McKinsey: Interactie bepalend voor arbeidsproductiviteit

10 oktober 2011 Consultancy.nl

Ondernemingen die de productiviteit van hun kenniswerkers willen optimaliseren, moeten focussen op de kwaliteit van de interacties van kenniswerkers. Immers, kenniswerkers spenderen het merendeel van hun tijd aan interactie. Dit blijkt uit een studie van adviesbureau McKinsey & Company.

Er bestaan verschillende barrières die de ‘interactie’ tussen en productiviteit van kenniswerkers frustreren: fysieke, sociale & culturele en die van tijd.

Fysieke (geografische) en technische barrières
Er zijn fysieke (geografische) en technische barrières die samen gaan: het gebrek aan effectieve tools om samenwerking te verbeteren wordt explicieter naarmate de geografische afstand groter is.

Sociale en culturele barrières
Er zijn echter ook sociale en culturele barrières zoals een rigide hiërarchie of incentives die niet bij de betrokken medewerker passen en daarmee contraproductief zijn. Een belangrijke barrière is die van contextuele aard. Dit probleem ontstaat bij het delen en vertalen van kennis die afkomstig is uit verschillende disciplines. Complexe interacties vergen veelal contact met mensen van andere afdelingen, waardoor het moeilijk is om andermans niveau van expertise in te schatten of hun advies te volgen. Jobrotatie is een mogelijk instrument om deze barrière te slechten.

Barrière van tijd
Een laatste barrière is die van tijd, of het gepercipieerde gebrek eraan. Door gebruik van jobrollen kan echter bepaald worden wie met wie het waarover moet hebben.