Rabobank

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, de internationale focus is vooral gericht op de food- en agribusiness.

De Rabobank is in Nederland opgericht door ondernemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. Ze heeft een traditie in het midden- en kleinpartner en met name in de agrarische sector. Door op coöperatieve basis samen te werken is een financiële instelling ontstaan die het klanten mogelijk maakt hun financiële ambities in te vullen.Dit vormt het kompas van de Rabobank Groep: zij wil het mensen en ondernemingen mogelijk maken onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer.

Financiële diensten
De Rabobank Groep biedt in Nederland alle financiële diensten aan die voor deelname aan het economisch verkeer in een moderne samenleving noodzakelijk zijn. De Rabobank Groep wil haar diensten op eigentijdse wijze vormgeven voor mensen en ondernemingen. De Rabobank vindt dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vergt. Hieraan wil de Rabobank met haar activiteiten bijdragen.

Organisatie
De Rabobank Groep bestaat uit de zelfstandige lokale Rabobanken en hun centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. In totaal werken er bij de Rabobank Groep ongeveer 59.000 fte in 48 landen. Wereldwijd worden er circa 10 miljoen klanten bediend.

Rating
Gemeten naar tier 1-vermogen, behoort de Rabobank Groep tot de 30 grootste financiële instellingen ter wereld. Alle ratinginstituten geven de Rabobank een onveranderd hoge rating.

Rabobank | Nieuws