Cultuuruitgaven provincies kwart gedaald in 4 jaar

24 maart 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Sinds 2011 zijn de bestedingen van provincies in cultuur met bijna een kwart verminderd. Voor 2015 is een totaalbedrag van meer dan €254 miljoen begroot, 23% minder dan de totale uitgaven in 2011, blijkt uit een inventarisatie van organisatieadviesbureau Berenschot. Maar niet alle provincies bezuinigen.

De culturele sector verkeert al enkele jaren in slecht weer, doordat de overheid flink bezuinigd in cultuur. Ook van de kant van de provincies kunnen culturele instellingen dit jaar weer minder geld verwachten. De Boekmanstichting, studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid, wilde weten hoeveel en schakelde de hulp in van de adviseurs van Berenschot. Het adviesbureau voerde vorig jaar een soortgelijk onderzoek uit onder gemeenten, daaruit bleek dat zij de afgelopen jaren fors hebben gesneden in cultuuruitgaven.

Uitgaven van provincies aan cultuur

€74 miljoen minder
De provincies besteden gezamenlijk net iets meer dan €254 miljoen aan cultuur in 2015 - €74,2 miljoen (23%) minder dan in 2011. Ten opzichte van de cultuuruitgaven in 2013 zijn de bezuinigingen iets minder groot – een daling van ongeveer 5% in de provinciale begrotingen. Het meeste wordt bezuinigd op kunsten, gemiddeld zo’n 40%. Op letteren wordt gemiddeld 21% bezuinigd, de bestedingen aan erfgoed blijven echter wel ongeveer op hetzelfde niveau.

Cultuur uitgaven per provincie

Grote verschillen
De verschillen tussen de provincies zijn erg groot. Terwijl Overijssel met €14,2 miljoen bijna €43 miljoen minder uitgeeft aan cultuur dan in 2011, geeft Gelderland €6,6 miljoen meer uit met een totale begroting van nagenoeg €42 miljoen. Ook Friesland, Drenthe en Zuid-Holland geven meer geld uit dan in 2011. Ten opzichte van 2013 geven Groningen, Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant meer geld uit aan cultuurbestedingen – alleen in Gelderland en Drenthe is het bestedingsbedrag in de periodes van zowel 2011 tot 2013 als 2013 tot 2015 gestegen. Na Overijssel zijn Noord-Holland (meer dan €11 miljoen minder), Utrecht en Noord-Brabant (beide meer dan €10 miljoen minder) de grootste snijders.

Een analyse van de besteding per inwoner laat zien we dat Limburg (€31), Drenthe (€34) en Zeeland (€39) allemaal meer dan €30 uitgeven per inwoner. Friesland geeft het grootste bedrag per inwoner uit – €42 per Fries. Noord-Holland en Zuid-Holland besteden relatief het minste aan cultuur – gemiddeld €6 per inwoner – gevolgd door Utrecht (€10).

Gemiddelde uitgaven aan cultuur per inwoner

“Het is de vraag of in provincies met dergelijke kortingen de infrastructuur voor de kunsten en bibliotheken kan blijven voortbestaan”, aldus Bastiaan Vinkenburg, sectorleider kunst en cultuur bij Berenschot. Hij voegt toe: “Het is dan ook belangrijk dat cultuur op de agenda blijft staan”.

De Boekmanstichting komt over een paar maanden met een analyse van de cultuurbestedingen uit zowel private als publieke bronnen. In het rapport – dat naar verwachting in juni verschijnt – wordt ook gekeken naar de gevolgen van de bezuinigingen.