Rebel en Arup: OS 2028 kost Nederland miljarden

15 november 2011 Consultancy.nl
Profielen
Meer nieuws over

In 2016 moet Nederland - het Rijk, de betrokken gemeenten en het NOC*NSF - besluiten of het een bid wil voorbereiden voor de Olympische Spelen in 2028. Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen heeft het Kabinet in 2009 besloten om twee verkennende onderzoeken uit te voeren. Een analyse naar maatschappelijke kosten en baten (VMKB) van de Olympische Spelen in Nederland - uitgevoerd door Rebel en Arup - en een verkenning naar de ruimtelijke inpassing (Olympische Hoofdstructuur) van de Olympische spelen in Nederland - uitgevoerd door DHV en MUST. Vandaag presenteert Consultancy.nl de belangrijkste bevindingen van de kosten en batenanalyse.

Download het rapport: Kosten Batenanalyse Olympische Spelen 2028
Download het rapport: Olympische Hoofdstructuur Olympische Spelen 2028

Verkenning maatschappelijke kosten en baten
Uit de analyse van Rebel en Arup blijkt dat het organiseren van de Olympische Spelen 2028 de Nederlandse samenleving naar alle waarschijnlijkheid tussen de €1,1 en €1,8 miljard gaat kosten. In het meest waarschijnlijke inschatting (base case) verwachten de adviseurs ongeveer €2 miljard aan directe opbrengsten uit de Spelen door onder meer de verkoop van tickets, uitzendrechten en sponsorgelden. De totale kostenpost - die afhankelijk is van de plaats waar de Olympische Spelen 2028 wordt gerealiseerd – is tussen €2,0 en 3,6 miljard.

OS 2028

In het ergste geval (worst case) kost het de samenleving tussen €3,0 en €3,8 miljard. Ondanks de negatieve balans zien de adviseurs nog kansen om het megaevenement winstgevend te organiseren: “op basis van de bevindingen uit de literatuur en de resultaten van de Verkenning, denken wij dat het mogelijk is de Spelen zo te organiseren dat sprake zal zijn van een positieve maatschappelijk-economische waarde”. De best case resulteert in een positief saldo tussen de €0,7 en €1,2 miljard.

Business case wordt geupdate tot en met 2016
De Rebel en Arup consultants geven aan dat het zo'n 17 jaar voor de Spelen nog niet mogelijk is om alle kosten en baten met zekerheid te benoemen en te berekenen. Voorbeelden zijn de effecten van het versterken van het internationale imago van Nederland, de naamgevende stad, en het verbeteren van de sportparticipatie en de volksgezondheid. Ook geldt dat in de landen waar in een vroeg stadium over de organisatie van de Spelen is nagedacht, er betere maatschappelijke-economische resultaten kunnen worden bereikt. Tot 2016 gaan de adviseurs het ontwikkelde rekenmodel gebruiken om kosten en baten door te rekenen om een steeds realistischer inzicht te krijgen in de impact op de samenleving. Op basis van de variant die in 2016 gereed is zal de oveheid besluiten of het zich beschikbaar wil stellen voor de Olympische spelen in 2028.