VWS en SZW spenderen €80 miljoen aan IT consultants

02 september 2010 Computable

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben gezamenlijk nieuwe raamcontracten gesloten voor het inhuren van ICT-personeel. De ministeries verwachten de komende vier jaar bijna €80 miljoen aan ICT-diensten te zullen uitgeven. Tot de geselecteerde partijen behoren Accenture, Atos Origin, BT, Logica, Ordina, Getronics, Sogeti, Between Holding, Corso Informatica en OneStopSourcing.

De nieuwe raamcontracten gaan in op 1 januari 2011 en hebben een duur van twee jaar met twee opties tot verlenging van elk een jaar. De huidige inhuurcontracten waren in 2006 gesloten en lopen eind 2010 af.

De aanbesteding voor ICT-inhuur bestond uit twee percelen: één voor het direct leveren van personeel voor ICT-diensten en één voor het doorlenen van tijdelijke ICT-deskundigen (de uitzend- / intermediairfunctie). Voor het eerste perceel zijn geselecteerd: Accenture, Atos Origin, BT, Getronics (in combinatie met OVSoftware, HinTech, SDB Professionals, ECM Partners en Transfer Consulting), Logica, Ordina en Sogeti. Voor de bemiddelingsfunctie (perceel twee) kozen VWS en SZW voor Between Holding, Corso Informatica en OneStopSourcing.

Omvang

De geraamde totale waarde van het aankopen van ict-diensten voor de gehele duur van de raamovereenkomst bedraagt €79.960.000 (zonder BTW). De ministeries maken daarbij een onderscheid tussen het begrootte jaarvolume (€19.240.000) en reeds nu bekende eenmalige projectbudgetten (€3 miljoen).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tekent hierbij aan dat een deel van de in te huren diensten bedoeld zijn voor het project Interlab. Dit is een in 2006 opgestart interdepartementaal project voor document-en werkstroombeheer (op basis van Filenet). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt een deel van de in te huren capaciteit voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van maatwerkprogrammatuur.

Nieuws

Meer nieuws over