PwC: Helft van de fusies strandt na due dilligence

15 februari 2012 Consultancy.nl

De helft van de fusies en overnames die West-Europese en Amerikaanse bedrijven doen in opkomende markten stranden na de due diligence fase. In totaal investeerden Westerse bedrijven in 2011 bijna €170 miljard in fusies en overnames in opkomende economieën. Dat had echter veel meer kunnen zijn als minder van de voorgenomen deals niet in de externe due dilligence fase was gestrand. Dat stelt PwC in haar rapport Fusies en Overnames in Opkomende Markten. Het rapport bestaat uit 20 diepteinterviews met dealmakers en een analyse van de succesfactoren bij 200 fusie- en overnametrajecten in opkomende economieën. 

Due diligence
Een due diligence (‘bedrijfsonderzoek’) richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Een due diligence onderzoek richt zich op o.a. financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Doordat een fusie en/of overname een grote investeringsbeslissing met zich meeneemt is het belang van een due diligence onderzoek erg groot.

Toename in fusies en overnames
PwC verwacht dat het aantal fusies en overnames in opkomende markten komend jaar zal toenemen. Daarbij zijn de BRIC-landen voor de hand liggende keuzes, maar ook landen als Nigeria, Indonesië en Mexico hebben potentieel interessante overnamekandidaten. Gezien de beperkte financiële middelen in de markt om fusies en overnames te financieren, moeten bedrijven die op overnamepad zijn weloverwogen keuzes maken. Met als gevolg dat de PwC adviseurs anticiperen dat de vraag naar due diligence zal toenemen.

Corruption due diligence
De conclusies van PwC sluiten aan bij eerder onderzoek van concurrent Ernst & Young. Uit een rapport van E&Y onder >1,000 CFO’s van wereldwijde firma’s blijkt dat er een sterke stijging wordt verwacht in de vraag naar corruption due diligence (afgekort als CRDD - CDD staat bekend als commercial due diligence).

Management due diligence
Naast de traditionele due diligence onderzoeken is er ook een stijgende vraag naar due diligence op de ‘zachte aspecten’ van een organisatie. Adviesbureaus worden steeds vaker gevraagd om een ‘Management due diligence’ of ‘Culture due diligence’ uit te voeren op overnamekandidaten. Zo bleek in 2011 uit onderzoek van Hay Group onder 51 private equity investeerders dat maar liefst 83 procent denkt dat meer dan de helft van de waardecreatie rechtstreeks gerelateerd en zelfs afhankelijk is van de kwaliteit van het management.

Nieuws

Meer nieuws over