Quintop ondersteunt HR reorganisaties met Datawarehousing

22 februari 2010 Consultancy.nl
Profiel

Quintop Management Consultants ondersteunt HR, door middel van Datawarehousing, bij het inzichtelijk maken van personele consequenties en het anticiperen op de te verwachten organisatieveranderingen. Zo participeren wij bij een klant die vorig jaar begonnen is met het opsplitsen van haar organisatie naar aanleiding van een overname door een aantal partners. Deze splitsing behelst logischerwijs ook grote verschuivingen aan het personeelsfront.

Om de personele consequenties inzichtelijk te maken en de veranderingen in goede banen te leiden, wordt gebruik gemaakt van een datawarehouse. Hierin zitten de basisgegevens van alle medewerkers. Door op de juiste wijze de juiste informatie te koppelen is het voor HR mogelijk om op een snelle en efficiënte manier heldere rapportages te maken. Quintop zorgt voor de vastlegging van de benodigde gegevens voor deze rapportages. Door correcte rapportages kan de top van de organisatie sturen en bijsturen. Zo kunnen de veranderingen goed gemanaged worden en komen de betrokken organisaties niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Voor het anticiperen op de te verwachten organisatieveranderingen maken we bovendien prototypes van de mogelijke organisatievormen en -structuren (inclusief de capaciteitsverwachting). Door onze ervaring en expertise kunnen we dit zeer snel realiseren.  We denken daarbij mee met de top van de organisatie om de slagkracht van HR zo groot mogelijk te maken. Snelheid en duidelijkheid is van groot belang bij dergelijke grootschalige veranderingen.