Towers Watson: Bedrijven snijden en werven tegelijkertijd

02 februari 2010 Towers Watson

Zo'n 82% van alle ondernemingen in Europa is van plan om in 2010 werknemers in nieuwe functies aan te nemen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van wereldwijd  consultancybedrijf Towers Watson. Toch verwacht het gros van deze ondernemingen dat het tempo waarin bedrijven weer nieuwe mensen zullen aannemen, op zijn best traag zal zijn. 45% denkt dat het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren niet gehaald zal worden.

En hoewel de meeste ondernemingen weer personeel aannemen, verwacht 49% nog altijd dat ze in 2010 in hun personeelsbestand zullen snijden. 5% van de ondervraagden verwacht dat deze krimp over de hele linie zal zijn (sinds het uitbreken van de financiële crisis is dat 12%), en 44% dat deze gericht zal zijn (is nu 55%).

Het beeld dat uit het onderzoek van Towers Watson begin januari onder 131 voornamelijk grote werkgevers in Europa en 459 werknemers wereldwijd naar voren komt, lijkt iets positiever te zijn. Toch loopt Europa nog achter op Noord Amerika. Zo gaf 92% van Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld aan in 2010 nieuw personeel te zullen aannemen, en zei slechts 37% in hun personeel te zullen snijden.

Het is gezien de werkgelegenheidstrends vóór en na de crisis niet vreemd dat 40% van de ondervraagden in Europa aangeeft dat het nu gemakkelijker is om talent te behouden dan vóór de financiële crisis. 48% verwacht wel dat dit volgend jaar alweer lastiger zal zijn. Ondervraagden zagen het afgelopen jaar ook een stijging in de productiviteit, en meer dan de helft (54%) is het erover eens dat de productiviteit van werknemers is gestegen vergeleken met de situatie van vóór de crisis. Nog meer organisaties (57%) verwachten dat deze trend zich volgend jaar verder zal voortzetten. Interessant is om te zien hoe de recessie verschillend uitwerkt op de inzet van werknemers. Zo spreekt 23% van de respondenten over een lagere inzet, maar is 33% van mening dat deze inzet sinds de financiële crisis is gestegen. Het aantal bedrijven dat verwacht dat de inzet in 2010 zal stijgen (41%), is veel hoger dan het aantal dat meent dat deze zal dalen (10%).

"Het lijdt geen twijfel dat de laatste anderhalf jaar moeilijk zijn geweest. Dat geldt voor zowel werkgevers als werknemers. En hoewel we inmiddels de goede kant op lijken te gaan, is het wel duidelijk dat we niet binnen afzienbare tijd weer op het oude niveau zullen zijn", aldus Laura Sejen, global rewards practice leader bij Towers Watson. "Het is goed om te zien dat de productiviteit weer is aangetrokken, en dat is te danken aan de focus van werkgevers en de inzet van werknemers. Dit is ook gedeeltelijk de reden waarom er nu minder snel mensen worden aangenomen, en waarom men voorzichtiger is over extra investeringen in personeelsprogramma's. Zoals altijd is de vraag in hoeverre een bedrijf kan afslanken en toch kan blijven functioneren - vooral als de vraag naar producten en diensten aantrekt. De bedrijven die investeringen in hun personeelsbestand even in de ijskast hebben gezet, zetten zichzelf misschien op achterstand ten opzicht van hun concurrenten."

Uit het onderzoek van het adviesbureau bleek ook duidelijk dat er het afgelopen jaar flink is gesneden in salarissen en secundaire voorwaarden, en hoe werknemers hierop hebben gereageerd. Zo zegt 15% van de ondervraagden bijvoorbeeld dat het percentage werknemers dat ook na de gewenste pensioenleeftijd is blijven doorwerken, hoger is dan vóór de financiële crisis. 24% verwacht dat dit er volgend jaar nog meer zullen zijn.

Werkgevers weten waar werknemers zich zorgen over maken. Zo'n 34% verwacht dat zij zich over een jaar meer zullen richten op de secundaire voorwaarden en of die hun werknemers de zekerheid bieden die zij willen. Een groter aantal verwacht echter dat zij zich meer zullen gaan richten op het beheersen en terugdringen van de kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden (45%) en op het beheersen van het risico en volatiliteit van die kosten (45%).

"Werkgevers zijn wat positiever over 2010 en over het kunnen laten zien van een gezonde balans en resultaat. Zij realiseren zich echter terdege dat hun werknemers dit optimisme misschien niet delen," zegt Laura Sejen. "We hebben nog altijd te maken met hoge werkloosheid, en werknemers zijn nog steeds op hun hoede voor wat de toekomst ze brengt. Hoe de aantrekkende wereldwijde economie van invloed is op deze trends, blijft afwachten. Het goede nieuws, gebaseerd op de ervaringen van onze klanten, is dat veel ondernemingen zich nu al realiseren dat zij doordacht moeten investeren in het behoud van het talent dat zij in huis hebben, ook al houdt de onzekerheid over het ondernemingsklimaat aan en blijven ze voorzichtig als het gaat om het aantrekken van meer personeel."

Nieuws

Meer nieuws over