Ecorys evalueert de Restauratiefondsplus-hypotheek

01 april 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Nationaal Restauratiefonds en het Ministerie van OCW hebben onderzoeks- en adviesbureau Ecorys ingeschakeld om evaluatieonderzoek te doen naar de effecten van herbestemmingen en restauraties. Het onderzoek zal meerder jaren duren en zal in 2017 worden afgerond.

Ruim 80% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat monumenten worden behouden. Monumenten hebben volgens respondenten een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp*. Tegelijkertijd brengt het in stand houden van monumenten diverse uitdagingen met zich mee, waaronder op financieel vlak. Om eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning te bieden bij het restaureren en onderhouden van hun pand richtte de Rijksoverheid in de jaren ‘80 het Nationaal Restauratiefonds op. De organisatie ontwikkelt en verstrekt financieringen en biedt financiële diensten, daarnaast geeft het Restauratiefonds voorlichting, advies en begeleiding bij financiële en procesmatige aspecten van een restauratie.

Mening over monumenten

In 2012 lanceerde het Restauratiefonds de zogeheten ‘Restauratiefondsplus-hypotheek’, een lening die het fonds verstrekt voor restauraties of herbestemmingen van rijksmonumenten (geen ‘woonhuizen’). Alleen grootschalige projecten komen in aanmerking – de toegestane hypotheeksom varieert van 3 ton tot 2,5 miljoen – en in ruil voor deelname krijgen eigenaren / beheerders de mogelijkheid om een hypotheek tegen gunstige voorwaarden af te sluiten**.

Inmiddels is de aantrekkelijke hypotheekvorm al zo’n drie jaar operationeel en heeft de overheid de behoefte om inzicht te krijgen in de effecten van het programma. Een van de vragen waar nog meer duidelijkheid over moet komen is wat het effect is van herbestemmingsprojecten op de omgeving. Om dit uitgebreid in kaart te brengen heeft het Ministerie van OCW adviesbureau Ecorys ingeschakeld.

Het onderzoeks- en adviesbureau gaat de effecten van leningen gedurende meerdere jaren evalueren. Vragen die de revue zullen passeren zijn onder meer: hoeveel extra bezoekers krijgt een project nadat het is gerestaureerd en een nieuwe bestemming heeft gekregen? En wat doet dit met de woningprijzen in de omgeving?

Ecorys evalueert de Restauratiefondsplus hypotheek

Ecorys, dat internationaal actief is en gevestigd is in Rotterdam, zal de komende jaren meerdere projecten onderzoeken waarbij rijksmonumenten worden gerestaureerd of een nieuwe bestemming krijgen. Het onderzoek wordt begeleid door het Ministerie van OCW en het Restauratiefonds en wordt naar verwachting in 2017 afgerond.

* Bron: Onderzoek draagvlak voor monumenten, Nationaal Restauratiefonds (2014).

** De hypotheekrente van de Restauratiefondsplus-hypotheek ligt 5% onder de marktrente, met een minimum rente van 1,5%.