Ordina vereenvoudigt organisatie en management

21 juli 2011 Consultancy.nl

Ordina gaat zijn organisatiestructuur vereenvoudigen. De ICT-dienstverlener zal uit vier divisies bestaan, waarvan het management rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur. Dat geldt ook voor de stafafdelingen. De activiteiten van Ordina Nederland worden ondergebracht in drie divisies: Consulting, Business Solutions en Professional Services & Projects. De Belgische en Luxemburgse activiteiten zullen samen een aparte divisie vormen.

Dit is door Ronald Kasteel (vertrekkend bestuursvoorzitter) en Stépan Breedveld (directeur Ordina Nederland) onlangs in een e-mail meegedeeld aan de managementgroep van Ordina. Zij hebben het plan tevens voor advies aan de ondernemingsraad voorgelegd. Verwacht wordt dat de nieuwe organisatiestructuur nog dit jaar wordt doorgevoerd.

Meer slagkracht
Door de vereenvoudiging komen twee managementlagen van het bedrijf te vervallen. Ordina denkt hiermee een duidelijker profiel in de markt te kunnen neerzetten en slagvaardiger te kunnen optreden. De organisatie moet platter worden, er moet een directe aansturing komen en de rapportagelijnen worden korter. De raad van bestuur zal daardoor dicht op commerciële activiteiten zitten.

Organisatiestructuur
Na het vertrek van Kasteel op 1 september 2011 bestaat de raad van bestuur uit Stépan Breedveld (bestuursvoorzitter) en Bart de Jong (financieel directeur). Breedveld's huidige functie van directeur Ordina Nederland zal dan komen te vervallen. Boston Consulting Group alumnus Stépan Breedveld is in mei benoemd als de nieuwe topman van Ordina.

De vier nieuwe divisies van het IT consulting kantoor zullen zelf verantwoordelijk worden voor de resultaten. De leiding zal liggen bij Stépan Breedveld (Consulting), Joris Hoppener (Business Solutions), Barend de Zoete (Professional Services & Projects) en Franky van Damme (België/Luxemburg). Onder Business Solutions zal ook het bedrijfsonderdeel Clockwork vallen.

Personeelsomvang blijft gelijk

Ordina heeft nog niet bekendgemaakt hoe de personeelsverdeling over de divisies zal zijn. De totale personeelsomvang zal in ieder geval nauwelijks worden gewijzigd, aldus een woordvoerder. Recentelijk werden 85 banen gesaneerd, waaronder staffuncties en publieke sector-adviesfuncties. De banen zullen grotendeels verdwijnen door verloop- en vertrekregelingen.

Nieuws

Meer nieuws over