Hay Group: management due diligence cruciaal in M&A

21 maart 2011 Hay Group

Succesvolle investeringsbeslissingen door private equity worden bepaald door de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en de manier waarop dat management in staat is hun organisatie en bedrijfsvoering te verbeteren. Juridische en financiële toetsing is noodzakelijk maar is niet meer bepalend. Dit concluderen Hay Group en Ebbinge & Company na gezamenlijk onderzoek onder 51 private equity investeerders in Nederland met belangen in meer dan 650 bedrijven.

Maar liefst 83 procent van de deelnemende private equity (PE) bedrijven denkt dat meer dan de helft van de waardecreatie rechtstreeks gerelateerd en zelfs afhankelijk is van de kwaliteit van het management en hoe zij hun organisatie ontwikkelen. Tegelijkertijd geeft 75 procent aan dat ze het moeilijk vinden om die kwaliteit te meten.

Het onderzoek van Hay Group en Ebbinge & Company is voor het eerst uitgevoerd in Nederland en geeft een actueel inzicht in de dagelijkse PE-praktijk. Hay Group en Ebbinge & Company onderzochten de impact van ‘kwaliteit van management en organisatie’ op hetsucces van de bedrijven in het portfolio van PE-investeerders.

Herman Koning, director Business Solutions Hay Group: “Financiële en juridische expertiseis natuurlijk nog steeds van het allergrootste belang bij overnames en bij het verstrekken van risicokapitaal. Maar vooral de kwaliteit en het potentieel van het management van portfoliobedrijven blijkt uiteindelijk cruciaal te zijn voor een succesvolle investering. De waarde ontwikkeling van een bedrijf na de overname hangt dus voor een groot deel af van de mensen die er aan het roer staan en de verbeteringen in organisatie en bedrijfsvoeringdie zij weten te realiseren.”

Due diligence

Meer dan 80 procent van de PE-bedrijven wil het management due diligence traject(gedetailleerd onderzoek) verbeteren. Maar tegelijkertijd geeft 75 procent aan dat ze het moeilijk vinden om de kwaliteit van het management te meten. Daarvoor worden verschillende redenen aangevoerd. Meest genoemd is de vrees dat een grondige due dilligence van het aanwezige menselijke kapitaal de deal in gevaar brengt, op de voet gevolgd door de constatering dat er in de hectiek van het acquisitieproces simpelweg geen tijd is om het management echt goed te leren kennen. Bovendien zijn ze bang dat een assessment-procedure tijdens de acquisitie het zittende management de stuipen op het lijfjaagt, met als mogelijke consequentie: het afketsen van de deal.

Tijd en geld

Het onderzoek laat verder zien dat investeren in een gedegen management- en organisatiebeoordeling loont. "Private equity partijen die het zittende management van bedrijven tijdens de due dilligence periode objectief en kwalitatief interviewen, hebben minder dan 20% (gedwongen) verloop van een CEO of CFO gedurende deinvesteringsperiode en zijn hierdoor in staat beslissingen zelf en veel eerder te nemen. Dezepartijen besparen geld door lager verloop en tijd op het searchen en inwerken van nieuwemanagement," stelt Ron Jansen managing partner van Ebbinge & Company.

Winnaars van de toekomst

Gezien het duidelijke resultaat, is het opvallend dat het geen standaard procedure is om hier tijd voor vrij te maken en expertise hierin te ontwikkelen of in te huren. In Groot-Brittannië en US is een management assessment tijdens de due dilligence gebruikelijk. Wat meespeelt is dat de private equity branche zich de harde financiële kant heel goed eigen heeft gemaakt,maar veel minder expertise heeft opgebouwd op het vlak van management. In de huidige levensfase van van private equity wordt hierin al meer geïnvesteerd."

Investeren in managementbeoordelingen tijdens de due dilligence en in de begeleiding van het management en organisatie ontwikkeling na de closing van de deal, leidt tot waardecreatie, zeggen de onderzoekers. Meer aandacht voor verander- en prestatiemanagement, strategie-implementatie, en leiderschapsontwikkeling bieden duidelijkaanvullend potentieel voor waardecreatie. Ook private equity moet zoeken naar manierenom zich te onderscheiden van de concurrentie. De kwaliteit van de organisatie en management assessment worden daardoor steeds belangrijker. "De winnaars van de toekomst zijn dus de private equity bedrijven die ‘alle aspecten van het spel van financiering, management, commercie en operations’ evenwichtig beheersen," besluit Herman Koning van het adviesbureau.

Over het onderzoek Private Equity Survey 2011

De Private Equity Survey 2011 “Success of portfolio companies through quality of management and organization” is uitgevoerd door Ebbinge & Company en Hay Group. Zij hielden een enquête onder de investment directors en investment managers van 51 Nederlandse private equity partijen. Gezamenlijk hebben zij ruim 650 bedrijven in portefeuille. Hay Group en Ebbinge & Company benaderden voor deelname aan dit onderzoek uitsluitend private equity en venture capital partijen die in Nederland actief zijn. Het onderzoek is voorbereid in samenwerking met enkele Nederlandse private equity partijenen uitgevoerd in december 2010 / januari 2011. Het onderzoek bouwt verder op eerder internationaal research door Hay Group (vanaf 2006) in samenwerking met de London Business School en de Sorbonne naar succes en falen in fusies en overnames. En op de praktijkervaringen van Ebbinge & Company en Hay Group in hun werk voor private equitybedrijven en hun portfoliobedrijven.

Nieuws