KPMG: Opkomende markten zijn steeds duurzamer

09 november 2011 Consultancy.nl

Bedrijven in de opkomende economieën, zoals Rusland, China en Brazilië, winnen steeds meer terrein met duurzaamheidverslaglegging, waarin de ondernemingen verantwoording afleggen over de gevolgen van de bedrijfsvoering voor mens en milieu. Vooral ondernemingen in China vallen op. Bijna 60% van de grootste Chinese bedrijven rapporteert op dit moment over duurzaamheid. Met name China loopt hiermee de achterstand die er van oudsher op het westen bestond, snel in. Van de ondernemingen in Rusland maakt ruim de helft een duurzaamheidverslag. Dit blijkt uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere drie jaar verricht onder de honderd grootste ondernemingen in 34 verschillende landen.

Eén op de drie bedrijven genereert inmiddels financiële waarde uit duurzaamheidinitiatieven. “Daarmee heeft duurzaamheid zich duidelijk ontwikkeld van een moreel vraagstuk naar een kritisch business thema”, zegt Wim Bartels, hoofd van de internationale sustainability audit-praktijk van KPMG. Bartels: “De tijd is nu echter gekomen om de rapportageprocessen te verbeteren, in lijn met de processen die nu voor de financiële verslaggeving gehanteerd worden.”

Van alle ruim drieduizend onderzochte bedrijven maakt 64% inmiddels een duurzaamheidverslag. Ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Afrika voeren de ranglijst aan als het gaat om duurzaamheidverslaglegging. Alle onderzochte Britse bedrijven maken een duurzaamheidverslag, gevolgd door Japan met 99% en Zuid-Afrika met 97%. “Vooral de positie van Zuid-Afrika is opvallend”, constateert Bartels. Bartels: “In 2005 maakte nog slechts 18% van de bedrijven een verslag en in 2008 45%. Nu is dat 97% en deze stijging is vooral toe te schrijven aan de corporate governance code die vorig jaar van kracht werd. Ondernemingen in Europa besteden nog altijd de meeste aandacht aan duurzaamheid. Ruim 70% van de bedrijven maakt een verslag. Vooral ondernemingen in Scandinavië hebben de afgelopen drie jaar aan de weg getimmerd. Van de onderzochte bedrijven in Denemarken rapporteert als gevolg van regelgeving 91% inmiddels, vergeleken met 24% in 2008. Datzelfde geldt voor Finland, een toename met 41% tot 85% en Zweden, van 60% tot 72%. In de ranglijst van 34 landen bezet Nederland een tiende plaats. Van de onderzochte Nederlandse bedrijven maakt 82% een duurzaamheidverslag, vergeleken met 62% in 2008.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat het eigendom van een onderneming van invloed is op de mate waarin bedrijven rapporteren. Bartels: “Publieke ondernemingen maken vaker een verslag dan bedrijven die een andere eigendomsstructuur kennen. Bijna 70% van de publieke ondernemingen maakt een verslag, vergeleken met slechts 36% van de familiebedrijven. Van de onderzochte coöperaties en de bedrijven die in handen zijn van investeerders, zoals private equity-partijen, maakt bijna 45% een duurzaamheidverslag. Daarnaast blijken grote bedrijven het duidelijk beter te doen dan kleine bedrijven. Van de bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljard dollar maakt ruim 90% een duurzaamheidverslag, van de bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljard dollar maakt slechts 48% een verslag. Qua sectoren zijn vooral de farmaceutische sector, de bouw en de automobielindustrie actief op het gebied van duurzaamheidverslaglegging. Vergeleken met 2008 is het aantal bedrijven in de automobielsector dat rapporteert dit jaar met 29% toegenomen tot 78%. In de farmaceutische sector steeg het aantal bedrijven zelfs met 39% tot 64% en in de bouw met 33% tot 65%. Opvallend is dat de transportsector, die de afgelopen tijd veel vooruitgang heeft geboekt met de invoering van beleid voor lagere CO2-uitstoot, relatief achterblijft met het publiceren van een duurzaamheidverslag. Iets meer dan de helft van onderzochte bedrijven legt verantwoording af over gevolgen van de bedrijfsvoering voor de omgeving.”

Nieuws

Meer nieuws over