Amsterdam en Rotterdam in top 5 wereldsteden

09 maart 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Amsterdam staat op nummer 4 in de lijst van ’s werelds meest duurzame steden, volgens de recent verschenen index van top 50 wereldsteden. Rotterdam volgt onze hoofdstad op de voet met een vijfde plek en staat zelfs op nummer 1 op het gebied van menselijk kapitaal.

Steden zijn de krachtcentrales van de wereldeconomie. Ze produceren 70% - 80% van de wereldwijde economische output, consumeren 80% van de geproduceerde energie, stoten 80% van de broeikasgassen uit, terwijl ze slechts woonplaats zijn van 54% van de wereldbevolking. Om de prestaties van wereldsteden met elkaar te vergelijken, doen Arcadis en het Center for Economics and Business Research jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid* van steden. De studie kijkt naar drie brede categorieën afkomstig uit de wel bekende drie P’s; People (sociale behoeften), Planet (milieu en omgeving) en Profit (economische behoeften). Elk van deze drie sub-indexen is onderverdeeld in nog eens 9 sub-indexen wiens indicatoren de totale score bepalen**.

Meest en minst duurzame steden ter wereld

De analyse laat zien dat geen enkele stad een Utopia is, waarbij de uiteindelijke scores bestaan uit een complexe mengelmoes van historische en geografische factoren die de unieke situatie van iedere stad bepalen. De top 5 bestaat uit Frankfurt op #1 met een totale score van 70%, op de voet gevolgd door Europese hoofdsteden Londen en Kopenhagen. Nederland staat als enige land met twee steden in de top 5 met Amsterdam op #4 en Rotterdam op #5. De rest van de top 10 bestaat uit Berlijn, Seoul, Hong Kong, Madrid en Singapore. Onderaan de top 50 vinden we Nairobi en New Delhi, die voornamelijk op de ‘People’ categorie laag scoren.

People ‘matter’
De onderzoekers kijken in het rapport ook dieper naar de scores op elk van de drie deelgebieden. Zo staat Rotterdam bijvoorbeeld bovenaan de People sub-index door zijn hoge mate van geletterdheid en de uitstekende work-life balance. Rotterdam wordt gevolgd door de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, die vooral hoog scoort op transportinfrastructuur en gezondheid. Londen staat hier op #3 met een onderdrukte work-life balance die goedgemaakt wordt door een sterke onderwijssysteem en groene gebieden. Amsterdam staat hier op de 7de plek. De auteurs merken op dat veel van de grote metropolen – New York, Parijs, Tokyo, Hong Kong – lager staan in de rankings doordat het minder betaalbaar is geworden om daar te wonen en dit hun scores omlaag trekt.

People Matter

Milieu en omgeving
Ook als het om milieuaspecten gaat scoren de twee Nederlandse steden goed. Met een bijna identieke score staat Rotterdam net aan op nummer 5 en Amsterdam volgt op de voet met een 6de plaats. Amsterdam blijkt net iets lager te scoren als het gaat om luchtvervuiling. De top 5 wordt verder ingenomen door twee Duitse steden, allround #1 Frankfurt en de hoofdstad van onze Oosterburen, Berlijn, met hoge scores op beheer van vaste afvalstoffen. Op de derde plek volgt Kopenhagen met een opvallend hoge score op energieverbruik en duurzame energie en op nummer 4 vinden we de Spaanse hoofdstad, Madrid.

Sustainability index

“Stadsleiders moeten manieren vinden om te balanceren tussen verschillende behoeftes – het genereren van sterk financieel rendement, het zijn van een aantrekkelijke werk- en woonplek – terwijl zij ondertussen ook moeten streven om de schade aan het milieu te limiteren”, aldus John Batten, Global Cities Director bij Arcadis. “Om echt te doorgronden hoe duurzaam een stad is, moeten we inzicht krijgen in hoe zij scoort op het gebied van People, Planet en Profit. Alleen dan kunnen bestuurders gericht actie ondernemen om hun pad naar stedelijke duurzaamheid en hun prioriteiten daarin vast te stellen – voor iedereens bestwil”.

Amsterdamse leefbaarheid
De afgelopen maanden verscheen Amsterdam al eerder hoog in wereldwijde rankings. Uit onderzoek van Mercer blijkt dat de leefkwaliteit van onze hoofdstad behoort tot de wereldtop. En recent werd Amsterdam door The Boston Consulting Group erkend als de 16de beste stad om in te werken.

* Duurzaamheid op het gebied van de behoeftes en de levens van de inwoners van de stad en ondersteunende gebieden daaromheen.

** Om de volgorde te bepalen kreeg de hoogst-scorende stad bij elke indicator een score van 100% en de laagste 0%, zodat de prestaties van iedere stad in elke categorie gemeten kon worden ten opzichte van de andere 49 steden in de ranking. Door het gemiddelde van alle indicatoren van een stad te nemen kon een overkoepelende score per sub-index worden berekend. Een combinatie van de drie gemiddeldes leverde vervolgens de uiteindelijke score van de stad.