KPMG: Minder M&A door bedrijven uit emerging markten

03 mei 2011 Consultancy.nl

Het aantal overnames door bedrijven in de opkomende markten, zoals Rusland, China, Brazilië en India, van ondernemingen in de westerse wereld is in het laatste halfjaar van 2010 fors gedaald. In de laatste zes maanden werden slechts 239 transacties door bedrijven vanuit de opkomende markten geregistreerd, vergeleken met 265 transacties in het eerste halfjaar van 2010. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG naar de fusie- en overnameactiviteiten tussen de opkomende en de volgroeide markten. 

Het aantal overnames door Westerse bedrijven van ondernemingen in de opkomende markten nam in de laatste zes maanden van 2010 met 2% toe tot 812 transacties. Ook Nederlandse ondernemingen waren in de tweede helft van 2010 actief met transacties in de opkomende markten. Nederlandse ondernemingen namen in de tweede helft van vorig jaar 36 bedrijven in de opkomende markten over. In de eerste helft van 2010 ging het om 28 transacties. 

Bijna de helft van de 36 bedrijven die in de laatste zes maanden van 2010 door Nederlandse ondernemingen werden overgenomen is gevestigd in Centraal en Oost Europa en zeven in Rusland. Het aantal overnames van Nederlandse bedrijven door bedrijven uit opkomende markten nam vorig jaar af, van 11 in de eerste zes maanden van 2010 tot 4 in de tweede helft van vorig jaar.

"Na de explosieve groei van het aantal transacties door de opkomende markten in de ontwikkelde landen aan het begin van vorig jaar, leek het er even op dat de groei van het aantal fusies en overnames zou doorzetten", constateert Wouter van de Bunt, hoofd van de Transaction & Restructuring-praktijk in Nederland. Van de Bunt: "Afgezien van wat speldenprikken van kopers met veel geld in kas en wat hongerige staatsfondsen, is er echter niet veel meer gebeurd. En de reden is geenszins dat potentiële overnamekandidaten te duur zouden zijn. De bedrijven in de ontwikkelde landen zijn gewoonweg minder aantrekkelijk geworden voor kopers in de opkomende markten.

De transacties die wel plaatsvonden in de ontwikkelde landen waren er met name op gericht om merken, technologie of Intellectueel Eigendom te verkrijgen en veel minder om nieuwe afzetmarkten in de Westerse wereld te realiseren. Het feit dat de consumentenuitgaven in het westen nog steeds op een laag pitje staan heeft zeker gevolgen voor de overnamedrang van bedrijven in de opkomende markten. De bedrijven hier zullen opnieuw moeten vaststellen hoe aantrekkelijk ze in werkelijkheid zijn voor partijen uit opkomende markten”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ondernemingen in India, China en Zuid-Oost Azië op dit moment het meest actief zijn als het gaat om overnames in de Westerse wereld. In de tweede helft van 2010 waren de bedrijven uit India goed voor 37 transacties vergeleken met 54 in de eerste zes maanden van 2010. Het aantal overnames door Chinese bedrijven in het westen daalde van 41 naar 37 en Zuid-Oost Azië was goed voor 40 transacties, een teruggang van 14 ten opzichte van de eerste helft van 2010.

Ondernemingen uit Rusland daarentegen realiseerden in de tweede helft van 2010 meer overnames in het westen. Het aantal transacties steeg van 13 naar 22 en ook de bedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waren goed voor een stijging. De ondernemingen in deze landen waren in de laatste zes maanden van 2010 goed voor 25 transacties, vergeleken met 17 in de eerste zes maanden.

Nieuws