Engineers-Inside

Engineers-Inside

Engineers-Inside is een niche adviesbureau dat bestaat uit ZZP-ers en consultancy en interim management diensten levert. Engineers-Inside is begin 2009 opgericht door Nathan Bliemert en is gevestigd in Delft.

Visie
Engineers-Inside is een toonaangevende moderne organisatie uit Delft en onbetwist de innovatieve partner op het gebied van organisatiebesturing, -strategie en bedrijfsvoering. Door het gezamenlijk bundelen van de expertise leveren zij met haar adviezen en oplossingen meerwaarde aan organisaties. Aan de basis van gezonde groei staat een duidelijke visie.

Engineers-Inside streeft naar continue innovatie en creativiteit en doet dat op doordachte en eigenzinnige wijze waarbij zij zich richten op het professionaliseren, verbinden en ontwikkelen van organisatie, proces en mens. Ook vaak mede in verband met informatie technologie. Zij stellen als doel dat al haar oplossingen en diensten waarde moet toevoegen aan het resultaat. Zij stelt met haar innovatie oplossingen en haar specialisten, organisaties in staat om succesvol te ondernemen.

Haar filosofie is, om door samenwerking, iedere organisatie de mogelijkheid te bieden optimaal gebruik te maken van kennis, producten en kwaliteit. Waar vroeger coöperaties samenwerkten om moderne techniek te gebruiken, brengt Engineers-Inside vakmanschap samen om moderne (technologische) mogelijkheden te benutten. Engineers-Inside is ook kennispartner van diverse toonaangevende partijen.
Haar visie is eenvoudig maar krachtig: het delen van kennis, kwaliteit en enthousiasme van vakmensen.

Diensten
Engineers-Inside levert tijdelijk leiderschap (of ondersteuning) voor een organisatie, een veranderingsproces of een strategisch programma; hoogwaardige oplossingen voor organisatie (besturing), proces (management) of mens en; expertise voor organisatiebesturing, strategie en bedrijfsvoering (operational excellence).

Engineers-Inside | Nieuws