Value based pricing key differentiator van Celerant

27 januari 2004 Consultancy.nl

Celerant Consulting heeft in oktober 2003 sterke financiële cijfers bekendgemaakt. In een stagnerende consulting markt slaagde het erin om met 18% te groeien. De goede resultaten van Celerant Consulting zijn vooral te danken aan het succes van het ‘value-based pricing’-model dat het bij meer dan 90% van zijn klanten toepast.

Value-based pricing
In 90% van haar projecten past Celerant Consulting het ‘value-based pricing’-model toe. Samen met de klant worden, vóór de opdracht, de doelstellingen bepaald die het project moet opleveren. De betaling door de klant zal afhangen van het behaalde resultaat. Een typische overeenkomst ziet er als volgt uit:

  • Basis fee: een vast bedrag voor de consulting-diensten
  • Resultaatgebonden fee: een deel dat betaald wordt in functie van het behalen van een vooraf bepaalde doelstelling. Deze doelstelling kan financieel (b.v. kostenbesparing of verhoogde output) of niet-financieel zijn (b.v. het optimaliseren van project portfolio management).
  • Succes fee: een extra bedrag dat betaald wordt indien Celerant Consulting de doelstelling overschrijdt.

Het gebruik van value-based pricing is een sterke differentiator voor Celerant Consulting. "Wij merken dat ons engagement heel wat klanten overtuigt om met ons in zee te gaan. In de meeste van de projecten slagen we er ook effectief in om de vooropgestelde doelstelling te behalen en zelfs te overtreffen. Op die manier bouwen we aan echte lange-termijnrelaties met onze klanten," aldus Danny van D’huynslager, General Manager Celerant Benelux.

Implementatie
Een logisch gevolg van het werken met het ‘value-based pricing’-model is het enorme belang dat Celerant Consulting hecht aan het implementatie-aspect van een opdracht. Celerant Consulting beperkt zich niet louter tot de ontwikkeling van een operationele organisatiestrategie, maar heeft ook oog voor de daaruit voortvloeiende, meetbare implementatie van die strategie. Celerant Consulting maakt daarbij gebruik van zeer efficiënte consultancy-instrumenten, waaronder bijvoorbeeld de 'Six Sigma'-methode.

Door het belang dat Celerant Consulting hecht aan het aspect implementatie, is het profiel van de gemiddelde Celerant consultant de laatste jaren sterk geëvolueerd. Klanten verwachten niet alleen algemeen strategisch managementadvies, zij wensen ook te werken met consultants die een specifieke sectorkennis hebben en die het hele traject van analyse tot implementatie kunnen begeleiden.

Nieuws