WagenaarHoes Organisatieadvies treedt toe tot ROA

02 februari 2012 Consultancy.nl

WagenaarHoes is per 1 januari 2012 lid geworden van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA). De ROA vertegenwoordigt al veertig jaar organisatieadviesbureaus in Nederland – momenteel zijn 24 consultancykantoren met ruim 3,800 adviseurs aangesloten bij de ROA. De ROA kampt al jaren met een dalende trend, anderhalf jaar geleden was het aantal partners 26 en hadden de adviesbureaus in totaal 4,200 adviseurs in dienst.

De ROA is een branchevereniging van een groep organisatieadviesbureaus in Nederland opgericht in 1970. De ROA draagt via de organisatie van diverse activiteiten bij aan kennisdeling en vakontwikkeling in de adviesbranche. Daarnaast vervult de ROA verschillende andere taken voor adviesbureaus, waaronder overleg met de rijksoverheid en deelname aan internationaal brancheoverleg met bijv. de Amerikaanse evenknie Association of Management Consulting Firms.

ROA over WagenaarHoes
In het persbericht schrijft de ROA over WagenaarHoes: “Het bureau kent een breed palet aan opdrachtgevers die zich bevinden in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de non-profitsector. WagenaarHoes is sterk in procesaanpak en interventies, en werkt vanuit de overtuiging dat dit alleen waargemaakt kan worden op basis van een stevig inhoudelijk fundament.”

René Hooijdonk, algemeen directeur van WagenaarHoes: “In de afgelopen jaren hebben wij systematisch gebouwd aan een organisatie die voor kwaliteit gaat. Kwaliteit zit als het ware ‘in de genen’ van de mensen en het bureau. Professionalisering en ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Het is onze ambitie om aan te sluiten bij de top van de adviesbureaus in Nederland. Het lidmaatschap van de ROA is daarbij een vanzelfsprekende stap.”

Twee overige adviesbureaus in de procedure
“Aan het ROA-lidmaatschap zijn eisen verbonden ten aanzien van bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise”, zegt Ellen Peper, voorzitter van de ROA. “Op dit moment zijn er nog twee bureaus in de afrondende fase van de toelatingsprocedure. Om te kunnen toetreden moeten bureaus voldoen aan door de ROA gestelde criteria. Bureaus die niet aan deze criteria voldoen, worden door ons afgewezen.”

Nieuws