Logica en Atos winnen HRM opdracht bij Franse overheid

30 maart 2012 Consultancy.nl

Logica en Atos hebben een groot contract voor 7 jaar gesloten met het Franse Ministerie van Defensie. De IT consulting bureaus gaan een geïntegreerd Human Resource Management (HRM)-systeem implementeren. Dit systeem moet de vijf bestaande HRM-systemen samenvoegen voor het beheer van de 300.000 militairen en ambtenaren van het Franse Ministerie van Defensie. Bij het project zullen tussen de 120 en 150 mensen van Logica en Atos betrokken zijn.

Grote transformatie
De Franse Ministerie van Defensie is onlangs gestart met een grote transformatie. Belangrijkste verandering is de overgang naar een gezamenlijke structuur en het verder professionaliseren van de ondersteunende diensten. Het HRM-systeem, dat gebaseerd is op SAP HCM-software, zal dankzij de schaalvergroting en vereenvoudiging van de HR-functies voor kostenbesparing zorgen. Besparingenw orden gerealiseerd met name door het kleinere aantal procedures, het geïntegreerde salarisbeheer, verbetering van het personeelsbeheer en de opleidingsinstrumenten en een eenvoudigere mobiliteit van de militairen en ambtenaren.

Eerste fase = €17 miljoen
Tijdens de eerste fase van het project gaan Logica en Atos het algemeen ontwerp van het systeem ontwikkelen (‘blueprint’ en ‘business process design’). Verwachte omzet voor Atos en Logica in fase 1 is €17 miljoen. Deze fase zal eind 2014 afgesloten zijn met de ingebruikname van een eerste versie van het geïntegreerde systeem, gericht op de militaire tak van Defensie. Gedurende de volgende drie jaar zal de invoering van het systeem voltooid worden en zal het systeem ook gebruikt worden voor ambtenaren. Daarnaast zal het gekoppeld worden aan het landelijke salarisverwerkingssysteem, Opérateur National de Paye (ONP), en wordt onderhoud verricht aan het systeem.

"Source, ons toekomstige geïntegreerde HRM-systeem, wordt het middel dat de modernisering van het HR-beleid tot stand zal brengen en dat ons zal helpen om de efficiëntie en kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Het wordt de hoeksteen van ons HRM-beleid en zal voor toegevoegde waarde zorgen op alle HR-niveaus: van de militairen en ambtenaren in dienst van het ministerie tot het contact met de burgers, van het plaatselijk bestuur tot de centrale overheid. Dit systeem, gebaseerd op een nieuwe organisatie die tevens de salarisverwerking omvat, wordt tevens een belangrijke drijfveer voor de koppeling aan het ONP", zegt Jacques Roudière, HR-directeur van het Franse Ministerie van Defensie.

Nieuws

Meer nieuws over