8 aangifte tips inkomstenbelasting voor ZZPers

11 maart 2015 Consultancy.nl

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Zowel particulieren als ondernemers, waaronder adviseurs en ZZP’ers, kunnen sinds 1 maart de aangifte indienen bij de Belastingdienst. Bent u door de Belastingdienst als ondernemer voor de inkomstenbelasting gekwalificeerd, dan bent u verplicht om over de winst van uw onderneming belasting te betalen. Door de aangifte inkomstenbelasting goed in te vullen, zorgt u ervoor dat u niet te veel belasting betaalt.

Wanneer moet u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doen?
Ondernemers zijn verplicht om digitaal aangifte te doen bij de Belastingdienst. U kunt dit zelf doen of uw belastingaangifte uitbesteden aan een (online) boekhouder. Dit jaar heeft u de tijd om in maart en april de aangifte te doen. Voorheen kon dit al in januari en februari en moest de aangifte inkomstenbelasting voor 1 april 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn. De Belastingdienst heeft de aangifteperiode dit jaar eenmalig gewijzigd, omdat zij meer mensen gebruik wil laten maken van de vooraf ingevulde aangifte. Dit is gemakkelijker, maar toch moet u alle vooraf ingevulde gegevens nog goed controleren.

Belastingdienst

Verwacht u over 2014 belasting te moeten betalen? Dan is het advies om voor 1 april 2015 aangifte te doen, want dan garandeert de Belastingdienst dat u voor 1 juli een aanslag krijgt. Als u de aangifte in april doet, kan de  Belastingdienst niet garanderen dat u de aanslag voor 1 juli ontvangt en riskeert u een heffing van  4 procent belastingrente over de aanslag. Gaat het u niet lukken om voor 1 mei 2015 aangifte te doen? Vraag dan voor die datum uitstel bij de Belastingdienst aan. 

Aandachtspunten voor uw aangifte inkomstenbelasting
De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers is een zakelijke aangifte. Dit betekent dat u in de aangifte de winst uit uw onderneming aangeeft. Daarnaast vult u uw inkomsten en de aftrekposten in. Door slim gebruik te maken van bijvoorbeeld middeling, toeslagen en bepaalde kosten- en/of aftrekposten kunt u geld besparen. Wij hebben acht tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers op een rij gezet.

1. Goede urenregistratie voor het urencriterium
Voor de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O), de meerwerkaftrek en de oudedagreserve geldt een urencriterium. Een ondernemer die meer dan 1.225 uur aan zijn onderneming besteedt, kan van deze aftrekposten gebruikmaken. Voor starters geldt een aangepast urencriterium. Het is belangrijk om alle uren goed bij te houden om deze aftrekposten niet mis te lopen.

Goede urenregistratie om te voldoen aan het urencriterium

2. Investeringsaftrek benutten
Ondernemers voor de inkomstenbelasting die in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd, kunnen een deel van de investering van de Belastingdienst terugkrijgen via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en/of de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze aftrekposten werken met drempels. Het is belangrijk om te bepalen of een investering over meerdere jaren kan worden verdeeld of juist naar voren kan worden gehaald.

3. Middeling toepassen
Heeft u te maken met een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan kunt u middeling toepassen. U moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij middeling berekent u het gemiddeld inkomen uit werk en woning over drie aaneengesloten jaren. Over dit gemiddelde berekent u vervolgens hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Als de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de eerdere aanslagen, dan heeft u mogelijk recht op een belastingteruggaaf.

4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Veel ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De premies voor deze verzekering zijn meestal vrij hoog, maar kunnen als aftrekpost in de inkomstenbelasting worden meegenomen. De premie valt onder de ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’.

5. Privé gemaakte kosten in aangifte meenemen
Ook zakelijke kosten die u privé maakt, kunt u van uw winst aftrekken. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van privé gemaakte zakelijke kosten zijn de zakelijke kilometers die met een privéauto worden gereden, het telefoon-/internetabonnement of de werkkamer.

Belastingdienst toeslagen

6. Toeslagen
Heeft u een zorgverzekering, huurhuis of kinderen? In sommige gevallen kunt u in de vorm van een toeslag een bijdrage in de kosten krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze toeslag(en) bij de Belastingdienst.

7Fiscaal partner en kinderen
Als u een fiscaal partner of kinderen heeft, moeten zij zelf aangifte doen. Aftrekposten, zoals eigen woningforfait, hypotheekrente, studiekosten en alimentatie, moet u in beide aangiften (hetzelfde) invullen. Wel mogen fiscale partners elkaar aftrekposten toeschuiven. Hiermee kunt u belasting besparen als de meest verdienende partner deze posten tegen een hoger tarief kan aftrekken.

8. WOZ-waarde
Voor de aangifte inkomstenbelasting van dit jaar moet u niet de WOZ-waarde gebruiken van de beschikking die u onlangs heeft ontvangen (dit is de waarde op 1 januari 2015). In de aangifte moet u de WOZ-waarde van het jaar ervoor gebruiken (dus de waarde per 1 januari 2014).

Hulp bij belastingaangifte
Het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers kan vrij complex zijn. Met name het op een slimme manier toepassen van aftrekposten en ervoor zorgen dat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen, vraagt om specialistische fiscale kennis. Het uitbesteden van een aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zorgt ervoor, dat u geen geld laat liggen. Maak voor u zelf de afweging of het u gaat lukken om een goede aangifte te doen of dat het toch prettiger is om hulp bij uw belastingaangifte in te schakelen.

Nieuws

Meer nieuws over