BOUF

BOUF bestaat uit politicologen, juristen en bestuurskundigen met een hart voor de zorg en het sociaal domein. Een breed samengesteld team dat politieke, juridische en bestuurlijke vraagstukken snel kan overzien.

Politicologen

Onze politicologen organiseren invloed voor zorgorganisaties, beroepsgroepen, brancheverenigingen en regionale samenwerkingsverbanden in Den Haag en bij gemeentes. De aanpak bestaat uit een combinatie van: het kennen van de regels, het versterken van collectieve kracht en het met ‘politieke ogen’ naar de omgeving blijven kijken.

Juristen

Geen advocaten, geen juridisch medewerkers, geen gewone juristen, maar wél juristen, authentieke adviseurs uit de zorg voor de zorg! Bekend en ervaren met juridische vraagstukken die in de zorg spelen, leidend tot concrete adviezen en handvatten om organisaties verder op weg te helpen.

Bestuurskundigen

Gevoel voor verhoudingen, inzicht in de bestuurlijke en financiële processen van een organisatie en uitgebreide ervaring in implementatie- en verandertrajecten in de ‘bestuurs- en toezichtkamer’ zijn de kenmerken van de bestuurskundigen.

BOUF ‘Huis op orde’

De interne organisatie staat: het BOUF Powerhouse. Als BOUF werken wij met kunstmatige intelligentie voor politieke en juridische monitoring ten behoeve van onze cliënten. De medewerkers zijn nieuwsgierig, deskundig, ondernemend, verantwoordelijk, gedreven, communicatief, werken samen, en hebben gevoel voor verhoudingen. Ze werken hard en zijn er voor de zorg!

BOUF trainingen

We delen graag onze kennis via de BOUF trainingen. Professionals en specialisten vanuit verschillende werelden worden bij elkaar gebracht. Nieuwe perspectieven leveren nieuwe bruikbare inzichten op. De BOUF trainingen zijn een praktische werkplaats om problemen en uitdagingen van nu (en zeker die van morgen) met een gerust hart tegemoet te treden.

BOUF | Nieuws