gevallen onnodige, adminstratieve lasten binnen de branche. De beroepsvereniging schakelde SIRA Consulting in, een consultancybureau uit Nieuwegein en Den Haag, om de regeldruk en de kosten daarvan in kaart te brengen*.

Uit het onderzoek bleek dat in 2012 tussen de 5% en bijna 8% van de kosten van een kappersbedrijf opging in regeldruk, terwijl de winst van veel kapsalons marginaal is. Kortom, de regeldruk speelt een aanzienlijke rol in de bedrijfsvoering.

Regeldruk

In het onderzoek werden vier verschillende typen kapperszaken onder de loep genomen, waar de regeldruk voor kappersketens het hoogst is (circa 7,5%) en bij ambulante ZZP’ers het laagst (circa 5%). Voor kapsalons met personeel en OZP’ers (ondernemer zonder personeel) mét een kapsalon bedraagt de regeldruk circa 6% van de totale kosten. Aan de hand van de analyse benoemde het adviesbureau samen met ANKO de 9 belangrijkste knelpunten.

Aan de hand van de resultaten, organiseerde ANKO een lobby richting minister Henk Kamp van Economische Zaken. De impact was snel merkbaar, met veel media- en politieke aandacht van diverse partijen – met in juni zelfs Kamervragen door een PvdA lid in de Tweede Kamer. In de maanden die volgden beloofde Kamp om diverse acties op te volgen. Op basis van de "succesvolle" lobby en vergelijkbare praktijkvoorbeelden rondom hoge regeldruk, besloten ook diverse overige beroepsgroepen / winkelambacht-ondernemers zich aan te sluiten bij het initiatief. Het betreft onder meer verenigingen voor bloemisten, slagers, bakkers en schoenmakers.

Sira Consulting

De bovenstaande ontwikkelingen resulteerden in een gezamenlijk vervolgonderzoek door vijf verenigingen**, met steun van MKB Nederland en Detailhandel Nederland, om de regeldruk binnen vijf sectoren in kaart te brengen. Samen vertegenwoordigen de vijfbranches circa 31.000 bedrijven, goed voor de werkgelegenheid van zo’n 102.000 professionals en een omzet van €4,35 miljard. Ook schakelden zij de hulp in van SIRA Consulting om de regeldrukanalyses door te voeren, die keek naar welke regels organisaties het meeste beperken in het ondernemen en naar welke administratieve verplichtingen een zware last vormen. Hieruit kwamen 11 belangrijke knelpunten naar voren, waaronder de in hun ogen dure heffingenstructuur van Buma/Stemra, de complexiteit van de nieuwe werkkostenregeling, en de hoogte van lokale ondernemerslasten. Een overzicht van de knelpunten:

Inventarisatieoverzicht van regeldruk knelpunten binnen het winkelambacht

Op woensdag 1 april nam Kamp in de Haagse kapsalon M-Haarvorming het onderzoeksrapport in ontvangst. Als waardering voor het initiatief uit het bedrijfsleven heeft Kamp zijn medewerking toegezegd in de vorm van het starten van een maatwerkaanpak voor de sector winkelambacht***. Branches en ministeries gaan nu aan de slag met het zoeken naar oplossingen voor de 11 gesignaleerde knelpunten. Het uiteindelijke actieplan zal vanaf de zomer gereed zijn, waarna de partners zullen overgaan tot implementatie. Naar verwachting zullen de eerste verbeteringen al dit jaar merkbaar zijn, aldus Gert-Jan Deben van de ANKO.

* Hiervoor is gebruik gemaakt van de zogeheten KAR-methodiek (Kosten gestuurde Aanpak Regeldruk).

** Het betreft de volgende beroepsgroepen: Schoenherstellers (De Nederlandse Schoenmakers Vereniging), Bakkers (Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging), Slagers (De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie), Bloemisten (Vereniging Bloemist Winkeliers) en Kappers (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie).

*** Het Kabinet heeft het verminderen van regeldruk en het wegnemen van belemmeringen onder de noemer maatwerkaanpak voor tien sectoren als ambitie opgenomen in het regeerakkoord.