BDO: Familiebedrijven laten eCommerce kansen liggen

24 februari 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Veel Nederlandse familiebedrijven laten kansen op het gebied van eCommerce liggen. eCommerce is ‘here to stay’, en budget ervoor uittrekken en eCommerce integreren in de bedrijfsstrategie zijn voor bedrijven cruciaal om succesvol te blijven. Juist familiebedrijven zouden uiterst geschikt zijn voor het succesvol gebruik maken van de kansen die het internet hen te bieden heeft, stelt adviesbureau BDO.

In 2014 werd wereldwijd voor zo’n €1,5 biljoen gehandeld via internet, zo’n 20% meer dan in 2013, blijkt uit cijfers van Nielsen Research. De Europese eCommerce market wordt geschat op €425 miljard, gerealiseerd door zo’n 264 miljoen e-shoppers. De komende jaren neemt de groei van de online markt naar verwachting verder toe. Zo heeft Shopping2020, een grootschalig onderzoeksprogramma van onder meer Thuiswinkel.org, berekend dat er grote kansen zullen ontstaan voor BV Nederland als gevolg van “explosieve groei”. Tegelijkertijd liggen er ook aandachtspunten, zoals de stijgende complexiteit van supply chains, de gevolgen voor het milieu en de risico’s die gepaard gaan bij marktdominantie door een paar grote spelers. 

BDO - eCommerce in Europa

Familiebedrijven
Ook voor familiebedrijven liggen er mooie kansen in de digitale wereld, blijkt uit onderzoek van BDO. “De uitdaging voor gevestigde bedrijven is om tijdig de juiste koers te kiezen”, stelt BDO-er Joost Vat. “Wanneer en hoe wil je aanhaken bij de ‘eCommerce trein’? Uitstel is gevaarlijk, want of je nou instapt of niet, de trein dendert door.” Hoewel familiebedrijven uiterst geschikt zijn voor het implementeren van succesvolle eCommerce strategieën, blijven zij echter veelal achter wat hun digitale ontwikkelingen betreft. Uit een enquête van de zakelijke dienstverlener onder ruim 200 Nederlandse familiebedrijven blijkt dat 46% een gering tot zeer gering budget voor eCommerce heeft vrijgemaakt. Een ongeveer even groot percentage (45%) heeft eCommerce maar nauwelijks geïntegreerd in de bedrijfsvoering en 42% geeft aan werkprocessen slechts nauwelijks te hebben aangepast ter ondersteuning ervan. Een mogelijke oorzaak voor de terughoudendheid van familiebedrijven is volgens het consultancybureau een gebrek aan kennis. 40% van de respondenten geeft aan weinig kennis over eCommerce in huis te hebben.

Wat doen de Familiebedrijven

Dat familiebedrijven relatief gemakkelijk gebruik kunnen maken van internet-handel en marketing komt door hun vaak nauwe aansluiting bij de succesfactoren voor eCommerce gebruik. Zo kunnen familiebedrijven gefinancierd door eigen vermogen eenvoudig en snel geld vrijmaken voor eCommerce activiteiten en is in de vaak platte organisaties snel draagvlak te creëren. Uit het onderzoek blijkt ook dat 52% van de familiebedrijven voldoende draagvlak hebben in hun organisatie voor eCommerce implementatie. Vasthoudendheid in strategie en langetermijnvisie maken integratie in de strategie vaak snel en degelijk.

Daar ligt wel ook meteen een risicopunt in het DNA van familiebedrijven volgens Caroline van der Woude, Senior Manager bij BDO: “De meeste familiebedrijven – uitzonderingen daargelaten uiteraard – zijn van huis uit niet gewend om snel mee te bewegen met de omgeving. Zij volgen hun eigen koers en laten zich niet snel gek maken. Dat is hun kracht én hun zwakte. Ze moeten immers tegelijk wel alert blijven en actie ondernemen op het juiste moment. Want we zien om ons heen vrijwel dagelijks wat er gebeurt als je je ogen sluit voor nieuwe trends en ontwikkelingen.”

Caroline van der Woude, Martijn Bakker and Joost Vat

Externe kennis
Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat de aanwezigheid van jongere generaties of directieleden van buiten de familie vaak samengaat met een hogere mate van eCommerce activiteiten. Familiebedrijven met een externe of gemengde directie, up-to-date kennis in huis, vrijgemaakt budget en bereidheid om risico’s te nemen, staat niets in de weg om te scoren met eCommerce. BDO-er Martijn Bakker: “De aanwezigheid van een externe directeur, iemand van buiten de bloedlijn, lijkt vaak een prikkelend effect te hebben om aan de slag te gaan met eCommerce. Diverse familiebedrijven in ons onderzoek gaven ruiterlijk toe dat ze niet aan eCommerce waren begonnen als er geen externe in de directie had gezeten.”